[[suggestion]]
Panama

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Panama City

Etniske grupper

Mestizo 70%, amerindianere 20%, hvide 10%,

Sprog

Spansk, engelsk

Religion

Katolikker 85%, protestanter 15%

Bruttonationalindkomst per indbygger

23 009 PPP$

Andre landesider

Geografi

Panama forbinder Nord- og Sydamerika og er 55 km bredt på det smalleste sted. Landskabet præges af jungle i lavlandet mod kysterne og bjergkæder, med spidser på op til 3.500 meter over havets overflade, midt i landet. Et smalt bælte med lavtliggende land mellem bjergkæderne danner et ideelt udgangspunkt for færdsel mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Klimaet er tropisk, med høj luftfugtighed, lang regntid og gennemgående høje temperaturer. Placeringen mellem to verdenshave har givet landet en stor mangfoldighed af arter i junglen, der i flere år har været truet af omfattende træfældning. Andre miljøproblemer er jorderosion, forurenet drikkevand og høj luftforurening i byområderne.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Panama, ville vi behøve 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Landets placering gjorde Panama til et naturligt mødepunkt mellem flere af de største mellemamerikanske civilisationer, som mayaerne og aztekerne fra nord og cihbchaerne fra syd. Da spanierne ankom i 1502 erobrede de Panama i løbet af kort tid. Størstedelen af stammerne der boede i området uddøde, primært på grund af slaveri og fremmede sygdomme. Landets ideelle strategiske position gjorde det til et knudepunkt for det spanske imperium i Latinamerika i mere end 300 år. I 1821 blev Panama indlemmet i republikken Stor-Columbia inden landet blev selvstændigt i 1903. Landet har kæmpet med ustabile politiske forhold gennem hele 1900-tallet og blev styret af forskellige militærdiktatorer fra 1968 til 1989, hvor landet blev invaderet af USA og demokratiet blev genindført. Amerikanerne har haft stor indflydelse på landet siden det blev selvstændigt og ejede frem til årtusindeskiftet Panama-kanalen, der blev bygget med amerikansk hjælp i 1914.

Samfund og politik

Panama er et republikansk demokrati, hvor præsidenten er både regeringschef og statsoverhoved. Præsidenten har store magtbeføjelser, vælges for fem år ad gangen og kan kun vælges for en enkelt periode. Politikken er præget af personfokus og kortvarige alliancer mellem de forskellige partier og landet kæmper fortsat med omfattende korruption og den dertilhørende foragt for politikere. Militæret har historisk set en utrolig stærk rolle og har stadig stor indflydelse på politikken. Landet står overfor store politiske udfordringer i forbindelse med narkotikadyrkning og – smugling og illegal indvandring mellem Syd- og Nordamerika. Andre problemer knytter sig til den dårlige behandling af indianerbefolkningen, høj arbejdsløshed og stigende forskelle mellem fattige og rige.

To partier har traditionelt kæmpet om magten: Det revolutionære demokratiske parti og Panamapartiet. De sidste år har et tredje parti, Demokratisk forandring, også vundet nogle af valgene. 

Økonomi og handel

Panama har kun meget lidt industri og næsten 80 procent af landets BNP kommer fra servicesektoren. Landets særegne placering og urørte natur gør det til et eftertragtet turistmål og turismen er i betydelig vækst. Liberale etablerings- og skatteordninger har givet landet en betydelig international bank- og forsikringssektor. Økonomisk aktivitet er stærkt koncentreret rundt om Panama-kanalen, især i byerne Colón og Panama City. Nationaliseringen af kanalen i 2000 og det amerikanske militærs nærvær har i en vis grad ført til øget byggeaktivitet i de omkringliggende områder. Arbejdsløsheden er og bliver høj, til trods for omfattende sociale reformer igennem de sidste årtier.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Panama på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet