Velkommen til de nye Globalis sidene

.

Nordkorea

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Pyongyang

Etniske grupper

Næsten udelukkende koreanere, enkelte japanere

Sprog

Koreansk

Religion

Buddhister, konfucianister, enkelte kristne og mindre religiøse grupper

Styreform

Kommunistisk diktatur

Andre landesider

Geografi

Bjerge og bjergrige områder udgør omkring 80 procent af landarealet i Nordkorea. Landet har et kontinentalt monsunklima med kolde vintre og varme somre. Landet er rigt på mineralressourcer, især kul og jernmalm, men landets store industri har ført til forurening af jord og drikkevand. Behovet for brændsel har medført at lavlandet stort set er ryddet for skov, og dette til trods for, at landet systematisk har plantet skov siden midten af 1950'erne. Som et resultat af skovrydning, er jorderosion også et blevet et stort problem.

Historie

Koreansk historie er kendetegnet ved, at landet geografisk er placeret mellem Kina og Japan. I mange århundreder var det Kina, der havde størst indflydelse på den koreanske halvø, men fra slutningen af ​​1800-tallet, fik Japan overhånd. Japan koloniserede landet i 1895 og beholdt det indtil Anden Verdenskrig. Efter Japans nederlag i krigen, blev Korea delt i to zoner, en deling det var meningen skulle være midlertidig. Den nordlige zone blev administreret af Sovjetunionen, den sydlige zone af USA. Rivaliserende regeringer blev etableret i de to zoner, og i Nord blev Kim il Sung leder for kommunistpartiet. I 1948 proklamerede først Sydkorea og derefter Nordkorea sig som uafhængige stater. USA og Sovjetunionen trak sig ud, men sidstnævnte forlod en velorganiseret nordkoreanske hær. Korea-krigen brød ud i 1950, efter at Nordkorea angreb Sydkorea. Nordkorea blev støttet af Kina, mens USA og de fleste af FN's medlemslande tog den sydkoreanske side. Da krigen sluttede tre år senere, forblev grænsen uændret. De to lande har endnu ikke underskrevet en fredstraktat, og nægter fortsat omkring 10 mio. nære slægtninge at have kontakter på tværs af grænsen.

Samfund og politik

Nordkorea er en kommunistisk stat med en lukket, totalitær styreform. Formelt har landet både et parlament og en regering, men i praksis er det Den nationale forsvarskommission, med lederen Kim Jong-Un i spidsen, som sidder på magten. Han er efterkommer af Kim il Sung, hvis familie har haft magten i landet siden selvstændigheden. Der er parlamentsvalg hvert femte år, men alle kandidaterne skal godkendes af kommunistpartiet, som med undtagelse af nogle små støttepartier, er det eneste parti i landet. Nordkorea er et militariseret samfund, som siden 50’erne har været bygget på juche-ideologien, der er fortaler for national, kulturel og økonomisk uafhængighed, og at partiet og samfundet skal sættes før individet. Selvom landets ledere hævder at Nordkorea er et klasseløst samfund, er der store skel mellem den lille del af befolkningen, der har magt i landet, og det store flertal, der ikke har. Størstedelen af befolkningen lever i fattigdom, og er isolerede fra omverden.

Den statslige propaganda er omfattende, og der er krænkelser af menneskerettighederne. Nordkorea, er med sin hær af én million mand, det land i verden der menes at have den største hær i form af befolkningstal. Værnepligt varer mellem tre og ti år. Nordkorea har også brugt betydelige ressourcer på at udvikle både kemiske og biologiske våben, og atomvåben. Våbeninspektørerne fra IAEA (Det Internationale Atomenergiagentur) blev smidt ud af landet i 1994, og det internationale samfund gør gentagne forsøg på at stoppe Nordkoreas atomvåbenprogram. En række af nordkoreanske atomprøvesprængninger og missil-lanceringer i 00'erne har ført til gentagne svigt i forhandlingerne. Som følge heraf vedtog FN's Sikkerhedsråd strenge sanktioner mod Nordkorea. Mod slutningen af 2009 viste regeringen tegn på at være villig til at indtage en mere forsonende holdning til omverdenen. Det nordkoreanske regime kritiseres for at prioritere militær optrapning i stedet for at tænke på borgernes basale behov. Siden midten af ​​90’erne har landet været afhængig af udenlandsk støtte til at brødføde befolkningen, og var i en periode den største modtager af fødevarehjælp i verden. Som reaktion på sanktioner mod landet i efteråret 2009, har Nordkorea begrænset aktivitet af World Food Programme (WFP) i landet. FN anslår, at 40 procent af Nordkoreas befolkning i dag sulter.

Økonomi og handel

Nordkoreas økonomi er baseret på den stalinistiske model, og staten kontrollerer næsten al aktivitet. Landets økonomi er en af ​​verdens mest centralstyrede og isolerede. Stort set hele vareudvalget kommer fra den statsejede industri og landbruget er organiseret i store kollektiver. Nordkorea eksporterer tekstiler, metaller og landbrugsvarer. Da landet altid har fokuseret på selvforsyning, er både eksporten og importen forholdsvis beskeden. Landet blev hårdt ramt, da Sovjetunionen gik i opløsning i 1991. Sovjetunionen var landets vigtigste handelspartner, og subsidierede desuden Nordkorea med billig olie. Manglen på energi er blevet et stort problem for landet, og er den vigtigste årsag til, at industrien siden 1990 kun er gået til halv kapacitet. Industri og landbrug kæmper med forældet teknologi, forældede produktionsfaciliteter og manglende reservedele. Nedgangen tvang landet til at tage imod støtte udefra, og indføre små reformer som at tillade udenlandske investeringer. Reformerne blev udvidet i starten af 00’erne, men adgangen til varer var mindre end efterspørgslen, hvilket førte til inflation og skyhøje fødevarepriser. Kombineret med at mange var arbejdsløse efter industrien kollapsede i 90’erne, og at fødevarehjælpen udefra blev mindsket pga. konflikten med Sydkorea, blev situationen kritisk. I 2009 forsøgte myndighederne at standse den markedsliberalistiske udvikling og inflationen, og indførte en omstridt valutareform. Der mangler generelt pålidelige økonomiske data om Nordkorea, men landet har formentlig haft en vis økonomisk vækst i 2008-2009.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Nordkorea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  120 540
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  19,5
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  41,8
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  25 491
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  72
  År
  Forventet levealder for mænd
  66
  År
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Korruption
  12
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  16,30
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  36,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  660
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  29,6
  Prosent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  41,6
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 103
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,932
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  25
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  1
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  82
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  442
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  84,98
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  7
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  2,01
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  100,0
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  99,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  82
  Procent
 •  

  Nordkorea

  Enhed

  Vis graf

  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar