[[suggestion]]
Asien

Globalis følger FNs statistikkdivisjons inndeling i geografiske regioner, hvor hele  regnes som en del av .