[[suggestion]]
Panama

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Panama City

Etniske grupper

Mestizo 70%, amerindianere 20%, hvide 10%,

Sprog

Spansk, engelsk

Religion

Katolikker 85%, protestanter 15%

Bruttonationalindkomst per indbygger

23 009 PPP$

Andre landesider

Geografi

Panama forbinder Nord- og Sydamerika og er 55 km bredt på det smalleste sted. Landskabet præges af jungle i lavlandet mod kysterne og bjergkæder, med spidser på op til 3.500 meter over havets overflade, midt i landet. Et smalt bælte med lavtliggende land mellem bjergkæderne danner et ideelt udgangspunkt for færdsel mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Klimaet er tropisk, med høj luftfugtighed, lang regntid og gennemgående høje temperaturer. Placeringen mellem to verdenshave har givet landet en stor mangfoldighed af arter i junglen, der i flere år har været truet af omfattende træfældning. Andre miljøproblemer er jorderosion, forurenet drikkevand og høj luftforurening i byområderne.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Panama, ville vi behøve 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Landets placering gjorde Panama til et naturligt mødepunkt mellem flere af de største mellemamerikanske civilisationer, som mayaerne og aztekerne fra nord og cihbchaerne fra syd. Da spanierne ankom i 1502 erobrede de Panama i løbet af kort tid. Størstedelen af stammerne der boede i området uddøde, primært på grund af slaveri og fremmede sygdomme. Landets ideelle strategiske position gjorde det til et knudepunkt for det spanske imperium i Latinamerika i mere end 300 år. I 1821 blev Panama indlemmet i republikken Stor-Columbia inden landet blev selvstændigt i 1903. Landet har kæmpet med ustabile politiske forhold gennem hele 1900-tallet og blev styret af forskellige militærdiktatorer fra 1968 til 1989, hvor landet blev invaderet af USA og demokratiet blev genindført. Amerikanerne har haft stor indflydelse på landet siden det blev selvstændigt og ejede frem til årtusindeskiftet Panama-kanalen, der blev bygget med amerikansk hjælp i 1914.

Samfund og politik

Panama er et republikansk demokrati, hvor præsidenten er både regeringschef og statsoverhoved. Præsidenten har store magtbeføjelser, vælges for fem år ad gangen og kan kun vælges for en enkelt periode. Politikken er præget af personfokus og kortvarige alliancer mellem de forskellige partier og landet kæmper fortsat med omfattende korruption og den dertilhørende foragt for politikere. Militæret har historisk set en utrolig stærk rolle og har stadig stor indflydelse på politikken. Landet står overfor store politiske udfordringer i forbindelse med narkotikadyrkning og – smugling og illegal indvandring mellem Syd- og Nordamerika. Andre problemer knytter sig til den dårlige behandling af indianerbefolkningen, høj arbejdsløshed og stigende forskelle mellem fattige og rige.

To partier har traditionelt kæmpet om magten: Det revolutionære demokratiske parti og Panamapartiet. De sidste år har et tredje parti, Demokratisk forandring, også vundet nogle af valgene. 

Økonomi og handel

Panama har kun meget lidt industri og næsten 80 procent af landets BNP kommer fra servicesektoren. Landets særegne placering og urørte natur gør det til et eftertragtet turistmål og turismen er i betydelig vækst. Liberale etablerings- og skatteordninger har givet landet en betydelig international bank- og forsikringssektor. Økonomisk aktivitet er stærkt koncentreret rundt om Panama-kanalen, især i byerne Colón og Panama City. Nationaliseringen af kanalen i 2000 og det amerikanske militærs nærvær har i en vis grad ført til øget byggeaktivitet i de omkringliggende områder. Arbejdsløsheden er og bliver høj, til trods for omfattende sociale reformer igennem de sidste årtier.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Panama på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  75 420
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  7,6
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  62,1
  Procent
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  4 162 618
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,4
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,457
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,789
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  79
  År
  Forventet levealder for mænd
  74
  År
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  25,8
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  9,5
  Procent
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 402
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  167
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  9 729
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  920
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,826
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  14
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  46
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  2,25
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,3
  Hektar pr. person
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,997
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  37
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  39,5
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  49,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,1
  Procent
  Alfabetisme
  95,0
  Procent
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  94,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  75
  Procent
 •  

  Panama

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  14,7
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  2,6
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  22
  Procent
  Tertiære erhverv
  74
  Procent
  Udenlandsgæld
  19 342 926 000
  US dollar