[[suggestion]]
Oman

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Muscat

Etniske grupper

Arabere, Baluchi, Sydasiater (Indere, Pakistanere, Srilankanere, Bangladeshere), Afrikanere

Sprog

Arabisk (officielt), Engelsk, Baluchi, Urdu, Indiske dialekter

Religion

Ibadhi Muslimer 75 %, andre (inklusive Sunni Muslimer, Shia Muslimer og Hinduer) 25 %

Andre landesider

Geografi

Oman er et ørkenland med en frugtbar kyststribe i nordøst og sydvest. Kystlandskabet veksler mellem sletter og bjerge der ender i havet. Det højeste bjerg er Jabal ash-Sham på 3.035 meter over havets overflade. Landet har et varmt og tørt ørkenklima med gennemsnitlige temperaturer mellem 20 og 35 °C, og er næsten uden vegetation. I oaserne og langs kysten vokser klynger af daddelpalmer.

Størstedelen af Omans 56 arter af pattedyr er små dyr, som spidsmus, pindsvin, flagermus og røde ræve. Store rovdyr, som leoparder, stribede hyæner og ørkenlos er næsten udryddet på grund af jagt. Der er et rigt fugleliv og enorme mængder af fugle overvintrer i Oman.

Landet har kun lille adgang til ferskvand og afsaltet havvand dækker i dag store dele af vandforbruget. Miljøproblemer i Oman er tilsaltning af jorden, samt forurening af kysten, på grund af olieudslip.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.5 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Oman, ville vi behøve 3.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Oman var beboet allerede fra 3.000 år f. Kr. og tusind år frem i tiden var landet en del af det persiske rige. Oman var et af de første lande, der konverterede til islam og dannede i 700-tallet sit eget imamat. Dette forenede Oman, med Imamen som både politisk og religiøs leder.

Den store ørken isolerede Oman, hvilket fremmede søfarten. Omanske søfarere sejlede til Kina i 1400-tallet og landet blev hurtigt et handelscentrum i den arabiske golf. Da portugiserne kom til Oman i 1507 fandt de travle handelsbyer langs kysten og de tog kontrollen over området indtil de blev smidt ud 150 år senere. I 1749 overtog Ahman ibn Said magten og hans dynasti styrede landet. I 1965 opstod der borgerkrig, da Popular Front for the Liberation of Oman, støttet af Kina, Sovjetunionen og Sydyemen, krævede selvstændighed for området. Krigen varede frem til 1975, da oprører blev slået ned, med militær assistance fra Storbritannien, Jordan og Irak.

Samfund og politik

Økonomien i Oman afhænger af indtægterne fra petroleum, der også har bidraget væsentligt til moderniseringen af landet, især efter sultan Qaboos ibn Said tog magten i 1970. Han overtog et land, der var isoleret og tilbagestående og så sent som i 1968 fandtes der kun tre skoler i landet.

Qaboos’ magtovertagelse førte til en økonomisk og social revolution, der har gjort Oman til et moderne samfund. Men på det politiske område har sultanen holdt igen og sidder primært med uindskrænket magt. Der blev gennemført mindre reformer i 1990’erne, men på trods af relativt stor åbenhed i samfundet, er der hverken en nedskreven grundlov, politiske partier eller en valgt regering. Landet styres i dag af to rådgivende forsamlinger, den ene er folkevalgt i 2000(og med almen stemmeret i 2003) og den anden er udpeget. Under Sultan Qaboos er Oman blevet et åbent land med en international kontaktflade og landet har ført en mere liberal udenlandspolitik end andre arabiske stater.

I 2011 spredte det Arabiske Forår sig til Oman, hvor en række af demonstrationer fulgte, særligt i byen Sohar. Den høje arbejdsløshed og korruption i landet var de primære årsager for demonstrationerne. Selvom protestbevægelserne havde en voldelig karakter, var urolighederne i Oman kortvarige og begrænset sammenlignet med urolighederne i andre arabiske lande. Protesterne blev stopped ved at Sultan Qaboos bin Said imødekom nogle af demonstranternes krav, blandt andet ved at afskedige en række ministre samt at indføre arbejdsløshedsunderstøttelse og hæve minimumslønningerne.

Økonomi og handel

Oman er et ørkenland hvor landbruget traditionelt set har været den dominerende økonomiske sektor, på trods af dårlige forhold. Fra slutningen af 1970’erne er landet blevet moderniseret ved hjælp af oliepenge. Der er også blevet investeret i andre sektorer, skolesystemet og sundhedssektoren er blevet udbygget og der er kommet en mere moderne infrastruktur.

Oman tilhører dog ikke de mest olierige stater i golfområdet, og det er allerede ved at være slut med olien. Landet satser derfor hårdt på at opbygge andre sektorer og udvinding af naturgas og en udvikling af turismesektoren er kernen i fremtidsplanerne. Målet er at reducere oliens bidrag til landets BNP til 9 % inden 2020.

Et andet vigtigt mål for Oman er at skaffe flere arbejdspladser til omanske borgere. I lighed med andre lande i golfen har Oman et stort antal gæstearbejdere, samtidig med, at der nu kommer stadig flere omanere, der vil ind på arbejdsmarkedet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Oman på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  309 500
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  0,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  0,0
  Procent
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  4 829 946
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,5
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,281
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,821
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  76
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  231
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  65
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  708
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,984
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  9
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  10
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  15,44
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  6,3
  Hektar pr. person
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,927
  Skala
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Korruption
  44
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  21,1
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  52,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,1
  Procent
  Alfabetisme
  94,0
  Procent
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  93,4
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  97
  Procent
 •  

  Oman

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  20,0
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  65
  Procent
  Tertiære erhverv
  33
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar