[[suggestion]]
Qatar

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Doha

Etniske grupper

Arabere 40%, indere 18%, pakistanere 18%, iranere 14%, andre 14%

Sprog

Arabisk (officielt) og engelske

Religion

Muslimer 77,5%, kristne 8,5%, andre 14% (2004)

Befolkningtal

2 694 849

Styreform

Emirat

Areal

11.610 km2

Valluta

Riyal

Bruttonationalindkomst per indbygger

127 480 PPP$

Nationaldag

18. december

Andre landesider

Geografi

Det meste af landet består af tørt ørkenlandskab, som uden kunstvanding er meget lidt egnet til landbrug. Landet er meget fladt og det højeste punkt ligger kun 105 meter over havets overflade. Om sommeren kan temperaturen komme op på 50º C, mens den om vinteren ligger på omkring 20º C. Landet får kun lidt nedbør, men har generelt høj luftfugtighed, som skyldes fordampning fra den persiske bugt. Qatar står overfor en række miljømæssige udfordringer. Udover smog og syreregn har landet været plaget af luftforurening efter den første Golfkrig i begyndelsen af 1990’erne. Udslip fra olieindustrien har forurenet grundvandet, mens jorden er blevet ødelagt af sprøjtemidler og kunstgødning.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

8.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Qatar, ville vi behøve 8.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Allerede 4.000 år f. Kr. fandtes der bosættelser i Qatar, men historisk set har landet ikke spillet nogen fremtrædende rolle. I 1700-tallet styrede beduinklanen Khalifa både Bahrain og Qatar. I 1867 opstod en intern magtkamp i Khalifaklanen og med briternes hjælp tog landets nutidige herskere, Al-Thanifamilien, magten i landet. I 1916 blev landet udnævnt til britisk protektorat. Planen var, at Qatar skulle indgå i de forenede arabiske emirater (FAE), men Al-Thanifamilien kunne ikke blive enige med de andre lande om kravene for medlemskab, så i 1971 blev Qatar en selvstændig stat. I perioden efter selvstændigheden opstod der interne konflikter i herskerfamilien om hvem, der skulle være landets leder (emir). Siden 1995 har lederskabet været stabilt og der er sket en betydelig politisk og økonomisk modernisering af landet.

Samfund og politik


Ifølge Qatars grundlov sidder emiren i praksis på al magten i landet, og i samråd med andre medlemmer af Al-Thanifamilien træffer han alle større beslutninger. Landets nyeste grundlov fra 2005 oprettede en rådgivende forsamling (et parlament), der er folkevalgt og består af 30 til 45 medlemmer. Der har dog endnu ikke været afholdt valg til parlamentet. De mere rutinemæssige beslutninger bliver truffet af regeringen, hvis medlemmer er udnævnt af emiren. Emiren udnævner også landets dommere. Der findes derudover også en shariadomstol, der dømmer i forhold til den islamiske trosretning. Næsten alle medlemmerne af regeringen er enten i familie med emiren eller tilhængere af Al-Thanifamilien. Politiske partier er forbudt. Emirens lederstil er autoritær, men eftersom befolkningens velfærd og uddannelse har været højt prioriteret i den politiske top, er der større opbakning og loyalitet overfor den siddende ledelse. Den store loyalitet overfor ledelsen var en afgørende årsag til, at det Arabiske Forår aldrig slog rigtigt igennem i Qatar. 

Kun en ud af fem qatarer er født i landet og de fleste indbyggere er gæstearbejdere fra Indien, Iran og Nordafrika. Emiren ønsker at modernisere det politiske system, hvorfor der er nedsat en komite, der skal arbejde på en ny og mere demokratisk grundlov. Kvinder fik stemmeret i 2003. Landet er også hjemsted for den arabisksprogede og Qatar-finansierede tv-kanal Al-Jazeera. 

Økonomi og handel

Før oliefundene i begyndelsen af 1940’erne, var Qatar blandt de fattigste områder i Mellemøsten. Olien har forandret landets økonomi og Qatar er i dag et af verdens rigeste lande. Befolkningen har en rigtig høj levestandard. Landet har en relativt beskeden produktion af råolie, men besidder verdens tredjestørste naturgasreserve. Industrisektoren er rettet mod olie- og naturgasindustrien og der drives kun landbrug i begrænset omfang. For at reducere afhængigheden af indtægterne fra olie- og naturgasvirksomheden forsøger landet at udvikle den private sektor. Som en del af denne strategi blev der i 2004 etableret en teknologi- og videnskabspark. Målet er at lokke både lokale og udenlandske firmaer til. Qatars vigtigste handelspartnere er Japan, Korea, Singapore, USA, EU, Saudi-Arabien og FAE. Ligesom andre dele af samfundet er transportmulighederne i landet blevet moderniseret og Qatar har gode forbindelser både til lands, til vands og i luften.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Qatar på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  3 740 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  98,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  107 854
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  45,42
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  12,1
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  0
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,869
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  62
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  42,51
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  48,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,5
  Procent av BNP
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  79
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  9
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  4
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  10
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  26
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  95,5
  Procent
  Alfabetisme
  93,1
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  94,4
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,542
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  14,1
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  9,76
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  88
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  15 309
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  0,9
  Procent
  Ledighed
  0,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  166 928 571 429
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  63 249
  US Dollar
  Primære erhverv
  0
  Procent
  Sekundære erhverv
  57
  Procent
  Tertiære erhverv
  32
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  95,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  88
  Personer
  Befolkningstal
  2 694 849
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  78
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  314
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,856
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  79
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,37
  Skala: 1-10 (10 er bedst)