Velkommen til de nye Globalis sidene

.

Polen

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Warszawa

Etniske grupper

Polsk 96.7%, Tysk 0.4%, Hviderusland 0.1%, Ukrainsk 0.1%, andre 2.7%

Sprog

Polsk 97.8%, andre 2.2%

Religion

Romersk katolsk 89.8%, Ortodokse 1.3%, Protestanter 0.3%, andre 8.6%

Befolkningtal

38.300.000

Styreform

Demokratisk republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

26 135 PPP$

Nationaldag

11. november

Andre landesider

Geografi

Polen er et ubrudt fladland med terrænvariationer der strækker sig fra Østersøen i nord til Karpaterne i syd. Klimaet i Polen kan beskrives som tempereret, med indenlandsk klima i øst og regnfuldt klima i vest. Den geologiske struktur i Polen er skabt af en kontinentalkollision mellem Europa og Afrika over de sidste 60 millioner år. Polen er verdens 69. største og Europas 9. største land målt på areal. Derudover er Polen Europas 8. mest befolkede land med et indbyggertal på 38,1 millioner indbyggere. Næsten hele landet drænes af floderne Wisla (Polens længste flod), Odra og deres bifloder.

En af landets største naturressourcer er tømmer. Næsten en tredjedel af landet er dækket af skov, nåletræsskov og løvskov.

Polens miljøsituation har forbedret sig siden Sovjetunionens sammenbrud. Tungindustrien spiller en mindre central rolle i det postkommunistiske Polen og myndighederne har øget bevidstheden omkring miljøspørgsmålet. Polen kæmper fortsat med at komme sig over en alt for stor skovrydning under og efter anden verdenskrig. Derudover har syreregn (grundet blandt andet nutidens svovldioxid udslip fra kulkraftværker) medført store ødelæggelser på skovområder.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Polen, ville vi behøve 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Under Piast-dynastiet i midten af 900-tallet blev Polen oprettet som sit eget rige. I det 12. århundrede blev Polen delt i flere mindre dele, og disse nærmest uafhængige stater blev gentagne gange i løbet af 1200-tallet invaderet af den mongolske hær. I 1385 under det Jagellonske dynasti indgik Polen i en union med Litauen. I løbet af de næste tre hundrede år blev Polen et af Europas største og mægtigste riger. Et stort antal krige mod Rusland samtidig med problemer omkring styringen af unionen mellem Polen og Litauen medførte at landet gik fra at være en europæisk stormagt, til nærmest at være et anarki styret af nabolandene. Landet blev delt tre gange i henholdsvis 1772, 1793 og 1795. Polen blev senere annekteret og delt mellem Rusland, Preussen og Østrig og forsvandt fra landkortet som selvstændig stat frem til slutningen af første verdenskrig.

Fordi landet er så fladt, har Polen været et strategisk sted at udkæmpe kampe og slag, dertil ligger også landets placering mellem Vesteuropa og Rusland. Polen var det første land, der blev angrebet af Hitler under anden verdenskrig. Polen led store menneskelige og materielle tab under krigen: blandt andet tog den tyske besættelsesmagt livet af omkring 6.000.000 polakker (hvoraf ca. halvdelen var polske jøder) og hovedstaden Warszawa blev jævnet med jorden. Flere af nazisternes koncentrationslejre lå på polsk jord, besat af nazisterne. Da krigen var slut, ændrede Polens grænser sig igen. Store områder forblev russisk territorium, men som erstatning overtog Polen områder fra det østlige Tyskland.

Efter anden verdenskrig blev Polen i praksis styret af Sovjetunionen, som gjorde landet til et kommunistdiktatur i 1948. Landet blev styret med hård hånd af det kommunistiske parti PZPR og politiet.

Lech Walesa skulle vise sig at blive en vigtig mand for Polen. I løbet af 1980’erne kæmpede han sammen med den første frie fagforening, Solidaritet, for øget selvstændighed og rettigheder for det polske folk. På sit højeste, havde Solidaritet 10 millioner medlemmer. Polen blev det første kommunistland med annoncerede frie valg og blev derfor af med kommuniststyret i 1989. I 1990 vinder Lech Walesa vandt præsidentvalget som fagforeningens egen kandidat.

I 1900-tallet gennemgår Polen et skifte fra stærk statslig styring af penge, magt, arbejde og varehandel, til markedsøkonomi med privat ejerskab.

