[[suggestion]]
Rwanda

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Kigali

Etniske grupper

Hutu (Bantu) 84%, Tutsi (Hamitic) 15%, Twa (Pygmæer) 1%

Sprog

Kinyarwanda (officielt), Fransk (officielt), Engelsk (officielt), Kiswahili (Swahili)

Religion

Romerks-Katolsk 56.5%, Protestant 26%, Adventisme 11.1%, Muslimer 4.6%, forskellige stammereligioner 0.1%, ingen 1.7%.

Befolkningtal

10 837 000

Styreform

Republik

Areal

26 340 km2

Valluta

Franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 913 PPP$

Nationaldag

1. juli

Andre landesider

Geografi

Rwanda ligger lige syd for ækvator og har tropisk klima. Landet er bjergrigt med vulkansk jordbund, der gør det frugtbart. Bjergkæden i den vestlige del af landet er det eneste sted hvor der stadig findes regnskov. I nordøst og i de centrale områder er der græssavanne og i sydøst er der store papyrussumpe, der ændrer udseende efter hver regntid.

Uroligheder og befolkningseksplosion udgør en konstant trussel for dyrelivet, der som udgangspunkt er utrolig rigt. Specielt er den sjældne bjerggorilla i fare. Nationalparken Akagera er i farezonen, men huser fortsat elefanter, zebraer, bøfler og antiloper. Leoparder og andre kattedyr er også vidt udbredt. I den tætte vegetation i sumpene lever den underlige pelikanlignende fugl Balaeniceps rex, bedre kendt som træskonæb. Der findes mere end 700 fuglearter i Rwanda.

Miljøproblemer i Rwanda omfatter skovrydning, som følge af ukontrolleret fældning til brænde, overgræsning, jorderosion samt udbredt krybskytteri.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rwanda, ville vi behøve 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Rwandas urbefolkning bestod af Twa, et pygmæfolk der i år 1000 e. Kr. blev fordrevet af indvandrende hutuer, der etablerede sig med fast landbrug. I 1400-tallet kom tutsierne, der primært levede af kvægdrift, og slog sig ned i området. Tutsierne udviklede et feudalt styresystem, der blandt andet førte til, at hutuerne skulle betale skatter til tutsiernes konge og senere til kolonimagterne. Omkring fire ud af fem indbyggere i Rwanda er hutuer, hvilket er vigtigt for udviklingen, som senere førte til et af historiens værste folkemord.

I 1916 blev Rwanda og Burundi en del af Belgisk Congo. Det belgiske styre favoriserede tutsierne kraftigt og denne forskel mellem hutuerne og tutsierne, skabte stor utilfredshed blandt hutuerne. Volden mellem de to befolkningsgrupper startede med brutale aktioner mod tutsierne allerede i 1959. Disse voldelige handlinger fremskyndte Belgiens tilbagetrækning og Rwanda blev i 1962 en selvstændig republik. Der vandt hutuerne flest sæder i nationalforsamlingen. 1960’erne og 1970’erne var præget af uro mellem befolkningsgrupperne og vold mod tutsier.

Samfund og politik

Det rwandiske samfund har i stor grad været præget af modsætningerne mellem hutuer og tutsier. En faktor der forstærker problemet mellem disse to befolkningsgrupper er at Rwanda er Afrikas tættest befolkede land og der er derfor hård kamp om jorden.

Modstandsbevægelsen af tutsier, Front Patriotique Rwandais (FPR), som blev oprettet i 1980’erne invaderede Rwanda i 1990. Borgerkrigen førte til reformer og et flerpartisystem, men uroen blussede hurtigt op igen. I 1994 blev det aftalt at FPR skulle indlemmes i regeringen og hæren. Lige efter aftalen blev underskrevet, blev Rwandas præsidents fly skudt ned og præsidenten, der var hutu, døde, hvilket blev optakten til folkemordet. I løbet af tre måneder blev næsten en million tutsier og moderate hutuer myrdet og tre millioner flygtede. Efter folkemordet er det blevet utrolig vigtigt at genforene og sikre fremgang i landet. Rwanda er i dag et af de lande i verden med flest kvinder i politik og både hutuer og tutsier har ledet regeringen. Men der er fortsat vanskeligheder mellem befolkningsgrupperne og i dag er tutsierne i høj grad tilbage i førersædet.

Landets præsident Paul Kagame blev valgt i 2000. Landet har været plaget af korruption og en stor del af landets magt og rigdomme er fordelt hos en elite i regeringspartiet. Regeringen er blevet anklaget for at have manipuleret med landets valg, hvor medlemmer af oppositionen blev udsat for lange politiafhøringer, ulovlige anholdelser, bestikkelse og dødstrusler. Ved valget i 2010 blev flere journalister og oppositionsledere arresteret, forsvandt og andre fundet myrdet. Desuden kritiseres manglen på ytrings- og pressefrihed.

Folkedrabets efterspil definer meget af landets politik. Præsidenten argumenterer for at en hård linje er nødvendig, for at sikre fred i et land der stadig er mærket af etniske spændinger. Der er indført en række love i landet for at modvirke folkedrabsideologi, såsom at det er ulovligt at bruge benævnelserne ”hutu” og ”tutsi” - alle i landet skal derimod kalde sig rwandere.

Rwanda-tribunalerne er navnet for de retssager, der efter folkedrabet er ført for at få dømt de værste forbrydere. Sidste dom blev givet i 2015 og retssagerne der skal sikre sandhed og retfærdighed har derfor varet ca. 20 år.

Efter folkedrabet vendte mange af de som var flygtet under urolighederne tilbage til Rwanda. Myndighederne oprettede derfor ”Ingando” – solidaritetslejre. Her bliver ex-soldater afvæbnet og modtager undervisning bl.a. i at etniske skillelinjer ikke accepteres i Rwanda i dag, medborgerskab og i at læse i skrive. Færdigheder der ruster dem til at vende tilbage til samfundet. Opholdende varer 1-3 måneder.

Økonomi og handel

Rwanda er et fattigt landbrugsland og folkemordet satte landet langt tilbage, også økonomisk. Siden den gang er der blevet arbejdet hårdt på at få landet bragt i orden igen og en veldrevet økonomi gør Rwanda til et populært bistandsland. Myndighederne prioriterer programmer for at få bugt med fattigdommen, men størstedelen af befolkningen lever under landets egen fattigdomsgrænse, det vil sige for under 15 kroner om dagen.

90 procent af befolkningen arbejder i landbruget og de allerfleste har kun små stykker land til at forsørge sig selv. Rwanda er et land uden kyststrækninger, hvilket gør handel og eksport vanskeligere. Politisk uro i nabolandene, samt en dårligt udbygget infrastruktur i hele regionen er også faktorer der hæmmer økonomisk vækst. Finanskrisen gik hårdt udover Rwanda, men økonomien er på vej til at blive god igen. Rwanda har en smule vækst i turismesektoren og det er især de sjældne bjerggorillaer der trækker turisterne til landet, der bliver betegnet som utrolig smukt.

Rwanda lå i 2018 som nummer 158 ud af 169 på FN’s indeks over menneskelig udvikling.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rwanda på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  1 225 400 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  56,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,266
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  39,10
  procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,367
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  18,8
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,2
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  840
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,07
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  1
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,140
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  56
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  52,43
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  89,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,0
  Procent av BNP
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  36,1
  Procent
  Undervægtige børn
  2,2
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  38
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  4,1
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,5
  Procent
  Forventet levealder
  56
  Antal år
  Malariaspredning
  505,6
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  290
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  16
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  45
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  57
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  85,1
  Procent
  Alfabetisme
  70,8
  Procent
  Antal år i skole
  7
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  93,9
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,383
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  51,8
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  61,25
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  29,4
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  2,9
  Procent
  Ledighed
  1,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  9 135 454 442
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  748
  US Dollar
  Primære erhverv
  31
  Procent
  Sekundære erhverv
  16
  Procent
  Tertiære erhverv
  53
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  21,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  225
  Personer
  Befolkningstal
  12 501 156
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  271 863
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  171 435
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,524
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  57
  År
  Forventet levealder for mænd
  54
  År
  Globalt lykkeindeks
  3,33
  Skala: 1-10 (10 er bedst)