[[suggestion]]
Palau

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Melekeok

Etniske grupper

Palauanere 73%, carolinere 2%, asiater 21.7%, kaukasiere 1.2%, andre 2.1% (2015)

Sprog

Palauansk (officielt på de fleste øer) 65.2%, andre mikronesiske 1.9%, engelsk (officielt) 19.1%, filippinsk 9.9%, kinesisk 1.2%, andre 2.8% (2015)

Religion

Romersk katolsk 45.3%, protestanter 34.9% (flere variationer), Modekngei 5.7% (lokal religion), muslimer 3%, mormoner 1.5%, andre 9.7% (2015)

Befolkningtal

21 964

Styreform

Republik

Areal

460 km2

Valluta

Amerikanske dollars

Bruttonationalindkomst per indbygger

16 305 PPP$

Nationaldag

1. oktober

Andre landesider

Geografi

De centrale Palau øer ligger tæt samlet, og de fleste indenfor det samme koralrev. Klimaet er tropisk med kun små temperaturvariationer mellem årstiderne. Tropiske orkaner er hyppige og forårsager store ødelæggelser fra tid til anden.

Palau har Mikronesiens rigeste dyre- og planteliv. Øerne er frugtbare med mangroveskov og kokospalmer langs kysten og regnskov inde i landet. Der findes mere end 50 fuglearter på Palau og øens nationalfugl er den smukke Palau frugtdue. Koralrevene har mere end 700 forskellige koraldyr og 1400 fiskearter. Her lever også verdens største musling, Tridacna gigas, der kan veje op til 100 kilo og blive mere end en meter lang.

En af de største miljøudfordringer i Palau er, at der er begrænsede muligheder for at komme af med affald. Derudover er Palau udsat for klimaændringer og det marine økosystem påvirkes af havets temperaturstigninger. Palau er også sårbar i forhold til vandstandens stigning og ekstremt vejr som følge af klimaændringerne. Der er også udfordringer i forbindelse med ulovligt fiskeri og overfiskeri.

Historie

For ca. 2.500 år siden bosatte nogle indflyttere fra Indonesien sig for første gang på Palau. Efter spanierne i 1543 besøgte øerne, kom Palau under spansk styre. Tyskland købte øerne i 1899 og de blev kendt som Tysk Mikronesien. Japan besatte Palau i 1914 under første verdenskrig og administrerede det som mandatområde under Folkeforbundet efter krigen. Amerikanske styrker erobrede Palau i 1944, og de japanere, der havde slået sig ned på øerne, blev udvist.

Øerne var fra 1947 et tilsynsområde under FN, administreret af USA. I 1982 blev der forhandlet en aftale, der skulle give Palau uafhængighed, men med tæt tilknytning til USA. Aftalen blev sendt til folkeafstemning flere gange, men på grund af stærk modstand mod, at USA skulle have ret til at lagre atomvåben på øerne, opnåede aftalen ikke det 3/4-flertal, som grundloven krævede. Efter en grundlovsændring blev aftalen alligevel vedtaget med et simpelt flertal. I 1994 blev aftalen ført ud i livet og Palau blev medlem af FN.

Samfund og politik

Palau blev en uafhængig republik i 1994. Palaus udenrigspolitik fremgår af aftalen om fri forening (Compact of Free Association) med USA. Aftalen fastslår, at USA skal tage hånd om Palaus forsvar og at amerikanerne til gengæld skal kunne oprette militærbaser på Palau. Forholdet til den kinesiske provins Taiwan og Japan er også vigtigt for Palau. Efter diplomatiske forbindelser i år 2000 blev oprettet med de to lande, har de bidraget med store investeringer og betydelig økonomisk bistand til Palau.

Befolkningstallet blev i 2005 beregnet til at være 20.300, hvoraf ca. 5.000 er udenlandske statsborgere (hovedsageligt filippinere).

Landet har lav arbejdsledighed, og mangler intern arbejdskraft. Palau har højere levestandard end de fleste andre lande i Stillehavsregionen takket være mange år med bistand fra USA. 

Økonomi og handel

Landets økonomi er kun lidt udviklet og landet lider af et kronisk budgetunderskud. Palau er afhængig af bistand, hvilket de især får fra USA. Den største sektor er turisme som siden årtusindskiftet har svaret til ti procent af landets BNP og en ligeså stor del af beskæftigelsen. Turisterne kommer primært fra Japan og den kinesiske provins Taiwan for at dykke. Koralrevene og farvandet omkring Rock Island er et af de bedst bevarede marine økosystemer i det sydlige Stillehav.

Landbrug og fiskeri drives hovedsagligt på eksistensminimum. De vigtigste landbrugsprodukter er kokosnødder, tapioka, bananer og søde kartofler. Fiskerilicenser sælges til udenlandske trawlere, men ulovligt fiskeri er udbredt på grund dårlig overvågning.

Palau har en relativt stor finanssektor som henvender sig til udlændinge. Østaten er flere gange blevet beskyldt for at tillade hvidvaskning af penge gennem svagt regulerede banker.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Palau på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  22 140 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  24,90
  procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  83,4
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  260
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  12,34
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  2,0
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  Mangler data
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  15
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  8
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  27
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  106
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,7
  Procent
  Alfabetisme
  96,6
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  99,1
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  Mangler data
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  12,50
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  20
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  99,3
  Prosent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  289 823 500
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  13 338
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  8
  Procent
  Tertiære erhverv
  87
  Procent
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  27,0
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Palau

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstal
  21 964
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  6
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,798
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)