[[suggestion]]
Norge
Norge

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Oslo

Etniske grupper

Nordmænd, Samere

Sprog

Norsk, samisk

Religion

Evangelisk-luthersk kristendom 86%, pinsemenigheder 1%, katolicisme 1%, andre kristne grupperinger 2%, muslimer 2%, andre 8%

Bruttonationalindkomst per indbygger

58 790 PPP$

Andre landesider

Geografi

Norge har en kyststrækning, der er mere end 20.000 km lang. Kysten er præget af smalle fjorde, der blev dannet under sidste istid. Inde i landet, er der flere små bjergkæder og skove, med lavtliggende slette områder i midten af ​​landet. Klimaet er varmere end det forventes af landets nordlige placering, på grund af golfstrømmen, der løber langs kysten. Der er variationer mellem regionerne, med et tørt, koldt indre klima i landets østlige regioner, et vådere og mere tempereret kystklima i vest, og arktisk koldt klima i nord. Dele af landet blev ramt af det radioaktive udslip fra Tjernobyl-ulykken i 1986, og nogle områder kæmper stadig med eftervirkningerne. Norge er blandt de lande i verden, der udleder mest CO2 i forhold til indbyggertal. Dette skyldes øget fokus på naturgas, en voksende industri og en gammel flåde. Emissioner er steget støt i de seneste år, men landet har underskrevet Kyoto-protokollen og forpligtet sig til at reducere udledningen inden 2012.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Norge, ville vi behøve 3.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Norge var i århundreder regeret af konger, der herskede over mindre områder. I 900-tallet samlede Harald Hårfager landet til ét rige. I løbet af 400 år, erobrede vikingerne Island, Grønland, og gik på plyndringstogter over det meste af Europa. Norge var på dette tidspunkt en vigtig handelsmagt. Landet blev hårdt ramt af den sorte død i midten af ​​1300-tallet, og næsten halvdelen af ​​befolkningen omkom. Fra slutningen af ​​1300-tallet frem til begyndelsen af ​​1800 tallet, var Norge i union med Danmark og derefter i union med Sverige. Landet blev først selvstændigt i 1905. Norge var stort set neutral i begge verdenskrige, men blev invaderet af Tyskland under Anden Verdenskrig. Efter dette opgav landets dets officielle neutralitet. Årene efter krigen var præget af genopbygning af landet og udviklingen af ​​en stærk velfærdsstat. Norge stemte imod medlemskab i EF i 1972, og EU i 1994. Efter at landet begyndte at producere olie i 1970'erne, voksede økonomien hurtigt.

Samfund og politik

Norge er et konstitutionelt monarki, men i dag har kongen hovedsagelig symbolske pligter og rettigheder. Den reelle magt ligger hos Stortinget, valgt for fire år ad gangen. Et flertal i parlamentet danner regering. Norge har, ligesom de andre skandinaviske lande, en stærk socialdemokratisk tradition. Tidligere var det dog parterne på højre side større støtte. Levestandarden i Norge er en af de højeste i verden, med meget høje leveomkostninger og en omfattende skat og afgifter. Landet har et veludviklet socialt velfærdssystem med gratis uddannelse, godt sygehusvæsen, højt velfærdsniveau og sociale sikringsordninger. Hvordan dette system vil blive finansieret, når olien slipper op, har vist sig som et af ​​de vigtigste temaer i norsk politik. Andre eksempler på politiske kampe er klimaændringer, stigende indvandring og det offentliges rolle i erhvervslivet. Norge er blandt verdens førende, når det kommer til ligestilling og menneskerettigheder. Den koalitionsregering der blev dannet efter valget i 2005, blev genvalgt ved valget i 2009. Således er Jens Stoltenberg, den første premierminister i Norge efter Anden Verdenskrig der genvælges. Der er over 60.000 samer i Norge. Sametinget ligger i Karasjok og åbnede i 1989.

Økonomi og handel

Før opdagelsen af ​​olie i Norskehavet i 1960'erne, var Norge en skibs-, landbrugs- og fiskerination og størstedelen af ​​befolkningen arbejder i disse brancher. I de seneste årtier har olieindustrien domineret norsk industri, og de traditionelle industrier er faldet. Økonomien har svinget i takt med oliepriserne på verdensmarkedet. For at modvirke effekten af ​​disse udsving skabte staten i 1995 en særlig fond, hvor hovedparten af ​​overskuddet fra olieindustrien blev brugt til at investere i udlandet. Olieindtægterne og udvikling i servicesektoren i økonomien har gjort Norge til et af de lande med det højeste bruttonationalprodukt (BNP) per indbygger i verden. Norge er verdens 7 største olieeksportør, og oliesektoren tegner sig for omkring en tredjedel af landets indtægter. Norge har gode betingelser for fiskeri og opdræt af fisk og skaldyr. I 2008 var fiskeri landets tredjevigtigste eksportvare efter olie og gas og metaller, og det tegner sig for 4,5 procent af den samlede norske eksport. Danmark, Rusland, Frankrig og Japan er de vigtigste eksportlande. Staten har stadig store interesser i erhvervslivet, men de sidste par år har der været en gradvis privatisering i sektorer som telekommunikation og transport. Den norske økonomi er også mærket af den igangværende globale finansielle krise, men konsekvenserne har været mindre dramatisk end i de fleste andre lande.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Norge på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,876
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  79,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  47 627
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  9,27
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  2,0
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,519
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  84
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  7,82
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  18,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,6
  Procent av BNP
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  81
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  5
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  5
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  5
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  99,9
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,053
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  47,1
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  41,42
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  95,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  78
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  23 000
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  10,1
  Procent
  Ledighed
  3,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  399 488 897 844
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  75 704
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  29
  Procent
  Tertiære erhverv
  60
  Procent
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  96,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Norge

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  7 180
  Personer
  Befolkningstal
  5 353 363
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  40
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  62 232
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,953
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  79
  År
  Globalt lykkeindeks
  7,55
  Skala: 1-10 (10 er bedst)