Velkommen til de nye Globalis sidene

.

Rwanda

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Kigali

Etniske grupper

Hutu (Bantu) 84%, Tutsi (Hamitic) 15%, Twa (Pygmæer) 1%

Sprog

Kinyarwanda (officielt), Fransk (officielt), Engelsk (officielt), Kiswahili (Swahili)

Religion

Romerks-Katolsk 56.5%, Protestant 26%, Adventisme 11.1%, Muslimer 4.6%, forskellige stammereligioner 0.1%, ingen 1.7%.

Befolkningtal

10 837 000

Styreform

Republik

Areal

26 340 km2

Valluta

Franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 759 PPP$

Nationaldag

1. juli

Andre landesider

Geografi

Rwanda ligger lige syd for ækvator og har tropisk klima. Landet er bjergrigt med vulkansk jordbund, der gør det frugtbart. Bjergkæden i den vestlige del af landet er det eneste sted hvor der stadig findes regnskov. I nordøst og i de centrale områder er der græssavanne og i sydøst er der store papyrussumpe, der ændrer udseende efter hver regntid.

Uroligheder og befolkningseksplosion udgør en konstant trussel for dyrelivet, der som udgangspunkt er utrolig rigt. Specielt er den sjældne bjerggorilla i fare. Nationalparken Akagera er i farezonen, men huser fortsat elefanter, zebraer, bøfler og antiloper. Leoparder og andre kattedyr er også vidt udbredt. I den tætte vegetation i sumpene lever den underlige pelikanlignende fugl Balaeniceps rex, bedre kendt som træskonæb. Der findes mere end 700 fuglearter i Rwanda.

Miljøproblemer i Rwanda omfatter skovrydning, som følge af ukontrolleret fældning til brænde, overgræsning, jorderosion samt udbredt krybskytteri.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rwanda, ville vi behøve 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Rwandas urbefolkning bestod af Twa, et pygmæfolk der i år 1000 e. Kr. blev fordrevet af indvandrende hutuer, der etablerede sig med fast landbrug. I 1400-tallet kom tutsierne, der primært levede af kvægdrift, og slog sig ned i området. Tutsierne udviklede et feudalt styresystem, der blandt andet førte til, at hutuerne skulle betale skatter til tutsiernes konge og senere til kolonimagterne. Omkring fire ud af fem indbyggere i Rwanda er hutuer, hvilket er vigtigt for udviklingen, som senere førte til et af historiens værste folkemord.

I 1916 blev Rwanda og Burundi en del af Belgisk Congo. Det belgiske styre favoriserede tutsierne kraftigt og denne forskel mellem hutuerne og tutsierne, skabte stor utilfredshed blandt hutuerne. Volden mellem de to befolkningsgrupper startede med brutale aktioner mod tutsierne allerede i 1959. Disse voldelige handlinger fremskyndte Belgiens tilbagetrækning og Rwanda blev i 1962 en selvstændig republik. Der vandt hutuerne flest sæder i nationalforsamlingen. 1960’erne og 1970’erne var præget af uro mellem befolkningsgrupperne og vold mod tutsier.

Samfund og politik

Det rwandiske samfund har i stor grad været præget af modsætningerne mellem hutuer og tutsier. En faktor der forstærker problemet mellem disse to befolkningsgrupper er at Rwanda er Afrikas tættest befolkede land og der er derfor hård kamp om jorden.

Modstandsbevægelsen af tutsier, Front Patriotique Rwandais (FPR), som blev oprettet i 1980’erne invaderede Rwanda i 1990. Borgerkrigen førte til reformer og et flerpartisystem, men uroen blussede hurtigt op igen. I 1994 blev det aftalt at FPR skulle indlemmes i regeringen og hæren. Lige efter aftalen blev underskrevet, blev Rwandas præsidents fly skudt ned og præsidenten, der var hutu, døde, hvilket blev optakten til folkemordet. I løbet af tre måneder blev næsten en million tutsier og moderate hutuer myrdet og tre millioner flygtede. Efter folkemordet er det blevet utrolig vigtigt at genforene og sikre fremgang i landet. Rwanda er i dag et af de lande i verden med flest kvinder i politik og både hutuer og tutsier har ledet regeringen. Men der er fortsat vanskeligheder mellem befolkningsgrupperne og i dag er tutsierne i høj grad tilbage i førersædet.

Økonomi og handel

Rwanda er et fattigt landbrugsland og folkemordet satte landet langt tilbage, også økonomisk. Siden den gang er der blevet arbejdet hårdt på at få landet bragt i orden igen og en veldrevet økonomi gør Rwanda til et populært bistandsland. Myndighederne prioriterer programmer for at få bugt med fattigdommen, men størstedelen af befolkningen lever under landets egen fattigdomsgrænse, det vil sige for under 15 kroner om dagen.0

90 procent af befolkningen arbejder i landbruget og de allerfleste har kun små stykker land til at forsørge sig selv. Rwanda er et land uden kyststrækninger, hvilket gør handel og eksport vanskeligere. Politisk uro i nabolandene, samt en dårligt udbygget infrastruktur i hele regionen er også faktorer der hæmmer økonomisk vækst. Finanskrisen gik hårdt udover Rwanda, men økonomien er på vej til at blive god igen. Rwanda har en smule vækst i turismesektoren og det er især de sjældne bjerggorillaer der trækker turisterne til landet, der bliver betegnet som utrolig smukt.

Rwanda lå i 2010 som nummer 152 ud af 169 på FN’s indeks over menneskelig udvikling.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rwanda på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  0,4
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  2,9
  Procent
  Ledighed
  0,6
  Prosent
  Primære erhverv
  33
  Procent
  Sekundære erhverv
  14
  Procent
  Tertiære erhverv
  53
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  26 340
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  46,6
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  19,5
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  12 208
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  4,1
  Antal børn per kvinde
  Forventet levealder
  56
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  57
  År
  Forventet levealder for mænd
  54
  År
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Børnearbejde
  28,5
  Prosent
  GDI - ligestillingsudvikling
  0,992
  Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,383
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,498
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Korruption
  54
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  63,75
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  19,6
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  90,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  18,0
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  60,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,2
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  31,6
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  225
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  286 366
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  144 737
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  1
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,250
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  1,1
  Procent av BNP
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  42
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  45
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  290
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  63
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  54,11
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,07
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  0,8
  Hektar pr. person
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  85,0
  Procent
  Alfabetisme
  71,2
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  76,1
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  62
  Procent
 •  

  Rwanda

  Enhed

  Vis graf

  Bruttonationalprodukt
  8 095 980 014
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  697
  US Dollar