[[suggestion]]
Qatar

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Doha

Etniske grupper

Arabere 40%, indere 18%, pakistanere 18%, iranere 14%, andre 14%

Sprog

Arabisk (officielt) og engelske

Religion

Muslimer 77,5%, kristne 8,5%, andre 14% (2004)

Befolkningtal

2.350.549

Styreform

Emirat

Areal

11.610 km2

Valluta

Riyal

Bruttonationalindkomst per indbygger

127 480 PPP$

Nationaldag

18. december

Andre landesider

Geografi

Det meste af landet består af tørt ørkenlandskab, som uden kunstvanding er meget lidt egnet til landbrug. Landet er meget fladt og det højeste punkt ligger kun 105 meter over havets overflade. Om sommeren kan temperaturen komme op på 50º C, mens den om vinteren ligger på omkring 20º C. Landet får kun lidt nedbør, men har generelt høj luftfugtighed, som skyldes fordampning fra den persiske bugt. Qatar står overfor en række miljømæssige udfordringer. Udover smog og syreregn har landet været plaget af luftforurening efter den første Golfkrig i begyndelsen af 1990’erne. Udslip fra olieindustrien har forurenet grundvandet, mens jorden er blevet ødelagt af sprøjtemidler og kunstgødning.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

8.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Qatar, ville vi behøve 8.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Allerede 4.000 år f. Kr. fandtes der bosættelser i Qatar, men historisk set har landet ikke spillet nogen fremtrædende rolle. I 1700-tallet styrede beduinklanen Khalifa både Bahrain og Qatar. I 1867 opstod en intern magtkamp i Khalifaklanen og med briternes hjælp tog landets nutidige herskere, Al-Thanifamilien, magten i landet. I 1916 blev landet udnævnt til britisk protektorat. Planen var, at Qatar skulle indgår i de forenede arabiske emirater (FAE), men Al-Thanifamilien kunne ikke blive enige med de andre lande om kravene for medlemskab, så i 1971 blev Qatar en selvstændig stat. I perioden efter selvstændigheden opstod der interne konflikter i herskerfamilien om hvem der skulle være landets leder, eller emir. Siden 1995 har lederskabet været stabilt og der er sket en betydelig politisk og økonomisk modernisering af landet.

Samfund og politik


Ifølge Qatars grundlov sidder emiren i praksis på at magten i landet, og i samråd med andre medlemmer af Al-Thanifamilien træffer han alle større beslutninger. Landets nyeste grundlov fra 2005 oprettede en rådgivende forsamling (et parlament) der er folkevalgt og består af 30 til 45 medlemmer. Der har dog endnu ikke været afholdt valgt til parlamentet. Politiske partier er forbudt,  De mere rutinemæssige beslutninger bliver truffet af regeringen, hvis medlemmer er udnævnt af emiren. Næsten alle medlemmerne af regeringen er enten i familie med emiren eller tilhængere af Al-Thanifamilien. Emirens lederstil er autoritær, men eftersom befolkningens velfærd og uddannelse har været højt prioriteret i den politiske top, er der str opbakning og loyalitet overfor den siddende ledelse. Den høj loyalitet overfor ledelsen var en afgørende årsag til at det Arabiske Forår aldrig slog rigtig igennem i Qatar. 

Emiren udnævner også landets dommere og der findes derudover også en shariadomstol, der dømmer i forhold til den islamiske trosretning.
Kun en ud af fem qatarer er født i landet og de fleste indbyggere er gæstearbejdere fra Indien, Iran og Nordafrika. Emiren ønsker at modernisere det politiske system, og der er nedsat en komite, der skal arbejde på en ny og mere demokratisk grundlov. Kvinder har for nylig fået stemmeret og landet er også hjemsted for den arabisksprogede og Qatar-finansierede tv-kanal Al-Jazeera. 

Økonomi og handel

Før oliefundene i begyndelsen af 1940’erne var Qatar blandt de fattigste områder i Mellemøsten. Olien har forandret landets økonomi og Qatar er i dag et af verdens rigeste lande. Befolkningen har en rigtig høj levestandard. Landet har en relativt beskeden produktion af råolie, men besidder verdens tredjestørste naturgasreserve. Industrisektoren er rettet mod olie- og naturgasindustrien og der drives kun landbrug i begrænset omfang. For at reducere afhængigheden af indtægterne fra olie- og naturgasvirksomheden forsøger landet at udvikle den private sektor. Som en del af denne strategi blev der i 2004 etableret en teknologi- og videnskabspark. Målet er at lokke både lokale og udenlandske firmaer til. Qatars vigtigste handelspartnere er Japan, Korea, Singapore, USA, EU, Saudi-Arabien og FAE. Ligesom andre dele af samfundet er transportmulighederne i landet blevet moderniseret og Qatar har gode forbindelser både til lands, til vands og i luften.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Qatar på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  11 610
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  1,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  0,0
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  2 694 849
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,542
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,856
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  79
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  79
  År
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  88
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  78
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  314
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,869
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  7
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  29
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  45,42
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  15,7
  Hektar pr. person
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,991
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  62
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  48,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,6
  Procent
  Alfabetisme
  97,8
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  98
  Procent
 •  

  Qatar

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  0,9
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  0
  Procent
  Sekundære erhverv
  68
  Procent
  Tertiære erhverv
  32
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar