[[suggestion]]
Portugal

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Lissabon

Etniske grupper

Portugisere

Sprog

Portugisisk, mirandesisk

Religion

Romersk-Katolsk 84 %, Andre / uspecificeret / ingen 16 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

30 659 PPP$

Andre landesider

Geografi

De nordlige dele af Portugal er dækket af et stort bjergmassiv, der også dækker de nordlige dele af Spanien. Længere mod syd præges landskabet af langstrakte bjergkamme og sletter. Højlandet og lavlandet deles af floden Tejo, der løber tværs gennem Spanien og munder ud ved Portugals hovedstad, Lissabon. Portugal har et typisk middelhavsklima og har nogle af de højeste gennemsnitstemperaturer på det europæiske fastland. I de sydlige kyststrækninger er det betragteligt varmere end i de nordlige bjergområder, hvor temperaturen kan komme helt ned på ti minus grader om vinteren. Næsten en tredjedel af landet er dækket af skov, hovedsagligt lavlandet i landets sydlige dele. Store dele af skoven er plantet af kommercielle årsager, for at blive fældet og eksporteret til udlandet. Som i mange andre europæiske lande, der kom sent i gang med den industrielle udvikling, er både drikkevandet og luften, i dele af Portugal, stærkt forurenet. Dette skyldes, at der ikke fandtes en ordentlig miljølovgivning i landet før militærdiktaturet blev væltet i 1974. Siden da er der kommet gang i flere miljøbeskyttelsestiltag og situationen er i forbedring på flere områder.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Portugal, ville vi behøve 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Portugal blev befolket af keltere mere end 500 år f. Kr., men efter hårde kampe blev området indlemmet i Romerriget omkring år 200 f. Kr. Efter det romerske imperiums fald blev landet delt af mange forskellige kongedømmer indtil slaget ved São Mamede i 1128, hvor adelsmanden Afonso udnævnte sig selv til Portugals første konge. Landets grænse til Spanien er forblevet næsten uændret lige siden den gang. I løbet af de næste århundreder voksede Portugal til at blive et af Europas rigeste lande og et af verdens bedste lande indenfor videnskab og søfart. Portugisiske søfarere etablerede kolonier og handelsstationer over hele verdenen, fra Japan og Indonesien til Brasilien og Angola, og bragte enorme rigdomme hjem til Portugal. I midten af 1500-tallet styrede landet, som dengang havde omkring to millioner indbyggere, et af verdens største imperier. Nedgangen begyndte i 1580, da Spanien invaderede Portugal og i løbet af de følgende år blev flere af de portugisiske kolonier erobret af Holland og England. Efter at være blevet selvstændige igen i 1668 fortsatte landet med at miste sine kolonier og efter en fransk invasion i 1807 og tabet af Brasilien i 1822, stod Portugal tilbage med næsten ingenting. Monarkiet blev styrtet i 1910 og flere år med politisk kaos fulgte. I 1926 foretog hæren et statskup og nogle år senere kom diktatoren Antonió Salazar til magten. Landet forblev et underudviklet diktatur frem til et nyt kup i 1974. I 1975 opgav Portugal sine sidste kolonier i Afrika og landet har siden da været et relativt stabilt demokrati.

Samfund og politik

Efter revolutionen i 1974 fik Portugal en ny grundlov, der delte magten mellem en præsident, der vælges for fem år ad gangen, og en statsminister, der også er leder af regeringen. Præsidenten er statens formelle overhoved, men i realiteten er magtfordelingen mellem præsidenten og statsministeren relativt lige. På trods af, at Portugal har et flerpartisystem, domineres politikken næsten totalt af det mildt venstreorienterede Socialistparti og det moderat højreorienterede socialdemokratiske parti. Koalitionsregeringer er normale, ofte med uafhængige kandidater på vigtige poster. Portugal kæmper stadig med underudvikling efter mange årtier med Salazars undertrykkende diktatur, hvor økonomien blev nationaliseret og isoleret og hvor industrien blev holdt tilbage for at undgå ”social uro” blandt arbejdere og fagforeninger. Portugal er stadig et af de fattigste lande i Vesteuropa, på trods af en utrolig vækst i BNP per indbygger siden landet blev medlem af EU i 1986. I landet er der problemer med ligestilling mellem mænd og kvinder og store forskelle på indtægtsniveauer mellem det fattige nord og det rige syd. Sammenlignet med andre vesteuropæiske lande har Portugal forholdsvis dårlige velfærdsordninger. I 2008 blev landet hårdt ramt af finanskrisen. 

Økonomi og handel

På trods af, at Portugal for få hundrede år siden rådede over et gigantisk handelsimperium er landet i dag blandt de fattigste i Vesteuropa. Rigdommene, som kom hjem fra udlandet, blev aldrig brugt på udvikling af hjemlandet og da imperiet brød sammen stod Portugal ribbet tilbage. Under Salazars diktatur overtog staten de fleste dele af erhvervslivet og skabte et langsomt og gammeldags bureaukrati som fortsat skaber problemer for den portugisiske økonomi. Store dele af befolkningen mangler videregående uddannelse. Landet har siden 1970’erne udviklet et ganske moderne erhvervsliv, da landbruget, som tidligere var dominerende er gået kraftigt tilbage, til fordel for en voksende handels- og servicesektor. Særligt turismen er vokset eksplosivt i løbet af de sidste år og står for en stor del af landets BNP. I begyndelsen af det 21. århundrede endte Portugal med et budgetunderskud på mere end 3 procent af landets BNP, hvilket er i strid med den europæiske valutaunions regler, som Portugal er en del af. I dag er situationen noget bedre, men landet kæmper stadig med at overholde sine forpligtelser om budgetoverskud.

Regeringens økonomiske indstramninger førte til protester og strejker i landet. Portugal er et af euro-landene som blev hårdest ramt af den økonomiske krise, og foråret 2011 måtte de bede EU og IMF om et nødlån. Nedskæringer i offentlige goder gjorde at de kunne stoppe med lånene i 2014. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Portugal på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet