[[suggestion]]
Palæstina

Nøgletal og fakta

Andre landesider

Geografi

Gaza-striben er primært en kystslette. Området er tørt, og sand dækker store dele af slettelandskabet. Vestbredden er et frugtbart højlandsområde med forholdsvis gode landbrugsbetingelser. Begrænset og forurenet vand er det største miljøproblem i Palæstina og særligt i Gaza. Derudover kæmper landet med skovfældning og jorderosion som følge af befolkningstætheden i området.

Historie

Palæstina er ifølge folkeretten det landområde, som var Storbritanniens mandatområde frem til 1922. Årene efter var præget af konflikter mellem palæstinenserne, der boede i området, og jødisk indflyttere, det gjorde krav på landet.

FN bestemte i 1947, at området skulle deles mellem palæstinensere og jøder, og staten Israel blev etableret.  Gennem to store krige, den første umiddelbart efter oprettelsen og den anden i 1967, udvidede israelerne deres landområde.

I 1948 overtog israelerne store dele af landområdet, der var tiltænkt den palæstinensiske stat. Mange palæstinensere flygtede til nabolandene, hvor de har boet i flygtningelejre lige siden. I 1967 besatte Israel Vestbredden og Gaza. Området er stadigvæk okkuperet i dag.

Hvem har ret til hvilke områder? Det er kernespørgsmålet i konflikten mellem Israel og Palæstina, og der er mange svar. Foreløbigt har man ikke klart kunnet fastsætte en landegrænse mellem de to parter. I 1994 blev det vedtaget, at et palæstinensisk selvstyreområde skulle oprettes, og at det skulle bestå af Gaza-striben og Vestbredden. Planen var, at på sigt skulle der oprettes en palæstinensisk stat i disse områder, men voldshandlinger fra begge sider og mislykkede forhandlinger har ført til, at dette fortsat ikke er sket.

Samfund og politik

De palæstinensiske områder styres i dag af den palæstinensiske selvstyremyndighed, og der bliver jævnligt afholdt valg til nationalforsamlingen. Den israelske okkupation er det vigtigste tema i palæstinensisk politik. I 2007 opstod der imidlertid en splittelse mellem de to største partier, som førte til, at Fatah i dag styrer Vestbredden, hvorimod Hamas har magten i Gaza.

Det internationale samfund forholder sig til Fatah og anser Hamas som værende en terrororganisation. Den palæstinensisk selvstyremyndighed på Vestbredden har i flere år arbejdet for at opbygge statslige institutioner og argumenterer nu for, at landet er godt nok forberedt til at blive en selvstændig stat. Imidlertid har korruption om kammerateri førte til, at få palæstinensere har tillid til Fatah. Palæstinenserne deles ofte ind i tre kategorier: palæstinensiske flygtninge, palæstinensere der bor i besatte områder (Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem), og palæstinensere der bor i Israel med israelsk statsborgerskab. De politiske rettigheder for palæstinensere på Vestbredden og Gaza er kraftigt indskrænket af palæstinensiske myndigheder. De politiske rettigheder til palæstinenserne på både Vestbredden og Gaza er blevet meget indskrænket de seneste år. Det spekuleres heftigt på om de palæstinensiske selvstyremyndigheder skal kollapse. Ligesåvel er den israelske okkupation det vigtigste tema i palæstinensisk politik. Den fører til store problemer i palæstinensernes hverdagsliv. For indbyggerne på Gaza er situationen alvorlig. Israelske luftangreb har ført til enorme skader på hjem, tilgangen til mad, vand og elektricitet er begrænset.

Økonomi og handel

I de palæstinensiske selvstyreområder dyrkes der blandt andet oliven, citrusfrugter og grøntsager, men både handel og produktion lider under konflikten med Israel. Ulovlige israelske nybyggere bruger det meste af landets begrænsede vandressourcer, hvilket forhindrer udviklingen af det palæstinensiske landbrug. Derudover skaber den israelske grænsekontrol problemer for palæstinenserne tilgang til det israelske marked. På Vestbredden giver de bibelske steder Østjerusalem og Betlehem gode turistindtægter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Palæstina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  2 111 360 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,004
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  25,80
  procent
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,583
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  74,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  2 439
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,58
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,1
  Prosent
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,621
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  3
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  Mangler data
  Pressefrihed
  44,68
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  150
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  1,2
  Procent
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  21
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  3,7
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  45
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  11
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  48
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  1
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,4
  Procent
  Alfabetisme
  96,9
  Procent
  Antal år i skole
  11
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  91,7
  Procent
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  21,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  60
  Procent
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  38,0
  Procent
  Ledighed
  30,2
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  14 498 100 000
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  3 095
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  20
  Procent
  Tertiære erhverv
  72
  Procent
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  65,2
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Palæstina

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  5 052 776
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  5 551 467
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 214 783
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,686
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  231 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,70
  Skala: 1-10 (10 er bedst)