[[suggestion]]
Østrig

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Wien

Etniske grupper

Østrigere 91,1 %, tidligere jugoslaver 4 % (inkluderer kroater, slovenere, serbere og bosniere), tyrkere 1,6 %, tyskere 0,9 %, andre eller uspecificeret 2,4 %

Sprog

Tysk (officielt, landsdækkende) 88,6 %, tyrkisk 2,3 %, serbisk 2,2 %, kroatisk (officielt i Burgenland) 1,6%, andre (herunder slovensk, officielt i Kärnten, og ungarsk, officielt i Burgenland) 5.3 %

Religion

Romersk-katolsk 73,6%, protestanter 4,7 %, muslimer 4,2 %, andre 3,5 %, uspecificeret 2 %, ingen 12 %

Befolkningtal

8 751 820

Styreform

Republik

Areal

83 871 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

50 552 PPP$

Nationaldag

26. oktober

Andre landesider

Geografi

Østrig er et lille land i hjertet af Europa. Hele 60 % af landet består af bjerge. Alperne dominerer syd og vest og i disse områder, er klimaet alpint. Dale muliggør rejse gennem landet, men vejnettet er kendetegnet ved et stort antal broer og tunneler. Den nordøstlige del af landskabet er fladere, og længst mod øst er der store sletteområder. Her er landets største sø, Lake Neusiedl, som deles af Østrig og Ungarn. Søen er på listen over verdens kulturarv, hvilket skyldes det rige dyreliv i området. Donau, Europas anden længste flod, løber gennem den nordlige ende af landet. Floden giver vandkraft og er stadig vigtig i kommercielt sammenhæng. Klimaet er tempereret i lavlandet. Temperatur og nedbør varierer fra område til område på grund af store højdeforskelle. Klimaet er mildt i øst, og det er tørt nord for Wien. Sur nedbør har ødelagt 25 % af skovene i Østrig. I dag er landets miljømæssige udfordringer alvorlige, men streng lovgivning bygger på det princip, at forureneren betaler for skaderne. Østrig har taget aktiv stilling i klimadebatten i verdenssamfundet.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Østrig, ville vi behøve 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Arkæologiske fund tyder på, at folk har boet i Østrig i mindst 300.000 år. I år 400 f. Kr. overtog Kelterne kontrollen med området. Siden da har flere forskellige grupper af mennesker styret landet, inden det i år 962 blev en del af det tysk-romerske rige. I 1867blev dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn dannet. Mod slutningen af ​​1800-tallet opstod politisk zionisme, en form for jødisk nationalisme. I mellemtiden begyndte politikerne at behandle jøderne som en underlegen race. I dette miljø voksede Adolf Hitler op.

I 1914 blev Østrig-Ungarns kronprins skud i Sarajevo af en Serbisk nationalist. Dette attentat udløste første verdenskrig hvor Østrig-Ungarn allierede sig med Tyskland. Fire år senere tabte Østrig-Ungarn og Tyskland krigen, hvilket førte til opløsningen af dobbeltmonarkiet og Østrigs selvstændighed. Barske forhold i mellemkrigstiden medførte øget polarisering i politikken gennem 1930’erne, og Østrig udviklede sig til et fascistisk diktatur. I 1938 tilsluttede Østrig sig til Tyskland og deltog i anden verdenskrig på nazisternes side. Landet har endnu ikke truffet et rigtigt krigsforlig. Det skyldes dels, de allieredes holdning efter krigen om, at Tyskland alene bar ansvaret for krigen og nazismen.
Da anden verdenskrig sluttede i 1945, blev Østrig inddelt i fire okkupationszoner kontrolleret af henholdsvis, USA, Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen. Okkupationen af Østrig varede indtil 1955, hvor Østrig blev et selvstændigt land. Efterfølgende blev der vedtaget en forfatningslov er erklærede Østrigs evige neutralitet. 

Samfund og politik


Østrig er en føderation der består af ni delstater.  Hver delstat har sit eget parlament og regering. Østrigs føderale præsident vælges hvert sjette år. Præsidenten udpeger en forbundskansler, der er leder af regeringen. Parlamentet består af to kamre: Nationalrådet og forbundsrådet. Nationalrådets repræsentanter vælges direkte af befolkningen, og vælges for en 5-årig periode. Forbundsrådet består af repræsentanter fra delstatsparlamenterne. I 2007 introducerede Østrig, som det første land i EU, stemmeret for 16-årige ved nationale valg. Det menes, at det var grunden til, at de populistiske partier oplevede en stigning året efter

Siden 2. verdenskrig har Østrig stort set været styret af det borgerlige Venstre og Socialdemokraterne i koalition. I løbet af de seneste årtier, er det ekstreme højreorienterede Frihedsparti vokset betydeligt, og partiet har til tider været i regeringen. Partiet De grønne har også fået en øget støtte, og ved præsidentvalget i 2016 vandt De grønnes kandidat med bare 31000 stemmer over  Frihedspartiets kandidat.  Den manglende konfrontation med nazismen er muligvis en medvirkende årsag til, at den højreekstremistiske bevægelse har vokset sig stor i landet. Samtidig er det en del af et generelt billede, der spreder sig over Europa, som modreaktion på den store mængde flygtninge, Europa har modtaget siden 2015.


Østrig blev medlem af EU i 1995. Ifølge en undersøgelse fra 2008 er Østrig, det medlemsland, der er mest negativt overfor EU. Især var Frihedspartiet skeptisk over for udvidelsen af ​​EU i 2004 af frygt for øget indvandring og større arbejdsløshed. Østrig har holdt en forholdsvis lav arbejdsløshed, selv under den globale finansielle krise fra 2008.
Landet har en god velfærd, der er sammenlignelig med den skandinaviske model.             

Økonomi og handel

På trods af modstanden mod EU er Østrig et af de lande, der har nydt størst fordel af unionens ekspansion i 2000'erne. Østrigske virksomheder har flyttet aktiviteter til de østeuropæiske lande, og landets handelsfordele er steget. Resultatet er vækst i den østrigske økonomi. BNP per indbygger har været blandt de højeste i Europa siden slutningen af ​​1980'erne, hvilket kan skyldes privatiseringen af statslige virksomheder. I dag er der ingen virksomheder, der ejes af staten alene. Skattetrykket har tidligere været højt, selv efter europæisk målestok, men det er blevet reduceret betydeligt siden årtusindskiftet. Den globale finansielle krise har også i Østrig ført til højere inflation i de seneste to år. Et andet problem for landets økonomi er manglen på uddannet arbejdskraft. Dette er delvist løst ved at gøre brug af udenlandske arbejdstagere. Selv om omkring 40 % af arealet anvendes til landbrug, er den primære sektor på mindre end 2 % af BNP. Vigtigst er industri- og servicesektoren, hvor især turismen er vigtig. Østrigs største samhandelspartner er Tyskland, og 70 % af handelen foregår inden for EU.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Østrig på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,835
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  67,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  58 712
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  6,87
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,274
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  76
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  15,33
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  26,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  81
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  4
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  8
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  7
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  94,3
  Procent
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,078
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  34,43
  Procent
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  97
  Procent
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  8 356
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  10,1
  Procent
  Ledighed
  4,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  416 835 975 862
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  47 381
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  71
  Procent
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  87,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Østrig

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  22 745
  Personer
  Befolkningstal
  8 751 820
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  38
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  171 567
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,908
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  84
  År
  Forventet levealder for mænd
  78
  År
  Globalt lykkeindeks
  7,25
  Skala: 1-10 (10 er bedst)