[[suggestion]]
Rumænien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bukarest

Etniske grupper

Rumænere 89.5%, ungarere 6.6%, romaer 2.5%, ukrainere 0.3%, tyskere 0.3%, russere 0.2%, tyrkere 0.2%, andre 0.4%

Sprog

Rumænsk, ungarsk, romani

Religion

Ortodokse kristne 86,8%, protestantiske kristne 7,5%, katolikker 4,7%, andre/ingen/uspecificeret 1%

Befolkningtal

21 579 201

Styreform

Republik

Areal

238.390 km2

Valluta

Rumænske lei

Bruttonationalindkomst per indbygger

23 027 PPP$

Nationaldag

1. december

Andre landesider

Geografi

Midt i Rumænien ligger den store bjergkæde Karpaterne med 14 toppe på over 2.000 meter. De høje bjerge går over i lavere kamme længere mod syd og mod ves og sydøst ligger vidtstrakte sletter. Næsten halvdelen af landarealet består af uberørte økosystemer, hvilket gør, at Rumænien har en af Europas bedst bevarede artsmangfoldigheder. Landet har store beskyttede skovområder, der er blevet plantet på ny efter at være blevet fældet under kommunisttiden. I sydøst er der typisk middelhavsklima med milde vintre og somre. Længere mod nord er der indlandsklima med iskolde vintre og meget varme somre. Klimaet varierer også en del mellem landskabsområderne på grund af forskelligheder i højden over havets overflade. Rumænien blev stærkt forurenet under kommunist tiden, da primitiv tungindustri raserede store landområder. Meget af jorden er ødelagt af syreregn og radioaktivt affald efter ulykken i Tjernobyl i nabolandet Ukraine i 1986 har også skadet store områder. I de sidste årtier er arbejdet med at beskytte miljøet gået stærkt og stadig større områder gøres nu til naturreservater, samtidig med at kontrollen med miljøskadeligt udslip er forbedret efter landet blev medlem af EU i 2007.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rumænien, ville vi behøve 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Rumænien blev indlemmet som provins i Romerriget omkring år 200 e. Kr., og da Romerrigets lange opløsning startede, blev landet plyndret af forskellige nomadiske folkeslag i 300-tallet. Landet blev i flere hundrede år styret af en række nabolande og manglede en central statsdannelse, indtil de to fyrstedømmer Vallakia og Moldavia blev grundlagt i 1300-tallet. I 1400-tallet blev områderne indlemmet i det Osmanniske rige, som styrede landet frem til slutningen af 1700-tallet, da presset fra Østrig-Ungarn og Rusland blev for stort og osmannerne trak sig ud. Rusland annekterede landet som et protektorat, men mistede området efter Krim-krigen (1853-1856) og i 1881 erklærede Rumænien sig for et selvstændigt kongedømme under kong Carol. Rumænien var neutral under både første og anden verdenskrig, men blev tvunget med på den tabende side og skiftede side i slutningen af begge krige. Efter Anden Verdenskrig kom kommunisterne til magten og afskaffede monarkiet. I perioden mellem 1965 og 1989 blev Rumænien styret af diktatoren Nicolae Ceaucescu, som blev afsat efter en blodig revolution i 1989. Efter nogle turbulente år i 1990’erne blev Rumænien medlem af EU i 2007 og har oplevet kraftigt økonomisk vækst og relativ politisk stabilitet siden da.

Samfund og politik

Rumænien fik en ny grundlov efter revolutionen i 1989. Landet styres i dag af en præsident og en statsminister i fællesskab, og begge vælges for fem år ad gangen. I de år der er gået efter revolutionen er en rig mangfoldighed af politiske partier vokset frem, men uden at det har ført til fløjdannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Politikken domineres af personlig opmærksomhed, og det er ikke unormalt at personer skifter parti eller danner samarbejdsregeringer med tidligere modstandere. Landet gennemgik i begyndelsen af 00’erne omfattende reformer, for at kunne kvalificere sig til at blive medlem af EU. Mange kritikere mener, at disse reformer blev forladt, efter landet blev medlem i 2007. Magtkampen mellem præsidenten og statsministeren, og protester på grund af økonomiske nedskæringer, har præget politikken de sidste år. Landet tog et skridt i udemokratisk retning, da statsministeren forsøgte at tilsidesætte landets domstole i 2012. Rumænien har verdens største roma-befolkning. Roma-minoriteten har meget lav social status og bliver udsat for omfattende chikane. Mange mangler identitetspapirer og lever uden for samfundet. 

Rumænien er et af Europas fattigste lande, og har kæmpet med forældet sværindustri og et meget lidt effektivt landbrug efter revolutionen i 1989. Arbejdsløsheden og den sociale nød var stor, og situationen forværredes i 1990’erne. Efter årtusindeskiftet har landet fået styr på økonomien og er langsomt begyndt at nærme sig sine nabolande, når det kommer til levestandard og velfærdsniveau.

Økonomi og handel

Rumænien har med sin frugtbare jord, god adgang til energi og flere forskellige industrier gode forudsætninger for økonomisk vækst. Alligevel er landet et af Europas fattigste. Overgangen fra økonomien under diktaturet til markedsøkonomien var hård. Inflationen og mislykkede reformer prægede store dele af 1990-tallet. En reformaftale med Valutafondet (IMF) førte til, at hver fjerde offentlig ansatte mistet jobbet. Endvidere var der store beskæringer i pensioner. Reformerne og den øgede privatisering førte dog til, at Rumænien blev mere attraktiv for udenlandske investeringer, og flere udenlandske banker etablerede sig i landet. Den internationale finanskrise førte til et brat stop for Rumæniens økonomiske udvikling. Landet modtog et kriselån på næsten 20 milliarder euro fra IMF, EU, Verdensbanken og Den Europæiske udviklingsbank. Myndighederne blev tvunget til at gennemføre store og upopulære nedskæringer i lønninger og velfærdstjenester samt en hævning af pensionsalderen. Rumæniens langvarige økonomiske nedgangstider har ført til, at landet blev hårdere ramt af finanskrisen end andre lande i regionen. De fleste af landets banker ejes af andre land i eurozonen. Dette gør Rumænien ekstra sårbar for eventuelle bankkonkurser. Den videre økonomiske udvikling i landet bremses yderligere af svært omfattende korruption.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rumænien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  238 390
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  38,2
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  29,8
  Procent
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  19 580 634
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,5
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,339
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,811
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  11 676
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  360
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  4 489
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  5 464
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  249
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,596
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  81
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  3,52
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,8
  Hektar pr. person
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,990
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  48
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  28,8
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  49,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,3
  Procent
  Alfabetisme
  98,8
  Procent
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  79
  Procent
 •  

  Rumænien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  21,8
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  27
  Procent
  Tertiære erhverv
  67
  Procent
  Udenlandsgæld
  111 290 000 000
  US dollar