[[suggestion]]
Paraguay

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Asunción

Etniske grupper

Mestiser 95 % (efterkommere af hvide og indianere), andre 5 %

Sprog

Spansk, Guarani (begge officielle)

Religion

Katolikker 89.6%, protestanter 6.2%, andre kristne 1.1%, andre eller uspecificeret 1.9%, ingen 1.1%

Befolkningtal

6 896 908

Styreform

Republik

Areal

406 752 km2

Valluta

Paraguayansk guaraní

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 567 PPP$

Nationaldag

15. maj

Andre landesider

Geografi

Paraguay er et land uden kyststrækning som ligger midt i Sydamerika. Størstedelen af landet består af lavland og har subtropisk klima. Floden Paraguay løber fra nord til syd og deler landet. Området vest for floden er en del af Chaco sletterne, mens der på østsiden er store skovområder. Omkring halvdelen af Paraguay er dækket af skov og i skovene findes blandt andet yerbatræet, et stedsegrønt træ som bruges til fremstilling af maté, en meget populær te, som drikkes i hele Sydamerika.

Paraguay har et relativt fugtigt, halvtropisk klima og har et rigt fugle- og dyreliv. På sletterne findes blandt andet hjorte, navlesvin, myreslugere, flere typer bæltedyr og mange gnavere. I skovene lever pungrotter, brøleaber og mange andre abe arter. Af rovdyr findes blandt andet jaguarer, pumaer og mange mindre kattedyr. Landet har også mere end 650 fuglearter.

Af miljøproblemer står Paraguay især overfor vandforurening. Derudover udgør dårlig affaldshåndtering en stor helbredsrisiko for mange fattige indbyggere i byerne. Et andet problem er, at sumpområderne tørrer ud. Det meste af befolkningen bor i den sydlige del af landet.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Paraguay, ville vi behøve 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Før Spaniens kolonisering i 1537 var området befolket af Guaranifolket. Kolonien blev hovedsæde for den spanske ekspansion i Sydamerika. Da Spanien i 1811 tabte i Napoleonskrigene benyttede Paraguay den politiske uro til at erklære sig selvstændig. Dermed blev Paraguay det første frie land i Sydamerika.

José de Francia blev valgt til diktator efter frigørelsen fra Spanien og indførte omfattende reformer. På grund af en stærk nationalisme blev Paraguay isoleret, men levestandarden blev meget højere. Landet var selvforsynende med landbrugsvarer og eliminerede analfabetismen. Argentina og Brasilien følte sig truet og gik sammen med Uruguay i krig i 1865. Krigen udviklede sig til et folkemord, hvor 90 % af den mandlige befolkning og 50 % af den kvindelige befolkning blev dræbt.  

60 år senere var Paraguay i krig igen, denne gang mod Bolivia. Krigen drejede sig om mulige olieforekomster i det ufrugtbare Chaco område. Mellem 1904 og 1954 var der 31 forskellige præsidenter i landet, hvoraf de fleste blev afsat ved kup.

Samfund og politik

Paraguay er en republik, hvor præsidenten også sidder som overhoved for regeringen. Præsidenten bliver valgt for fem år ad gangen, og kan ikke stille op til genvalg. Mellem 1946 og 2008 sad det konservative Colorado-parti på magten i landet. Partiet består hovedsageligt af jordejere, militærledere og virksomhedsledere. Efter år 2008 har andre partier vundet magt på den politiske scene, blandt andet det venstreorienterede parti Patriotisk alliance for forandring. Selv om der er blevet indført demokrati, er Paraguay fortsat præget af at have været en diktaturstat gennem mange årtier.  I 1989 kom præsident Andrés Rodríques til magten ved et militærkup. Han overtog magten efter diktatoren Alfredo Stroessner der havde regeret landet siden 1954. Stroessner førte en undertrykkende og hård politik. Under Andrés Rodríques blev der indført pressefrihed og igangsat en proces, der ledte til det første frie og demokratiske valg i over 40 år. Demokratiet har været ustabilt igennem 1990’erne, men de seneste valg er blevet anerkendt som frie og retfærdige.

Korruption, narkotikahandel, kriminalitet og fattigdom er store udfordringer som landet fortsat kæmper med. Jordejerorganisationer og militæret er to magtfulde grupper i Paraguay, og de har nære bånd til Colorado-partiet. Samtidig kæmper bevægelser for jordløse og indianere for at omfordele jord, så flere fattige kan blive jordejere. Okkupationen af land er blevet mødt med vold fra jordejernes private militsgrupper. Ved præsidentvalget i 2008 vandt den venstreorienterede kandidat, den tidligere biskop Fernando Lugo, hvilket blev enden på et i alt 61 års konservativt styre.

Økonomi og handel

Selvom Paraguays økonomi har oplevet en kraftig vækst siden årtusindeskiftet lever en stor del stadig i fattigdom. I 2003 beskæftigede landbruget omkring 34 % af befolkning. De bedste landbrugsområder ligger i den østlige del af landet og her produceres store mængder sojabønner, bomuld, sukkerrør, kassava, hvede og majs. Skovbrug er siden 1970’erne blevet vigtigere og vigtigere, men det tærer hårdt på naturressourcerne. I en periode har der været hugstforbud på forskellige træsorter og påbud om nyplantning af skov for at kunne opretholde skovressourcerne, men der er meget illegal træfældning.

Paraguay har sluttet sig til det latinamerikanske frihandelssamarbejde, Mercosur, men det har endnu ikke givet de positive resultater, som man havde håbet på. Den tidligere konservative regering i landet takkede nej til samarbejde og billige olieleverancer fra Venezuelas præsident Hugo Chávez og lagde større vægt på et godt forhold til USA. Paraguay er selvforsynende med elektricitet og eksporterer endda til Brasilien og Argentina.

Paraguay er nummer 96 ud af 169 på FNs indeks over menneskelig udvikling (2010).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Paraguay på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  142 580 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,019
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  28,90
  procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,522
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  61,4
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  17,6
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  5 702
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,87
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  150
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,997
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  29
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  32,40
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  69,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  11,2
  Procent
  Undervægtige børn
  1,0
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  21
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Malariaspredning
  0,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  132
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  11
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  62
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  44
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,5
  Procent
  Alfabetisme
  94,7
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  88,5
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,464
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  39,8
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  13,75
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  1 564
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  98,4
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  12,0
  Procent
  Ledighed
  4,7
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  39 667 400 816
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  5 824
  US Dollar
  Primære erhverv
  18
  Procent
  Sekundære erhverv
  35
  Procent
  Tertiære erhverv
  51
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  61,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  13
  Personer
  Befolkningstal
  6 896 908
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  261
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  277
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,702
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,74
  Skala: 1-10 (10 er bedst)