[[suggestion]]
Papua Ny Guinea

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port Moresby

Etniske grupper

Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere

Sprog

Pidgin (officielt), engelsk (officielt), Hiri Motu (officielt), og mindst 860 stammesprog

Religion

Protestanter 69%, katolikker 27%, andre/uspecificeret/ingen 4% (Tal fra 2000)

Befolkningtal

7 631 819

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

462 840 km2

Valluta

Papuansk Kina

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 183 PPP$

Nationaldag

16. September (Uafhængighedsdagen i 1975)

Andre landesider

Geografi

Papua Ny-Guinea består af flere hundrede øer med vidt forskelligt landskab. Hovedøen Papua er dækket af tæt skov som gennemskæres af en brat og utilgængelig bjergkæde langs hele øen. Størstedelen af de mindre øer består af vulkanske bjergformationer, der er steget op af havet, har en lille eller ingen kystlinje og meget lidt skov. Papua Ny-Guinea ligger langs den såkaldte Ildring, som er en kæde aktive vulkaner, der ligger på øerne i denne del af Stillehavet. På grund af denne placering oplever landet ofte jordskælv og mindre flodbølger. Det varierede landskab gør, at Papua Ny-Guinea har flere forskellige klimatyper. Den tætte regnskov har meget nedbør og høje temperaturer, mens højlandet på mere end 4.000 meter over havets overfalde har større temperatursvingninger og oplever snefald med jævne mellemrum.

Dyrelivet er blandt det mest varierede på hele kloden og har flere ligheder med det australske dyreliv, da landene tidligere hang sammen. Skovområderne trues af ureguleret fældning og hvis skoven fortsætter med at forsvinde med samme fart vil halvdelen af den skov, der eksisterede i 1975 være udryddet inden 2021. Urent drikkevand og jorderosion som følge af skovfældning er andre betydelige miljøproblemer.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Papua Ny Guinea, ville vi behøve 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Papua Ny-Guinea blev befolket fra det asiatiske fastland for mange tusinde år siden. Beboelse opstod for omkring 8.000 år siden i små spredte samfund i de smalle dale. De første europæere kom til området i 1500-tallet og begyndte så småt at handle med de indfødte. I løbet af de næste århundreder skiftedes hollænderne, tyskerne, englænderne og spanierne til at dominere hele eller dele af nutidens Papua Ny-Guinea. Efter Første Verdenskrig fik Australien ansvaret for området efter et mandat fra Folkeforbundet. Landet blev selvstændigt i 1975 efter flere år som en del af FNs afkoloniseringsprogram. De første år af uafhængigheden var forholdsvis rolige, til trods for at regeringer kom og gik relativt hurtigt. I 1980’erne begyndte øen Bougainville at bede om løsrivelse fra Papua Ny-Guinea. Mellem 1990 og 1997 var der krig mellem myndighederne og separatisterne, hvilket bidrog til at øge den politiske uro og nedbryde en allerede svag økonomi. Efter en fredsaftale i 2001 fik Bougainville indre selvstyre og forholdene er i dag relativt rolige.

Samfund og politik

Det formelle statsoverhoved for Papua Ny-Guinea er den britiske regent, men i realiteten styres landet af en statsminister, som vælges af nationalforsamlingen. Personfikseret politik og løse koalitioner præger det politiske landskab i Papua Ny-Guinea, og landet har længe oplevet stor politisk urolighed. Magtkampen mellem Michael Somare og Peter O’Neill førte til politisk krise en en række voldsepisoder. Efter Somare trak sig ud af politik, da han tabte valget i 2012 har situationen dog været mere stabil.I 2011 udbrød der et voldsomt optøjer mellem forskellige etniske grupper i landets næststørste by Lae. Korruption blandt politikere og politi er et voksende problem i landet. Det utilgængelige landskab gør Papua Ny-Guinea til et af de mest varierede miljøer på kloden, med både 800 sprog og et særdeles rigt dyre- og planteliv. Utilgængeligheden har imidlertid også sine ulemper: Papua Ny-Guinea er et af Asiens mindst udviklede lande og næsten en tredjedel af befolkningen lever på samme måde som for flere tusinde år siden, i stammesamfund isoleret fra omverdenen. Der findes få asfalterede veje og store områder er kun tilgængelig via fly eller helikopter. Uddannelsesniveauet er lavt og landet kæmper med utrolig meget kriminalitet. I løbet af de sidste år er HIV/AIDS epidemien begyndt at sprede sig på øerne og landet er nu blandt de hårdest ramte i Asien.

Økonomi og handel

Papua Ny-Guinea er rigt på mineraler og naturressourcer, der udgør en betydelig del af landets eksportindtægter. Landets økonomi er en af de hurtigst voksende i Stillehavsregionen, dog er infrastrukturen i landet en barriere for at udvinde mange af naturressourcerne.

Landbruget er klart den sektor, der beskæftiger flest indbyggere, mere end 70 procent af indbyggerne driver landbrug som dækker deres eget forbrug, men uden at deltage i den øvrige økonomi. Mindre plantager dyrker kaffe, kakao og bomuld til eksport. Indtægterne fra eksporten er imidlertid sårbar overfor svingninger på verdensmarkedet, og landet er fortsat afhængig af udenlandsk bistand. Dårlig infrastruktur, mangel på uddannet arbejdskraft, korruption, sociale uroligheder og naturkatastrofer er de største hindringer for økonomisk udvikling.

Større forretninger indenfor tømmer, fiskeri og mineraler ejes og drives af udenlandske firmaer der tager den økonomiske profit med ud af landet. Papua Ny-Guinea blev hårdt ramt af tørke på grund af vejrfænomenet El Niño i 1997, men efter deltagelse i langvarige programmer i Verdensbankens og Pengefondets regi er økonomien kommet sig igen.Den største handels partner for Papua Ny-Guinea er Australien, som biddrager med både bistand og investeringer. Derforuden er Kina, USA og Malaysia også vigtige handelspartnere for landet.   

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Papua Ny Guinea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  462 840
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  0,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  72,5
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  8 418 346
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  3,5
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,595
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,544
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  63
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  66
  År
  Forventet levealder for mænd
  61
  År
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  38,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  400
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  778
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  10 022
  Personer
  Internt fordrevne
  12 000
  Internt fordrevne
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  78
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,109
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  42
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  417
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,81
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,8
  Hektar pr. person
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,855
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  29
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  84,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  66,7
  Procent
  Alfabetisme
  63,4
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  40,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  19
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  6,8
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  39
  Procent
  Tertiære erhverv
  23
  Procent
  Udenlandsgæld
  20 920 347 000
  US dollar