[[suggestion]]
Saint Kitts og Nevis

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Basseterre

Etniske grupper

Hovedsagligt indfødte, nogle britter, portugisere og lebanesere

Sprog

Engelsk (officielt)

Religion

Protestantisme og Katolicisme

Bruttonationalindkomst per indbygger

26 383 PPP$

Andre landesider

Geografi

Landet består af to øer i Antillerne. Begge øer er vulkanske og består af bjerge dækket med tropisk regnskov. Mount Liamuiga er landets højeste punkt og er 1156 meter over havets overflade. Mellem bjergene findes der frugtbare dale. På den største ø, Saint Kitts, er strandene sorte af vulkansand, mens strandene på den mindre ø Nevis er hvide efter koralrevet, der omgiver øen. Over 80 % af befolkningen bor på Saint Kitts.

Historie

Da øerne blev ”opdaget” af Christopher Columbus i 1493 var de beboet af caribiske indianere. I 1600-tallet kæmpede Frankrig, Spanien og England om at få kontrol over øerne. Der blev anlagt plantager på øerne og særligt produktionen af sukker på Nevis gav store gevinster. I 1713 blev øerne en britisk koloni, men magtkampen fortsatte indtil slutningen af 1700-tallet.

Hårde vilkår på plantagerne og stor fattigdom gjorde, at en radikal politisk bevægelse voksede frem i 1900-tallet. Arbejderpartiet krævede uafhængighed, men landet fik ikke indre selvstyre før 1967. Naboøen Anguilla hørte også officielt til den associerede stat indtil 1980, hvor den blev lagt under britisk styre. Uenigheden om en ny grundlov førte i 1982 til politiske uroligheder. Saint Kitts & Nevis blev uafhængige i 1983. Øen Nevis har også haft ambitioner om at blive sin egen stat og har fået omfattende selvstyre. I 1996 gjorde Nevis nye fremstød mod en løsrivelse fra St. Kitts, men ved en folkeafstemning i 1998 opnåede separatisterne ikke det nødvendige flertal på to tredjedele.

.

Samfund og politik

Arbejderpartiet har været det stærkeste parti i landet, kun afbrudt af en periode fra 1980 – 1995, hvor ”People’s Action Movement” havde magten. Arbejderpartiet vandt valget igen i 1995 og dannede en ny regering under ledelse af Denzil Douglas som statsminister. En af de væsentligste opgaver for regeringen har været at få kontrol over narkotikasmuglingen og den narkorelaterede vold. Mordfrekvensen i landet er en af de højeste i verden.Indbyggerne har det bedre end mange af nabolandenes, men der er store på levestandarden. En tredjedel af landets befolkning lever i fattigdom, og mange familier bor på landet, hvor de ernærer sig ved landbrug. Velfærdssystemet med pensioner, sygepenge og børnepenge gælder kun dem, der har et job eller egen virksomhed.

Udlændinge kan købe et statsborgerskab i landet, hvilket har vakt stærk kritik fra blandt andet USA og Canada, der mener, at systemet muliggør illegal indvandring til Nordamerika, samt giver kriminelle et fristed.

Øernes største seværdighed er fæstningen Fort George på Brimstone Hill, og nationalparken rundt om, der er på UNESCO’s liste over World Heritage Sites.

Økonomi og handel

Saint Kitts og Nevis er en gældsplaget nation, men turisme og offshore virksomhed er vigtige positive bidrag til økonomien. Der har været en storstilet omstilling i forretningslivet og den sidste fabrik i den 300 år gamle sukkerindustri blev nedlagt i 2005 – to år efter indvielsen af det største hotelkompleks i det østlige Caribien. Sukkerindustrien havde de sidste årtier været ansvarlig for nedgang i landets BNP, men mange arbejdstagere var afhængige af driften.

Mere end 200.000 turister besøgte øerne i 2009, men forretningen er sårbar over for naturkatastrofer og politisk uro. Også finanskrisen gik hårdt ud over indtjeningen fra turisme, men der er fortsat vækst i sektoren.

Saint Kitts og Nevis er medlem af den regionale samarbejdsorganisation CARICOM (Caribbean Community and Common Market) hvor man blandt andet stræber efter at skabe et fælles økonomisk marked. Blandt andet er det forsøgt, at indføre de samme toldsatser på varer fra andre lande, samt at sikre, at kapital og arbejdskraft kan flyttes frit mellem landene. På sigt skal der også indføres en fælles valuta, på samme måde som euroen i EU.  

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Saint Kitts og Nevis på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  260
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  19,2
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  42,3
  Procent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  55 850
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,778
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  7
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  4,30
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,3
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  87
  Procent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  73
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar