[[suggestion]]
Nordkorea

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Pyongyang

Etniske grupper

Næsten udelukkende koreanere, enkelte japanere og kinesere

Sprog

Koreansk

Religion

Buddhister, konfucianister, enkelte kristne og mindre religiøse grupper såsom Cheondoisme

Befolkningtal

25 610 672

Styreform

Kommunistisk diktatur

Areal

120 538 km^2

Valluta

Nordkoreanske won

Nationaldag

9. september

Andre landesider

Geografi

Bjerge og bjergrige områder udgør omkring 80 procent af landarealet i Nordkorea. Landet har et kontinentalt monsunklima med kolde vintre og varme somre. Landet er rigt på mineralressourcer, især kul og jernmalm, men landets store industri har ført til forurening af jord og drikkevand. Behovet for brændsel har medført, at lavlandet stort set er ryddet for skov, og dette til trods for, at landet systematisk har plantet skov siden midten af 1950'erne. Som et resultat af skovrydning, er jorderosion også et blevet et stort problem.

Ud over Rusland og Kina deler Nordkorea også grænse med Sydkorea, og den omkring 40 kilometer lange grænse mellem de to lande er et af verdens mest militariserede områder.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Nordkorea, ville vi behøve 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Koreahalvøen har igennem tiden været hjemsted for mange forskellige stater, og de tidligste statsdannelser går mere end 4000 år tilbage.

Koreas historie er præget af dets placering mellem stormagterne Kina og Japan. Fra 1300-tallet og frem til 1800-tallet, hvor Japan erobrede og koloniserede halvøen, var det Kina som havde størst indflydelse over den koreanske halvø.

Efter Japans nederlag i Anden Verdenskrigen blev Korea erobret af de allierede. Landet blev midlertidigt delt i to langs den 38. breddegrad, men målet var at oprette en uafhængig, koreansk stat. Forsøget mislykkedes, og Sovjetunionen etableret et kommunistisk styre i nord, mens USA indsatte en regering af nationalister i syd. Da USA og Sovjet trak sig ud i 1948 opstod der en blodig borgerkrig (1950-1953) mellem kommuniststaten i nord, med kinesisk og sovjetisk støtte, og Sydkorea, som fik støtte fra USA-ledede FN-styrker. Da krigen endte forblev grænsen næsten uændret. De to landene har endnu ikke underskrevet en fredsaftale, og fremdeles nægtes cirka 10 millioner nære slægtninge at have kontakt over grænsen.

Nordkorea har siden det blev selvstændigt været styret med jernhånd af én familie, nemlig Kim-familien, og den nuværende leder, Kim Jong-un, er den tredje Kim i rækken. Det er opstået en slags personkult omkring den første præsidenten, Kim Il-Sung, og efter hans død er han blevet udråbt som ”evig præsident" og man har indført ny tidsregning startende det år han blev født (1912).

Samfund og politik

Fordi Nordkorea er så lukket et land, ved vi meget lidt om landets politiske system. Vi ved dog, at Nordkorea har både et parlament og en regering, men at kommunistpartiet i realiteten dominerer både statsapparatet og militæret. Nordkorea er dermed de facto et diktatur.

Siden 1950-tallet har landets statsideologi været den såkaldte jucheideologi, der lægger vægt på national, kulturel og økonomisk uafhængighed, og at partiet og samfundet skal sættes foran individet.  Siden 1994 har princippet om «militæret først» desuden også spillet en vigtig rolle – Songun-doktrinet. Det indebærer at militæret prioriteres i statsbudgettet, og at militærets interesser sættes foran alt andet i samfundet.

Menneskerettighedssituationen i landet er dårlig. FN’s menneskerettighedsråd (UNHRC) rapporterer om grove brud på menneskerettighederne, så som for eksempel henrettelser, slaveri, tortur, voldtægter, tvungne aborter, tvangsflytning, forsvindinger og forfølgelse på grund af politisk observans, religion, race og køn. Siden 1950-tallet har der eksisteret politiske fangelejre, der beskrives som koncentrationslejre, som menes at kunne huse over 200 000 personer. Det nordkoreanske regime lader ikke meget slippe ud om, hvordan leveforholdene reelt er i landet, og det vi ved, ved vi gennem folk der er flygtet derfra.

Nordkoreas forhold til ikke kun Sydkorea, som de formelt stadig er i krig med, men næsten hele verdenen har siden afslutningen på Koreakrigen været anspændt. Det skyldes især landets juche-ideologi, der har betydet, at landet har isoleret sig fra omverdenen, samtidig med at de har satset på at udbygge deres militær, hvilket betyder at de i dag har en af verdens største hær og desuden disponerer over atomvåben. Det har vakt bekymring hos Sydkorea, men også især Sydkoreas to allierede, USA og Japan. Nordkorea har historisk været støttet af Kina og Rusland, men siden Kim Jong-un kom til magten 2012, er forholdet til især Kina blevet forværret, og Kinas indflydelse i landet er i dag formindsket. Rusland har fordømt atomprøvesprængningerne og raketaffyringerne, men er i udgangspunktet stadig fortaler for dialog frem for sanktioner. Sanktioner har ellers været det internationale samfunds primære våben mod Nordkorea siden de såkaldte sekspartsforhandlinger (der foregik mellem Nord- og Sydkorea, Japan, Rusland, USA og Kina) brød sammen i 2006, da landet lavede sin første atomprøvesprængning.

Det var håb om at spændingerne ville blive mindre, da Kim Jong-un overtog efter sin far, men i stedet er konflikten eskaleret. I 2016 gennemførte landet sin sjette prøvesprængning og har endvidere udviklet langdistanceraketter, som kan nå amerikansk territorium. Verdenssamfundet har hver gang reageret med stadig strengere økonomiske sanktioner. Efter Trump blev præsident i USA i 2017, har spændingerne mellem de to lande nået nye højder, og retorikken fra begge sider er blevet skærpet. Trump og Kim Jong-un har mødtes flere gange siden 2018 for at indgå en aftale om afviklingen af atomvåben, men det er i foråret 2019 endnu ikke lykkedes dem at nå til enighed. 

Økonomi og handel

Nordkorea er en planøkonomi, og staten kontrollerer derfor næsten al aktivitet. Udover at være en verdens mest centralstyrede økonomi, er den mest isolerede. Stort set hele vareudvalget i landet kommer fra den statsligejede industri, og jordbruget er organiseret i store fællesbrug (kollektiver). Jordbruget står for en fjerdedel af økonomien, men producerer ikke nok til at brødføde befolkningen. Landet er derfor afhængig af at få mad og nødhjælp fra udlandet.

Frem til 1970’erne var Nordkorea mere industrialiseret end Sydkorea, og gennemsnitsindtægten var højere. Siden er det gået meget tilbage for Nordkorea. De store økonomiske problemer har førte til, at det sociale sikkerhedsnet er kollapsede, og da landet i 90’erne blev ramt af oversvømmelser og tørke endte det i en regulær hungersnød, hvor mere end en million mennesker døde af sult.  

Sovjetunionens kollaps i 1991 blev katastrofal for Nordkorea, da det gjorde at landet ikke længere kunne drive handel med Østeuropa. Udenrigshandelen kollapsede, og industrien og jordbruget blev rammet af en akut energimangel. Dårlig vedligeholdelse og gamle metoder til at producere skabte (og skaber stadig) desuden også problemer for industrien. I dag er landets vigtigste handelspartner Kina, men udenrigshandelen er forsat begrænset, især pga. de mange internationale sanktioner der har ramt landet de seneste år. Udviklingen har betydet, at Nordkorea i dag er et af Asiens fattigste lande med en stor del af befolkningen der sulter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Nordkorea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  133 070 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  60,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  40 528
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,61
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,8
  Prosent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,950
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  14
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  83,40
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  7
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  93,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  43,4
  Procent
  Undervægtige børn
  4,0
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  19
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Malariaspredning
  0,2
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  37
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  10
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  1
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  513
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  100,0
  Procent
  Alfabetisme
  100,0
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  94,1
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  47,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  16,30
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  600
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  39,2
  Prosent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  3,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  0,0
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  25 610 672
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 766
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  72
  År
  Forventet levealder for mænd
  66
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)