[[suggestion]]
Portugal

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Lissabon

Etniske grupper

Portugisere

Sprog

Portugisisk, mirandesisk

Religion

Romersk-Katolsk 84 %, Andre / uspecificeret / ingen 16 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

30 659 PPP$

Andre landesider

Geografi

De nordlige dele af Portugal er dækket af et stort bjergmassiv, der også dækker de nordlige dele af Spanien. Længere mod syd præges landskabet af langstrakte bjergkamme og sletter. Højlandet og lavlandet deles af floden Tejo, der løber tværs gennem Spanien og munder ud ved Portugals hovedstad, Lissabon. Portugal har et typisk middelhavsklima og har nogle af de højeste gennemsnitstemperaturer på det europæiske fastland. I de sydlige kyststrækninger er det betragteligt varmere end i de nordlige bjergområder, hvor temperaturen kan komme helt ned på ti minus grader om vinteren. Næsten en tredjedel af landet er dækket af skov, hovedsagligt lavlandet i landets sydlige dele. Store dele af skoven er plantet af kommercielle årsager, for at blive fældet og eksporteret til udlandet. Som i mange andre europæiske lande, der kom sent i gang med den industrielle udvikling, er både drikkevandet og luften, i dele af Portugal, stærkt forurenet. Dette skyldes, at der ikke fandtes en ordentlig miljølovgivning i landet før militærdiktaturet blev væltet i 1974. Siden da er der kommet gang i flere miljøbeskyttelsestiltag og situationen er i forbedring på flere områder.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Portugal, ville vi behøve 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Portugal blev befolket af keltere mere end 500 år f. Kr., men efter hårde kampe blev området indlemmet i Romerriget omkring år 200 f. Kr. Efter det romerske imperiums fald blev landet delt af mange forskellige kongedømmer indtil slaget ved São Mamede i 1128, hvor adelsmanden Afonso udnævnte sig selv til Portugals første konge. Landets grænse til Spanien er forblevet næsten uændret lige siden den gang. I løbet af de næste århundreder voksede Portugal til at blive et af Europas rigeste lande og et af verdens bedste lande indenfor videnskab og søfart. Portugisiske søfarere etablerede kolonier og handelsstationer over hele verdenen, fra Japan og Indonesien til Brasilien og Angola, og bragte enorme rigdomme hjem til Portugal. I midten af 1500-tallet styrede landet, som dengang havde omkring to millioner indbyggere, et af verdens største imperier. Nedgangen begyndte i 1580, da Spanien invaderede Portugal og i løbet af de følgende år blev flere af de portugisiske kolonier erobret af Holland og England. Efter at være blevet selvstændige igen i 1668 fortsatte landet med at miste sine kolonier og efter en fransk invasion i 1807 og tabet af Brasilien i 1822, stod Portugal tilbage med næsten ingenting. Monarkiet blev styrtet i 1910 og flere år med politisk kaos fulgte. I 1926 foretog hæren et statskup og nogle år senere kom diktatoren Antonió Salazar til magten. Landet forblev et underudviklet diktatur frem til et nyt kup i 1974. I 1975 opgav Portugal sine sidste kolonier i Afrika og landet har siden da været et relativt stabilt demokrati.

Samfund og politik

Efter revolutionen i 1974 fik Portugal en ny grundlov, der delte magten mellem en præsident, der vælges for fem år ad gangen, og en statsminister, der også er leder af regeringen. Præsidenten er statens formelle overhoved, men i realiteten er magtfordelingen mellem præsidenten og statsministeren relativt lige. På trods af, at Portugal har et flerpartisystem, domineres politikken næsten totalt af det mildt venstreorienterede Socialistparti og det moderat højreorienterede socialdemokratiske parti. Koalitionsregeringer er normale, ofte med uafhængige kandidater på vigtige poster. Portugal kæmper stadig med underudvikling efter mange årtier med Salazars undertrykkende diktatur, hvor økonomien blev nationaliseret og isoleret og hvor industrien blev holdt tilbage for at undgå ”social uro” blandt arbejdere og fagforeninger. Portugal er stadig et af de fattigste lande i Vesteuropa, på trods af en utrolig vækst i BNP per indbygger siden landet blev medlem af EU i 1986. I landet er der problemer med ligestilling mellem mænd og kvinder og store forskelle på indtægtsniveauer mellem det fattige nord og det rige syd. Sammenlignet med andre vesteuropæiske lande har Portugal forholdsvis dårlige velfærdsordninger. I 2008 blev landet hårdt ramt af finanskrisen. 

Økonomi og handel

På trods af, at Portugal for få hundrede år siden rådede over et gigantisk handelsimperium er landet i dag blandt de fattigste i Vesteuropa. Rigdommene, som kom hjem fra udlandet, blev aldrig brugt på udvikling af hjemlandet og da imperiet brød sammen stod Portugal ribbet tilbage. Under Salazars diktatur overtog staten de fleste dele af erhvervslivet og skabte et langsomt og gammeldags bureaukrati som fortsat skaber problemer for den portugisiske økonomi. Store dele af befolkningen mangler videregående uddannelse. Landet har siden 1970’erne udviklet et ganske moderne erhvervsliv, da landbruget, som tidligere var dominerende er gået kraftigt tilbage, til fordel for en voksende handels- og servicesektor. Særligt turismen er vokset eksplosivt i løbet af de sidste år og står for en stor del af landets BNP. I begyndelsen af det 21. århundrede endte Portugal med et budgetunderskud på mere end 3 procent af landets BNP, hvilket er i strid med den europæiske valutaunions regler, som Portugal er en del af. I dag er situationen noget bedre, men landet kæmper stadig med at overholde sine forpligtelser om budgetoverskud.

Regeringens økonomiske indstramninger førte til protester og strejker i landet. Portugal er et af euro-landene som blev hårdest ramt af den økonomiske krise, og foråret 2011 måtte de bede EU og IMF om et nødlån. Nedskæringer i offentlige goder gjorde at de kunne stoppe med lånene i 2014. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Portugal på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,847
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,732
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  77
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,69
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  60,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  113
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  3,7
  Hektar pr. person
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  45 053
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  4,33
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,4
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  277
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 221
  Personer
  Fredsindekset
  1,318
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  64
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  12,63
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  27,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,7
  Procent av BNP
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  10
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  8
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  20
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,4
  Procent
  Alfabetisme
  94,5
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,3
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,091
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,9
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  34,78
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  95,1
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  62
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  4 663
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  27,2
  Procent
  Ledighed
  6,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  219 308 128 887
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  21 291
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  19
  Procent
  Tertiære erhverv
  76
  Procent
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  73,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Portugal

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  344
  Personer
  Befolkningstal
  10 291 196
  antal indbyggere