[[suggestion]]
Palau

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Melekeok

Etniske grupper

Palauan (Mikronesiske med Malaysisk og Melanesisk baggrund) 69.9%, Filipino 15.3%, Kinesisk 4.9%, andre Asiater 2.4%, hvide 1.9%, Carolininere 1.4%, andre Mikronesere 1.1%, andre eller uspecificeret 3.2%

Sprog

Palauansk 64.7% officielt på alle øer undtagen Sonsoral (Sonsoralesisk og Engelsk er officielle), Tobi (Tobi og Engelsk er officielle), og Angaur (Angaur, Japansk, og engelsk er officielt), Filipino 13.5%, Engelsk 9.4%, Kinesisk 5.7%, Carolinisk 1.5%, Japansk 1.5%, other Asian 2.3%, other languages 1.5%

Religion

Romersk katolsk 41.6%, Protestant 23.3%, Modekngei 8.8% (stammer fra Palau), Seventh-Day Adventist 5.3%, Jehovah's vidner 0.9%, Mormoner 0.6%, andre 3.1%, uspecificeret eller ingen 16.4%

Bruttonationalindkomst per indbygger

16 305 PPP$

Andre landesider

Geografi

De centrale Palau øer ligger tæt samlet, de fleste indenfor det samme koralrev. Klimaet er tropisk med kun små temperaturvariationer mellem årstiderne. Tropiske orkaner er hyppige og forårsager store ødelæggelser fra tid til anden.

Palau har Mikronesiens rigeste dyre- og planteliv. Øerne er frugtbare med mangroveskov og kokospalmer langs kysten og regnskov inde i landet. Der findes mere end 50 fuglearter på Palau og øens nationalfugl er den smukke Palau frugt due. Koralrevene har mere end 700 forskellige koraldyr og 1400 fiskearter. Her lever også verdens største musling (Tridacna gigas), der kan veje op til 100 kilo og blive mere end en meter lang.

En af de største miljøudfordringer i Palau er at der er begrænsede muligheder for at komme af med affald. Derudover er Palau udsat for klimaændringer og det marine økosystem påvirkes af havets temperaturstigninger. Palau er også sårbar i forhold til vanstandens stigning og ekstremt vejr som følge af klimaændringerne. Der er også udfordringer i forbindelse med ulovligt fiskeri og overfiskeri.

Historie

For ca. 2.500 år siden bosatte nogle indflyttere fra Indonesien sig for første gang på Palau. Efter at spanierne i 1543 besøgte øerne, kom Palau under spansk styre. Tyskland købte øerne i 1899 og de blev kendt som Tysk Mikronesien. Japan besatte Palau i 1914 under første verdenskrig og administrerede det som mandatområde under Folkeforbundet efter krigen. Amerikanske styrker erobrede Palau i 1944 og de japanere der havde slået sig ned på øerne blev udvist.

Øerne var fra 1947 et tilsynsområde under FN, administreret af USA. I 1982 blev der forhandlet om en aftale, der skulle give Palau uafhængighed, men med tæt tilknytning til USA. Aftalen blev sendt til folkeafstemning flere gange, men på grund af stærk modstand mod, at USA skulle have ret til at lagre atomvåben på øerne, opnåede aftalen ikke det tre fjerdedeles flertal, som grundloven krævede. Efter en grundlovsændring blev aftalen alligevel vedtaget med et simpelt flertal. I 1994 blev aftalen ført ud i livet og Palau blev medlem af FN.

Samfund og politik

Palau blev en uafhængig republik i 1994. Palaus udenrigspolitik fremgår af aftalen om fri forening (Compact of Free Association) med USA. Aftalen fastslår at USA skal tage hånd om Palaus forsvar og at amerikanerne til gengæld skal kunne oprette militærbaser på Palau. Forholdet til den kinesiske provins Taiwan og Japan er også vigtigt for Palau. Efter diplomatiske forbindelser i år 2000 blev oprettet med de to lande, har de bidraget med store investeringer og betydelig økonomisk bistand til Palau.

Befolkningstallet blev i 2005 beregnet til at være 20.300, hvoraf ca. 5.000 er udenlandske statsborgere (hovedsagligt filippinere).

Palaus udenrigspolitik præges i høj grad af aftalen om fri forening (Compat of Free Association) med USA. Aftalen fastslår at USA skal tage hånd om Paulas forsvar, og at amerikanerne til gengæld skal kunne oprette militærbaser på Palau. Landet har lav arbejdsledighed, og mangler intern arbejdskraft. Palau har højere levestandard end de fleste andre lande i Stillehavsregionen - takket være mange år med bistand fra USA. 

Økonomi og handel

Landets økonomi er kun lidt udviklet og landet lider af et kronisk budgetunderskud. Palau er afhængig af bistand, hvilket de især får fra USA. Den største sektor er turisme som siden årtusindskiftet har svaret til ti procent af landets BNP og en ligeså stor del af beskæftigelsen. Turisterne kommer primært fra Japan og den kinesiske provins Taiwan for at dykke. Koralrevene og farvandet omkring Rock Island er et af de bedst bevarede marine økosystemer i det sydlige Stillehav.

Landbrug og fiskeri drives hovedsagligt på eksistensminimum. De vigtigste landbrugsprodukter er kokosnødder, tapioka, bananer og søde kartofler. Fiskerilicenser sælges til udenlandske trawlere, men ulovligt fiskeri er udbredt på grund dårlig overvågning.

Palau har en relativt stor finanssektor som henvender sig til udlændinge. Østaten er flere gange blevet beskyldt for at tillade hvidvaskning af penge gennem svagt regulerede banker.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Palau på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  460
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  2,2
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  87,6
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  21 964
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,798
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  0
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  6
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  14
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  42
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  12,34
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,8
  Procent
  Alfabetisme
  99,5
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  95,3
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  9
  Procent
  Tertiære erhverv
  87
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar