[[suggestion]]
Salomonøerne

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Honiara

Etniske grupper

Melanesiske 94,5 %, polynesiske 3 %, Mikronesiere 1,2 %, andre 1,1 %, uspecificeret 0,2 %

Sprog

Melanesisk er i store dele af landet er lingua franca, engelsk (officielt men tales kun af 1 % -2% af befolkningen), 120 oprindelige sprog

Religion

Church of Melanesien 32,8 %, romersk katolske 19 %, South Seas evangeliske 17 %, Syvende Dags Adventistkirken 11,2 %, United Church 10,3 %, Christian Fellowship Church 2,4 %, andre kristne 4,4 %, andre 2,4 %, uspecificeret 0,3 %, ingen 0,2 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 235 PPP$

Andre landesider

Geografi

Salomonøerne består af otte store vulkanske øer, der udgør to parallelle kæder. I alt består landet af over 990 øer, mange af dem er små koraløer og atoller. Den største af hovedøerne, hedder Guadalcanal, mens Malaita er den tættest befolkede. Flere af øerne er bjergrige og det højeste bjerg ligger på Guadalcanal, og er 2.447 meter højt. Klimaet er tropisk, dvs. varmt og fugtigt året rundt. På de største øer er der stadig regnskov, men mange steder er skoven fjernet og erstattet af et savanne-lignende landskab med græs. I 2007 forårsagede et undersøisk jordskælv, der målte 8,1 på Richter-skalaen, en tsunami, der bragte ødelæggelse. Omkring 50 mennesker døde og næsten 10.000 er blevet hjemløse.

Miljøproblemer på Salomonøerne er skovrydningen fordi regnskoven fældes for hurtigt, hvilket også fører til jorderosion. Hertil kommer, at mange af koralrevene omkring øerne er døde eller døende.

Historie

Den første indvandring til Salomonøerne fandt sikkert sted 2000 år før Kristus. Den første europæer, der kom dertil, var den spanske navigatør Alvaro de Mendaña de Neira (1567), og han opkaldte øerne efter den bibelske kong Salomon. Senere fandt hverken han eller andre opdagelsesrejsende øerne igen, og der gik 200 år, før de igen blev besøgt af europæere. I 1850 begyndte den anglikanske kirke at missionere på øerne og brutale rekrutteringer til plantager i Australien begyndte på samme tid. I 1885 overtog Storbritannien og Tyskland kontrollen over ​​hver sin del af øerne. Tyskland overlod de fleste af sine øer til Storbritannien i 1893, som etablerede et britisk protektorat.

Under Anden Verdenskrig var der hårde kampe om Salomonøerne, men de kom i 1944 igen under allieret kontrol. 7. juli 1978, blev Salomonøerne en uafhængig stat.

Samfund og politik

Salomonøerne har ingen politiske partier og nye koalitioner mellem kandidater og uafhængige grupper har afløste hinanden i hurtig rækkefølge. Landet har været præget af udbredt korruption og dårlig ledelse. En langvarig tvist mellem to etniske grupper har til tider ført til borgerkrig og konflikten forværredes i 2000. I 2003 gik en multinational styrke ind i landet for at genoprette ro og orden. Siden 1998 har volden kostet 250 menneskeliv og fordrevet 20.000 personer fra deres hjem. Den multinationale styrke var også med til at behandle korruption i staten og til at skabe mere stabile politiske forhold på øerne. Dette program har fungeret godt, men styrken er der stadig. I 2009 indledte en sandheds- og forsoningskommission en undersøgelse af den etniske konflikt. Vold mod kvinder er udbredt og i 2009 svarede 64 %, at de havde været udsat for vold eller seksuelt misbrug fra deres partner.

Salomonøerne er nummer 123 af 169 i De Forenede Nationers Human Development Index (2010).

Økonomi og handel

Økonomien er baseret på udnyttelsen af ​​landets naturlige ressourcer, og det er hovedsageligt udenlandske selskaber, der stikker af med overskuddet. Rovhugst har betydet, at skoven forsvinder alt for hurtigt, hvilket Salomonøerne har fået hård international kritik for. Der har også været flere voldelige konfrontationer mellem lokale og udenlandske tømmervirksomheder.

Overgangen fra naturaløkonomi til moderne pengeøkonomi er langsom. Landbruget (herunder skovbrug og fiskeri) bidrog i 2003 med ca. 48 % af bruttonationalproduktet (BNP) og ni ud af ti arbejder stadig i landbruget. Det meste dyrkes på gårdene til deres eget husholdningsforbrug, men der er også plantager, der dyrker palmer (palmeolie), kakao og ris. På trods af de hvide sandstrande og det tropiske klima, er turisme begrænset. Borgerkrigen har skræmt turisterne væk, men siden 2003 industrien er vokset.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Salomonøerne på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  186 800 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  25,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  12,70
  procent
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,546
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,416
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  70
  År
  Forventet levealder for mænd
  67
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  20,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  22
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  202
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,35
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,6
  Prosent
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  2
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  44
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  Mangler data
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  83,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  99
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  12,3
  Procent
  Undervægtige børn
  7,9
  Procent
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  21
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  68
  Antal år
  Malariaspredning
  171,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  114
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  9
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  78
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  76
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  76,6
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  69,5
  Procent
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  43,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  2,00
  Procent
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  47,9
  Prosent
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  51,5
  Procent
  Ledighed
  1,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  1 303 453 622
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  2 132
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  58
  Procent
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  11,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Salomonøerne

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstal
  623 281
  antal indbyggere