[[suggestion]]
Europa

Globalis følger FNs statistikkdivisjons inndeling i geografiske regioner, hvor hele  regnes som en del av  og  inngår i .