Samfund og politik

Polen er en demokratisk republik. Præsidenten vælges gennem frie valg for en periode på fem år. Det politiske liv i Polen er låst fast mellem to partier: det liberale og EU-venlige Medborger Platformen (Platforma Obywatelska) og det mere nationalistiske orienterede parti Lov og Retfærdighed (Prawo i Sprawiedliwość). Det politiske system har de seneste år været præget af interne stridigheder mellem politikere og korruption. Som et resultat heraf, er der en udbredt foragt for politikere blandt polakker og kun få borgere vælger at benytte deres stemmeret ved parlamentsvalgene, da de mangler tro på at den enkelte borger har indflydelse på at skabe forandring.

Efter Sovjetunionens og den såkaldte kommandoøkonomis sammenbrud i 1990, faldt Polens BNP drastisk på meget kort tid. Siden 1992 er økonomien vokset igen med ca. 5 procent om året. Arbejdsløsheden er stor men alligevel mindre end tidligere (omkring 8 % i 2009 mod 20 % i 2004). Polakkernes levevilkår regnet i købekraft ligger et stykke under gennemsnittet i EU.

Bronislaw Komorowski blev valgt til præsident i 2010. Donald Tusk blev valgt til statsminister første gang i 2007, og genvalgt i 2011, dermed var han den første statsminister der blev genvalgt efter kommunismens fald i Polen. I 2014 blev han udnævnt til præsident af Det Europæiske råd, og forlod derfor statsministerposten. Både præsidenten og statsministeren i Polen kommer fra det samme parti, Borgerplatformen. Partiet har en klar og positiv holdning til EU, og partiets popularitet har en klar sammenhæng med den økonomiske fremgang, landet har oplevet siden 2007.

Økonomi og handel

Polen gik, siden kommunismens fald, fra planøkonomi til markedsøkonomi i begyndelsen af 1990’erne. Lige efter landets brud med Sovjetunionen, faldt dets BNP meget på kort tid. I perioden mellem 2. verdenskrig og Sovjetunionens fald, var der mangel på varer - korruption og ulovlig handel (sortbørs) blev udviklet. Dette er en arv fra Sovjetperioden, der stadig findes i det polske system.

Den lette industri og levnedsmiddelindustrien, samt handels- og servicesektoren er blevet privatiseret og har oplevet en hurtig udvikling. Samtidig har sværindustrien oplevet store vanskeligheder. I dag regnes Polens økonomi som stabil og markedsorienteret. Der er alligevel problemer med bureaukrati og korruption. Polen er blevet et attraktivt investeringssted for udenlandske firmaer fra hele verden blandt andet på grund af landets placering og stabilitet.

Selvom flertallet af polakker er ansat i servicebranchen, er Polen fortsat et landbrugsland. Polen var det eneste land fra den tidligere østblok, hvor størstedelen af landbruget blev ejet af bønderne selv. Polen har store naturressourcer, blandt andet store forekomster af stenkul, brunkul og svovl. Kul udgør landets vigtigste energikilde selvom olie og naturgas har fået større betydning. Omkring 90 procent af landets elektricitet fremstilles fra kul. Vandkraft spiller derimod en mindre rolle og atomkraft eksisterer ikke.  

Siden 1992, er økonomien steget jævnt og støt hvert år. Forskellene mellem rige og fattige er stor, samtidig med at der stadig er flere, der løftes over den nationale fattigdomsgrænse. Som følge af Polens medlemskab i EU og EØS, er det nemmere for polske arbejdstagere at rejse ud af landet for at få arbejde. Høj arbejdsløshed har været et problem for myndighederne i landet. Fordi det er svært at få arbejde, og at arbejdet er dårligt betalt i Polen, er mange polakker flyttet fra landet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Polen på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  9,9
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  22,3
  Procent
  Ledighed
  9,2
  Prosent
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  33
  Procent
  Tertiære erhverv
  64
  Procent
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  312 680
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  35,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  30,8
  Procent
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  38 171
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,5
  Antal børn per kvinde
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  81
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  GDI - ligestillingsudvikling
  1,006
  Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,137
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,855
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Korruption
  62
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  27,39
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  27,5
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  39,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  3 938
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  2 685
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 297
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  14 065
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,524
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  1,9
  Procent av BNP
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  5
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  14
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  3
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  21
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  26,47
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  7,95
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  3,8
  Hektar pr. person
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  100,0
  Procent
  Alfabetisme
  99,8
  Procent
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,4
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  97
  Procent
 •  

  Polen

  Enhed

  Vis graf

  Bruttonationalprodukt
  477 066 000 000
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  12 494
  US Dollar