[[suggestion]]
Pakistan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Islamabad

Etniske grupper

Punjabi, sindh, pasjtun, balochi og mujahirer

Sprog

Punjabi, sindhi, siraiki, pasjtu, urdu, balochi, hindko, brahui, engelsk og burashaski

Religion

Muslimer 97%, andre/uspecificeret/ingen 3%

Befolkningtal

173 149 000

Styreform

Føderal republik

Areal

796 100 km2

Valluta

Pakistansk Rupi

Bruttonationalindkomst per indbygger

5 235 PPP$

Nationaldag

14. august

Andre landesider

Geografi

Pakistan er et langt og smalt land med mange forskellige landskabstyper. I nord ligger bjergkæden Himalaya, med bjergtoppe på mere end 8.000 meter over havets overflade. Midt i landet findes frugtbare sletter og sumpe, mens de sydvestlige dele består af tørre, højereliggende områder. Flere floder udspringer i Himalaya og danner et stort deltaområde ved kysten. Klimaet varierer med landskabet og højdeforskellene i landet; i nord er det koldt og tørt, og længere mod syd bliver det varmere og fugtigere. Midt i landet ligger flere ørkenområder, hvor det kan blive næsten 50 grader om sommeren. Den kraftige befolkningsvækst har lagt et stort pres på landets naturressourcer. Pakistan kæmper med forurenet drikkevand, hvilket er årsagen til mere end 80 procent af sygdommene i landet, som diarré, malaria og parasitsygdomme. Skovfældning og udslip fra en voksende industri har ført til jorderosion, som igen har resulteret i hyppige oversvømmelser især midt i landet.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Pakistan, ville vi behøve 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Pakistan har været hjemsted for nogle af verdens ældste civilisationer. I flere århundreder var området del af skiftende indiske imperier. I begyndelsen af 1700-tallet blev landet invaderet flere gange, før området i 1800-tallet blev en del af Britisk Indien. I 1920- og 30’erne voksede en politisk frihedsbevægelse frem, der kæmpede for et separat  land til Indiens muslimer. Da Storbritannien trak sig ud af Indien i 1947, blev landet Pakistan oprettet. Landet bestod af to adskilte territorier, Vest- og Øst-Pakistan. Uafhængigheden førte til enorme folkevandringer eftersom at alle muslimer skulle bo i Pakistan, og alle hinduer i Indien. I den kaotiske opdeling var fordelingen af flere områder meget omstridte. Lige efter selvstændigheden udbrød der krig mellem Pakistan og Indien om et af disse områder, Kashmir. FN forhandlede en fredsaftale på plads, men siden da er krigen blusset op igen to gange, i 1965 og i 1999. Tiden efter uafhængigheden blev præget af politisk ustabilitet og stor befolkningstilvækst. Geografiske, kulturelle og sproglige forskelle førte til at Østpakistan, med hjælp fra Indien, løsrev sig i 1971 under navnet Bangladesh.

Samfund og politik

Pakistan styres af en præsident, der vælges for fem år ad gangen. Landet er en føderation af delstater, der har stor magt til at bestemme over egne forhold. Politiske partier er generelt bygget omkring stærke personligheder frem for politiske ideologier. Siden 2008 har landet haft en demokratisk valgt præsident og koalitionsregering. I 2010 vedtog parlamentet en grundlovsændring, der reducerede præsidentens magt markant.

Hæren har traditionelt haft en stor rolle i landet og har afsat flere regeringer med statskup. Pakistan er et af de mindst udviklede lande i Asien – sundhedsvæsenet fungerer ikke, få børn går i skole og de ældre modtager ingen form for pension. Landet har mange forskellige etniske og sproglige grupper, hvilket har ført til en række konflikter i tiden efter landets uafhængighed.

Myndighederne har ikke kontrol over de nordvestlige dele af landet, som styres af forskellige stammehøvdinge. Blandt andet kontrolleres grænseområdet mod Afghanistan af Taliban og tilhængere af al-Qaeda. Regeringen har gentagne gange forsøgt at forene de forskellige grupper i landet ved at fremme islam som samlende statsreligion, men gentagende bombeattentater de sidste år viser at den har mislykkedes.

Forholdet til nabolandet Indien har ikke været godt siden selvstændigheden, og begge lande har anskaffet atomvåben for at holde terrorbalancen ved lige. Udenrigspolitiks har Pakistan i mange år støttet USA, også i den såkaldte kamp mod terror.

Økonomi og handel

Pakistans økonomi er stærkt præget af landets kaotiske fortid. Landet har ikke formået at opbygge en selvstændig industri, og udenlandske aktører har heller ikke været villige til at investere i landet. Indtil for nylig, var størstedelen af økonomien baseret på landbrug. og det er først indenfor de seneste årtier, at andre områder er kommet på banen. De hurtigst voksende dele af den pakistanske økonomi er telekommunikation, våbenindustri og servicesektoren. Pakistan har stor udlandsgæld, bl.a. på grund af de langvarige og dyre konflikter med Indien. I 1990’erne indvilligede Den Internationale Valutafond (IMF) i at nedsætte gælden en smule, hvilket førte til økonomisk vækst. Deltagelsen i ”Krigen mod terror” har medført at USA har slettet store dele af Pakistans gæld. Pakistan har længe haft et nært handelssamarbejde med Kina, og i de sidste årtier er handlen blevet forøget i takt med Kinas økonomiske udvikling. Alligevel er landets økonomi præget af høj inflation, lav vækst og store budgetunderskud.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Pakistan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  2 283 270 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  4,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,228
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  29,50
  procent
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,387
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  35,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  45,5
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  166 298
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,90
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,5
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  668
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  3,079
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  87
  Antall henrettede
  Korruption
  33
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  45,83
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  96,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  3,5
  Procent av BNP
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  20,5
  Procent
  Undervægtige børn
  10,5
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  75
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  66
  Antal år
  Malariaspredning
  4,9
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  283
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  44
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  44
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  267
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  72,8
  Procent
  Alfabetisme
  57,0
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  76,5
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,546
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  21,9
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  20,59
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  35,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  5 090
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  471
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  99,2
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  10,7
  Procent
  Ledighed
  3,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  304 951 818 494
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 548
  US Dollar
  Primære erhverv
  23
  Procent
  Sekundære erhverv
  18
  Procent
  Tertiære erhverv
  54
  Procent
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  15,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Pakistan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  5 527
  Personer
  Befolkningstal
  200 813 818
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  205 867
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 396 639
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,562
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  249 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  67
  År
  Forventet levealder for mænd
  65
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,65
  Skala: 1-10 (10 er bedst)