[[suggestion]]
Paraguay

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Asunción

Etniske grupper

Mestiser 95 % (efterkommere af hvide og indianere), andre 5 %

Sprog

Spansk, Guarani (begge officielle)

Religion

Katolikker 89.6%, protestanter 6.2%, andre kristne 1.1%, andre eller uspecificeret 1.9%, ingen 1.1%

Befolkningtal

7 032 942

Styreform

Republik

Areal

406 752 km2

Valluta

Paraguayansk guaraní

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 567 PPP$

Nationaldag

15. maj

Andre landesider

Geografi

Paraguay er et land uden kyststrækning som ligger midt i Sydamerika. Størstedelen af landet består af lavland og har subtropisk klima. Floden Paraguay løber fra nord til syd og deler landet. Området vest for floden er en del af Chaco sletterne, mens der på østsiden er store skovområder. Omkring halvdelen af Paraguay er dækket af skov og i skovene findes blandt andet yerbatræet, et stedsegrønt træ som bruges til fremstilling af maté, en meget populær the, som drikkes i hele Sydamerika. Det meste af befolkningen bor i den sydlige del af landet.

Paraguay har et relativt fugtigt, halvtropisk klima og har et rigt fugle- og dyreliv. På sletterne findes blandt andet hjorte, navlesvin, myreslugere, flere typer bæltedyr og mange gnavere. I skovene lever pungrotter, brøleaber og mange andre abe arter. Af rovdyr findes blandt andet jaguarer, pumaer og mange mindre kattedyr. Landet har også mere end 650 fuglearter.

Af miljøproblemer står Paraguay overfor en særlig vandforurening. Derudover udgør dårlig affaldshåndtering en stor helbredsrisiko for mange fattige indbyggere i byerne. Et andet problem er, at sumpområderne tørrer ud.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Paraguay, ville vi behøve 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Før Spaniens kolonisering i 1537 var området befolket af Guaranifolket. Kolonien blev hovedsæde for den spanske ekspansion i Sydamerika. Da Spanien i 1811 tabte i Napoleonskrigene benyttede Paraguay den politiske uro til at erklære sig selvstændig. Dermed blev Paraguay det første frie land i Sydamerika.

José de Francia blev valgt til diktator efter frigørelsen fra Spanien og indførte omfattende reformer. På grund af en stærk nationalisme blev Paraguay isoleret, men levestandarden blev meget højere. Landet var selvforsynende med landbrugsvarer og eliminerede analfabetismen. Argentina og Brasilien følte sig truet og gik sammen med Uruguay i krig i 1865. Krigen udviklede sig til et folkemord, hvor 90 % af den mandlige befolkning og 50 % af den kvindelige befolkning blev dræbt.  

60 år senere var Paraguay i krig igen, denne gang mod Bolivia. Krigen drejede sig om mulige olieforekomster i det ufrugtbare Chaco område. Mellem 1904 og 1954 var der 31 forskellige præsidenter i landet, hvoraf de fleste blev afsat ved kup.

Samfund og politik

Paraguay er en republik, hvor præsidenten også sidder overhoved for regeringen. Præsidenten bliver valgt for fem år, og kan ikke stille op til genvalg. Mellem 1946 og 2008 sad det konservative Colorado-parti på magten i landet. Partiet består hovedsageligt af jordejere, militærledere og virksomhedsledere. Efter år 2008 har andre partier vundet magt på den politiske scene, blandt andet det venstreorient parti Patriotisk alliance for forandring. Selv om der er blevet indført demokrati, er Paraguay fortsat præget af at have været diktatur gennem mange årtier.  I 1989 kom præsident Andrés Rodríques til magten i Paraguay ved et militærkup. Han overtog magten efter diktatoren Alfredo Stroessner der havde regeret landet siden 1954. Stroessner førte en undertrykkende og hård politik.
Under Andrés Rodríques blev der indførte pressefrihed og igangsat en proces der ledte til det første frie og demokratiske valg i over 40 år. Demokratiet har været ustabilt igennem 1990’erne, men de seneste valg er blevet anerkendt som frie og retfærdige.

Korruption, narkotikahandel, kriminalitet og fattigdom er store udfordringer som landet fortsat kæmper med. Jordejer organisationer og militæret er to magtfulde grupper i Paraguay, og de har nære bånd til Colorado-partiet. Samtidig kæmper bevægelser for jordløse og indianere for at omfordele jord, så flere fattige kan blive jordejere. Okkupationen af land er blevet mødt med vold fra jordejernes private militsgrupper. Ved præsidentvalget i 2008 vandt den venstreorienterede kandidat, den tidligere biskop Fernando Lugo, hvilket blev enden på i alt 61 års konservativt styre.

Økonomi og handel

Selvom Paraguays økonomi har oplevet en kraftig vækst siden årtusindeskiftet lever en stor del stadig i fattigdom. I 2003 beskæftigede landbruget omkring 34 % af befolkning. De bedste landbrugsområder ligger i den østlige del af landet og her produceres store mængder sojabønner, bomuld, sukkerrør, kassava, hvede og majs. Skovbrug er siden 1970’erne blevet vigtigere og vigtigere, men det tærer hårdt på naturressourcerne. I en periode har der været hugstforbud på forskellige træsorter og påbud om nyplantning af skov for at kunne opretholde skovressourcerne, men der er meget illegal træfældning.

Paraguay har sluttet sig til det latinamerikanske frihandelssamarbejde, Mercosur, men det har endnu ikke givet de positive resultater, som man havde håbet på. Den tidligere konservative regering i landet takkede nej til samarbejde og billige olieleverancer fra Venezuelas præsident Hugo Chávez og lagde større vægt på et godt forhold til USA. Paraguay er selvforsynende med elektricitet og eksporterer endda til Brasilien og Argentina.

Paraguay er nummer 96 ud af 169 på FNs indeks over menneskelig udvikling (2010).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Paraguay på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  406 752
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  12,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  38,6
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  6 896 908
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,7
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,464
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,702
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  17,6
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  10,4
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  13
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  261
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  277
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  150
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,997
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  17
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  43
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,87
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  3,7
  Hektar pr. person
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,966
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  29
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  23,3
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  69,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,0
  Procent
  Alfabetisme
  95,5
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  89
  Procent
 •  

  Paraguay

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  12,0
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  17,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  18
  Procent
  Sekundære erhverv
  29
  Procent
  Tertiære erhverv
  51
  Procent
  Udenlandsgæld
  14 091 693 000
  US dollar