[[suggestion]]
Norge
Norge

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Oslo

Etniske grupper

Nordmænd, Samere

Sprog

Norsk, samisk

Religion

Evangelisk-luthersk kristendom 86%, pinsemenigheder 1%, katolicisme 1%, andre kristne grupperinger 2%, muslimer 2%, andre 8%

Bruttonationalindkomst per indbygger

58 790 PPP$

Andre landesider

Geografi

Norge har en kyststrækning, der er mere end 20.000 km lang. Kysten er præget af smalle fjorde, der blev dannet under sidste istid. Inde i landet, er der flere små bjergkæder og skove, med lavtliggende slette områder i midten af ​​landet. Klimaet er varmere end det forventes af landets nordlige placering, på grund af golfstrømmen, der løber langs kysten. Der er variationer mellem regionerne, med et tørt, koldt indre klima i landets østlige regioner, et vådere og mere tempereret kystklima i vest, og arktisk koldt klima i nord. Dele af landet blev ramt af det radioaktive udslip fra Tjernobyl-ulykken i 1986, og nogle områder kæmper stadig med eftervirkningerne. Norge er blandt de lande i verden, der udleder mest CO2 i forhold til indbyggertal. Dette skyldes øget fokus på naturgas, en voksende industri og en gammel flåde. Emissioner er steget støt i de seneste år, men landet har underskrevet Kyoto-protokollen og forpligtet sig til at reducere udledningen inden 2012.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Norge, ville vi behøve 3.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Norge var i århundreder regeret af konger, der herskede over mindre områder. I 900-tallet samlede Harald Hårfager landet til ét rige. I løbet af 400 år, erobrede vikingerne Island, Grønland, og gik på plyndringstogter over det meste af Europa. Norge var på dette tidspunkt en vigtig handelsmagt. Landet blev hårdt ramt af den sorte død i midten af ​​1300-tallet, og næsten halvdelen af ​​befolkningen omkom. Fra slutningen af ​​1300-tallet frem til begyndelsen af ​​1800 tallet, var Norge i union med Danmark og derefter i union med Sverige. Landet blev først selvstændigt i 1905. Norge var stort set neutral i begge verdenskrige, men blev invaderet af Tyskland under Anden Verdenskrig. Efter dette opgav landets dets officielle neutralitet. Årene efter krigen var præget af genopbygning af landet og udviklingen af ​​en stærk velfærdsstat. Norge stemte imod medlemskab i EF i 1972, og EU i 1994. Efter at landet begyndte at producere olie i 1970'erne, voksede økonomien hurtigt.

Samfund og politik

Norge er et konstitutionelt monarki, men i dag har kongen hovedsagelig symbolske pligter og rettigheder. Den reelle magt ligger hos Stortinget, valgt for fire år ad gangen. Et flertal i parlamentet danner regering. Norge har, ligesom de andre skandinaviske lande, en stærk socialdemokratisk tradition. Tidligere var det dog parterne på højre side større støtte. Levestandarden i Norge er en af de højeste i verden, med meget høje leveomkostninger og en omfattende skat og afgifter. Landet har et veludviklet socialt velfærdssystem med gratis uddannelse, godt sygehusvæsen, højt velfærdsniveau og sociale sikringsordninger. Hvordan dette system vil blive finansieret, når olien slipper op, har vist sig som et af ​​de vigtigste temaer i norsk politik. Andre eksempler på politiske kampe er klimaændringer, stigende indvandring og det offentliges rolle i erhvervslivet. Norge er blandt verdens førende, når det kommer til ligestilling og menneskerettigheder. Den koalitionsregering der blev dannet efter valget i 2005, blev genvalgt ved valget i 2009. Således er Jens Stoltenberg, den første premierminister i Norge efter Anden Verdenskrig der genvælges. Der er over 60.000 samer i Norge. Sametinget ligger i Karasjok og åbnede i 1989.

Økonomi og handel

Før opdagelsen af ​​olie i Norskehavet i 1960'erne, var Norge en skibs-, landbrugs- og fiskerination og størstedelen af ​​befolkningen arbejder i disse brancher. I de seneste årtier har olieindustrien domineret norsk industri, og de traditionelle industrier er faldet. Økonomien har svinget i takt med oliepriserne på verdensmarkedet. For at modvirke effekten af ​​disse udsving skabte staten i 1995 en særlig fond, hvor hovedparten af ​​overskuddet fra olieindustrien blev brugt til at investere i udlandet. Olieindtægterne og udvikling i servicesektoren i økonomien har gjort Norge til et af de lande med det højeste bruttonationalprodukt (BNP) per indbygger i verden. Norge er verdens 7 største olieeksportør, og oliesektoren tegner sig for omkring en tredjedel af landets indtægter. Norge har gode betingelser for fiskeri og opdræt af fisk og skaldyr. I 2008 var fiskeri landets tredjevigtigste eksportvare efter olie og gas og metaller, og det tegner sig for 4,5 procent af den samlede norske eksport. Danmark, Rusland, Frankrig og Japan er de vigtigste eksportlande. Staten har stadig store interesser i erhvervslivet, men de sidste par år har der været en gradvis privatisering i sektorer som telekommunikation og transport. Den norske økonomi er også mærket af den igangværende globale finansielle krise, men konsekvenserne har været mindre dramatisk end i de fleste andre lande.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Norge på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  385 178
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  2,2
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  39,8
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  5 353 363
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,053
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,953
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  81
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  79
  År
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  7 180
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  40
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  62 232
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,519
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  2
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  8
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  9,27
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  6,0
  Hektar pr. person
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,993
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  85
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  36,8
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  18,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  98
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  10,1
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  38
  Procent
  Tertiære erhverv
  60
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar