[[suggestion]]
Rusland

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Moskva

Etniske grupper

Russere 80%, tatarer 4%, ukrainere 2%, andre/uspecificeret14% (2002)

Sprog

Russisk, mange forskellige minoritetssprog

Religion

Russisk-ortodokse 15-20%, muslimer 10-15%, kristne 2% andre/uspecificeret/ingen 55-65% (2006)

Befolkningtal

143 617 913

Styreform

Føderal republik

Areal

17 098 240 km2

Valluta

Russiske rubler

Bruttonationalindkomst per indbygger

24 789 PPP$

Nationaldag

12. juni

Andre landesider

Geografi

Rusland er verdens klart største land og strækker sig over elleve tidszoner. Landskabet domineres af sletter i de sydlige områder, tæt nåleskov længere mod nord og tundra langs den arktiske kystlinje. Flere bjergkæder danner naturlige grænser mod Sydøsteuropa og Centralasien. Midt i landet strækker Uralbjergene sig fra nord mod syd som en naturlig grænse mellem Europa og Asien. Landets nordlige asiatiske del består af den lavtliggende vestsibiriske slette og det centralsibiriske plateau. Med undtagelse af de arktiske kystområde og de sydlige sletter, har størstedelen af Rusland et typisk indlandsklima, med relativt lidt nedbør, lange kolde vintre og korte varme somre. Der er store miljøproblemer efter sovjettidens voldsomme industrialisering og mere end 75 % af landets ferskvand er uegnet som drikkevand. Omfattende udslip fra sværindustrien og radioaktiv forurening i 1950’erne og 1960’erne har gjort store område ubeboelige og flere skovområder trues af jorderosion og ukontrolleret fældning.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rusland, ville vi behøve 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Omstrejfende stammer dominerede Rusland frem til omkring år 1000 f. Kr., hvor statsdannelser voksede frem i Centralasien og ved Sortehavet. Kiev riget blev dannet i nutidens Ukraine i omkring 800 e. Kr. og blev hurtigt et rigt handelscentrum med kontrol over store dele af det vestlige Rusland. Efter mongolerne i 1200-tallet invaderede Kiev, voksede Moskva frem som et betydeligt fyrstedømme. I de efterfølgende 500 år voksede riget eksplosivt og blev i 1721 døbt det russiske imperium af Peter den Store. På dette tidspunkt var Rusland en europæisk stormagt, men det enevældige styre førte til fattigdom og underudvikling i størstedelen af landet. Revolutionsforsøg blev slået ned over flere gange, i 1820 og 1905, men i 1917 lykkedes det og Zar Nikolaj II abdicerede. Efter flere års magtkamp blev Rusland en del af den kommunistiske Sovjetunion, som blev dannet i 1922. Unionen blev stærkt præget af Josef Stalins diktatoriske styre (1924-1953) og led enorme tab under anden verdenskrig.

I 1991 blev Sovjetunionen opløst, da det kommunistiske styre brød sammen efter flere års intern politisk og økonomisk ustabilitet.
Rusland har siden gennemført omfattende reformer og er blevet Sovjetunionens politiske, økonomiske og militære arvtager.

Samfund og politik

Rusland er en føderal republik hvor præsidenten vælges for seks år ad gangen og udnævner statsminister og regering. Præsidentens afgørelse kan efterprøves af Dumaen, der er det største af parlamentets to kamre. Præsidenten er militærets øverstkommanderende og udnævner en række højtstående embedsmænd. De forskellige regioner i landet har et vist indre selvstyre, men siden Putin blev valgt til præsident i 1999, er landet blevet mere og mere centralstyret. Gennem hele 1990’erne gennemgik landet omfattende reformer indenfor de fleste områder af samfundet, men en del store udfordringer er ikke forsvundet. Rusland har overtaget mange af Sovjetunionens problemer i form af store sociale og økonomiske forskelle mellem regionerne, omfattende korruption, etniske spændinger og et uoverskueligt bureaukrati. Rusland er en central aktør i international politik, både politisk og økonomisk. Landet er et af de fem faste medlemmer i FN’s sikkerhedsråd, og har siden 2006 spillet en stor rolle i det økonomiske samarbejde mellem BRIK landene. De seneste års økonomiske tilbagegang har dog påvirket Ruslands rolle som økonomisk international aktør.

Udenrigspolitik 

Rusland er en stormagt, og ønsker samtidig mere indflydelse end landet har i dag. Energirigdommene i olie og gas har givet Rusland fornyet selvtillid.

I enkelte sager har Rusland brugt sine enorme gasreserver til at presse på i internationale spørgsmål. Rusland ønske at bevare størst mulig indflydelse blandt de tidligere Sovjet-republikker og ønsker derfor ikke at disse skal komme med i NATO eller EU.

Rusland er generelt mere tilbageholdende end vestlige lande med at støtte FN-indgriben mod enkelte lande. Dette kan i høj grad forklares med at man ønsker at undgå opmærksomhed på forhold i Rusland, eks. konflikten i Tjetjenien, den nuværende situation på Krim-halvøen og den generelle mangel på demokrati, ytringsfrihed og retssikkerhed i Rusland.

Forholdet til andre lande i sikkerhedsrådet

Efter at have været uenige i flere årtier, blev Rusland og Kina i 2004 enige om hvem der skulle eje øerne i grænseområdet mellem de to lande. Efter dette er forholdet mellem de to lande blevet mærkbart bedre. Kina er også en af Ruslands vigtigste handelspartnere, og Rusland kan derfor også have ønske om at holde sig på god fod med Kina. Rusland og Kina har begge en tilbageholden indstilling til at lade FN gribe ind mod enkeltlande. Sammen udgør de en stærk modvægt til USA og Europa i sikkerhedsrådet.

Forholdet til USA er gået op og ned. Fra 2008-2012 var den nuværende statsminister Dimitri Medvedev præsident, og forholdet udviklede sig til at blive en del bedre end hvad det havde været under præsident Vladimir Putin. Efter at Putin igen blev præsident i 2012 er forholdet blevet mere anstrengt, bl.a. blev en amerikansk spion i Rusland arresteret i fuld offentlighed i maj 2013. Forholdet er også blevet forringet i forbindelse med udviklingen i Ukraine og på Krim-halvøen i 2014. USA fordømmer Ruslands optræden og indgriben. Rusland nedlagde veto mod en resolution som erklærede folkeafstemningen om løsrivelse fra Ukraine for ugyldig. Rusland anklages for indblanding i valget i USA i 2017 og for attentater i Storbritannien. Dette gør forholdet til vesten mere anspændt. 

Forholdet mellem Rusland og Storbritannien er også dårligt efter en række episoder med anklager om spionage begge veje.

Rusland og Frankrig står som udgangspunkt langt fra hinanden i deres holdninger til menneskerettigheder og i hvor stor grad FN bør spille en aktiv rolle i verden, men de har et godt forhold til hinanden og kommunikerer ofte godt sammen. Frankrig sælger for eksempel en del avancerede militær-materialer til Rusland, hvilket USA og andre vestlige lande ikke er særligt begejstrede for.

Forholdet til Syrien

Syrien og Rusland har i lang tid haft et nært forhold. Ruslands eneste militære havnebase i Middelhavet ligger i Syrien. Rusland er Syriens hovedleverandør af våben, og mener ikke at salget af våben til Syrien vil påvirke stabiliteten i Mellemøsten, men at det nærmere vil hjælpe med at stabilisere området. Rusland har også et økonomisk samarbejde i Syrien og økonomiske interesser i infrastrukturudvikling og bygning af gasanlæg.

Rusland støtter Assad-regimet og har fire gange (inden oktober 2015) nedlagt veto mod resolutioner som gør det muligt at vælte det syriske regime. De vil ikke støtte en invasion i Syrien fordi de mener det er i strid med statens suverænitet. Rusland mener at den tidligere, FN-støttede invasion i Libyen var en fejltagelse og at mandatet blev misbrugt at Vesten.

Rusland har støttet resolutionen fra 2013 om at ødelægge kemiske våben i Syrien og resolutionen fra 2014 om humanitær tilgang.

Rusland er et af de fem permanente medlemmer af sikkerhedsrådet, og har derfor vetoret i alle sager, der tages op i rådet.

Økonomi og handel

Rusland har en af verdens største økonomier og blev i 1997 medlem af G8-gruppen. Landet står imidlertid stadig overfor store udfordringer fra Sovjettiden, især stor arbejdsløshed og en forældet industrisektor. Rusland har enorme naturressourcer og besidder blandt andet verdens største naturgasreserve og verdens største sammenhængende skovområder. Landet er verdensleder inden for olieproduktion, har rige mineralressourcer og et omfattende landbrug. Afhængigheden af et lille udvalg af eksportvarer gør landet sårbart overfor ændringer i verdensøkonomien. Den russiske økonomi har været udsat for store svingninger i 1990’erne efter overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi. Omfattende reformer kunne ikke forhindre at tusindvis af firmaer gik kraftigt tilbage, og at fattigdommen blev dramatisk forøget i midten af 1990’erne. Efter nedgange på det asiatiske marked gik landet ind i en økonomisk krise i 1998, men kom hurtigt tilbage og havde en jævn vækst de følgende år. Takket være solide valutareserver klarede Rusland sig stærkt gennem første del af finanskrisen i 2008, men krigen i Georgien og de hurtigt dalende oliepriser førte til at rubelen faldt i værdi. I 2009 annoncerede præsident Medvedev at økonomien var værre end forventet, og at BNP’en var faldet med 7,1%.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rusland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  13,40
  procent
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,816
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,739
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  63
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,65
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  73,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  9
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  5,6
  Hektar pr. person
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  1 705 346
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  11,86
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,8
  Prosent
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  53
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  104 746
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  78 778
  Personer
  Fredsindekset
  3,160
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  2 300
  Internt fordrevne
  Korruption
  28
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  50,31
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  77,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  4,3
  Procent av BNP
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,7
  Procent
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  25
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  3
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  24
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  60
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,7
  Procent
  Alfabetisme
  99,7
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  97,0
  Procent
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,271
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,3
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  15,78
  Procent
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  75,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  180 757
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  6 603
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  15,5
  Procent
  Ledighed
  4,7
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  1 578 417 211 937
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  10 749
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  30
  Procent
  Tertiære erhverv
  60
  Procent
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  76,0
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Rusland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  3 086
  Personer
  Befolkningstal
  143 964 709
  antal indbyggere