[[suggestion]]
Papua Ny Guinea

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port Moresby

Etniske grupper

Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere

Sprog

Pidgin (officielt), engelsk (officielt), Hiri Motu (officielt), og mindst 860 stammesprog

Religion

Protestanter 69%, katolikker 27%, andre/uspecificeret/ingen 4% (Tal fra 2000)

Befolkningtal

7 631 819

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

462 840 km2

Valluta

Papuansk Kina

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 183 PPP$

Nationaldag

16. September (Uafhængighedsdagen i 1975)

Andre landesider

Geografi

Papua Ny-Guinea består af flere hundrede øer med vidt forskelligt landskab. Hovedøen Papua er dækket af tæt skov som gennemskæres af en brat og utilgængelig bjergkæde langs hele øen. Størstedelen af de mindre øer består af vulkanske bjergformationer, der er steget op af havet, har en lille eller ingen kystlinje og meget lidt skov. Papua Ny-Guinea ligger langs den såkaldte Ildring, som er en kæde aktive vulkaner, der ligger på øerne i denne del af Stillehavet. På grund af denne placering oplever landet ofte jordskælv og mindre flodbølger. Det varierede landskab gør, at Papua Ny-Guinea har flere forskellige klimatyper. Den tætte regnskov har meget nedbør og høje temperaturer, mens højlandet på mere end 4.000 meter over havets overfalde har større temperatursvingninger og oplever snefald med jævne mellemrum.

Dyrelivet er blandt det mest varierede på hele kloden og har flere ligheder med det australske dyreliv, da landene tidligere hang sammen. Skovområderne trues af ureguleret fældning og hvis skoven fortsætter med at forsvinde med samme fart vil halvdelen af den skov, der eksisterede i 1975 være udryddet inden 2021. Urent drikkevand og jorderosion som følge af skovfældning er andre betydelige miljøproblemer.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Papua Ny Guinea, ville vi behøve 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Papua Ny-Guinea blev befolket fra det asiatiske fastland for mange tusinde år siden. Beboelse opstod for omkring 8.000 år siden i små spredte samfund i de smalle dale. De første europæere kom til området i 1500-tallet og begyndte så småt at handle med de indfødte. I løbet af de næste århundreder skiftedes hollænderne, tyskerne, englænderne og spanierne til at dominere hele eller dele af nutidens Papua Ny-Guinea. Efter Første Verdenskrig fik Australien ansvaret for området efter et mandat fra Folkeforbundet. Landet blev selvstændigt i 1975 efter flere år som en del af FNs afkoloniseringsprogram. De første år af uafhængigheden var forholdsvis rolige, til trods for at regeringer kom og gik relativt hurtigt. I 1980’erne begyndte øen Bougainville at bede om løsrivelse fra Papua Ny-Guinea. Mellem 1990 og 1997 var der krig mellem myndighederne og separatisterne, hvilket bidrog til at øge den politiske uro og nedbryde en allerede svag økonomi. Efter en fredsaftale i 2001 fik Bougainville indre selvstyre og forholdene er i dag relativt rolige.

Samfund og politik

Det formelle statsoverhoved for Papua Ny-Guinea er den britiske regent, men i realiteten styres landet af en statsminister, som vælges af nationalforsamlingen. Personfikseret politik og løse koalitioner præger det politiske landskab i Papua Ny-Guinea, og landet har længe oplevet stor politisk urolighed. Magtkampen mellem Michael Somare og Peter O’Neill førte til politisk krise en en række voldsepisoder. Efter Somare trak sig ud af politik, da han tabte valget i 2012 har situationen dog været mere stabil.I 2011 udbrød der et voldsomt optøjer mellem forskellige etniske grupper i landets næststørste by Lae. Korruption blandt politikere og politi er et voksende problem i landet. Det utilgængelige landskab gør Papua Ny-Guinea til et af de mest varierede miljøer på kloden, med både 800 sprog og et særdeles rigt dyre- og planteliv. Utilgængeligheden har imidlertid også sine ulemper: Papua Ny-Guinea er et af Asiens mindst udviklede lande og næsten en tredjedel af befolkningen lever på samme måde som for flere tusinde år siden, i stammesamfund isoleret fra omverdenen. Der findes få asfalterede veje og store områder er kun tilgængelig via fly eller helikopter. Uddannelsesniveauet er lavt og landet kæmper med utrolig meget kriminalitet. I løbet af de sidste år er HIV/AIDS epidemien begyndt at sprede sig på øerne og landet er nu blandt de hårdest ramte i Asien.

Økonomi og handel

Papua Ny-Guinea er rigt på mineraler og naturressourcer, der udgør en betydelig del af landets eksportindtægter. Landets økonomi er en af de hurtigst voksende i Stillehavsregionen, dog er infrastrukturen i landet en barriere for at udvinde mange af naturressourcerne.

Landbruget er klart den sektor, der beskæftiger flest indbyggere, mere end 70 procent af indbyggerne driver landbrug som dækker deres eget forbrug, men uden at deltage i den øvrige økonomi. Mindre plantager dyrker kaffe, kakao og bomuld til eksport. Indtægterne fra eksporten er imidlertid sårbar overfor svingninger på verdensmarkedet, og landet er fortsat afhængig af udenlandsk bistand. Dårlig infrastruktur, mangel på uddannet arbejdskraft, korruption, sociale uroligheder og naturkatastrofer er de største hindringer for økonomisk udvikling.

Større forretninger indenfor tømmer, fiskeri og mineraler ejes og drives af udenlandske firmaer der tager den økonomiske profit med ud af landet. Papua Ny-Guinea blev hårdt ramt af tørke på grund af vejrfænomenet El Niño i 1997, men efter deltagelse i langvarige programmer i Verdensbankens og Pengefondets regi er økonomien kommet sig igen.Den største handels partner for Papua Ny-Guinea er Australien, som biddrager med både bistand og investeringer. Derforuden er Kina, USA og Malaysia også vigtige handelspartnere for landet.   

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Papua Ny Guinea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  532 010 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  38,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  39,90
  procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,544
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  66
  År
  Forventet levealder for mænd
  61
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  12,4
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  18
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  1,8
  Hektar pr. person
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  6 318
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,81
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,5
  Prosent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  78
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  877
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  10 177
  Personer
  Fredsindekset
  2,109
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  12 000
  Internt fordrevne
  Korruption
  28
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  24,70
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  84,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,5
  Procent av BNP
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  14,3
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  53
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,4
  Procent
  Forventet levealder
  63
  Antal år
  Malariaspredning
  181,9
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  215
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  24
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  65
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  432
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  67,9
  Procent
  Alfabetisme
  61,6
  Procent
  Antal år i skole
  8
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  75,8
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,595
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  0,00
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  22,9
  Prosent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  6,8
  Procent
  Ledighed
  2,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  20 536 314 601
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  2 489
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  24
  Procent
  Tertiære erhverv
  23
  Procent
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  11,2
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Papua Ny Guinea

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  400
  Personer
  Befolkningstal
  8 418 346
  antal indbyggere