[[suggestion]]
Sammenlign lande

Sammenlign verdens lande

sammenlign med

Norge no

Landareal

385 178 km2

  • Norge i rødt
  • Indien i blåt

Indien in

Landareal

3 287 260 km2

Indien er 8,53 gange større end Norge

Befolkning

Indbyggere

5 305

Mennesker i Norge

1 339 180

Mennesker i Indien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 8
1,9
børn per kvinde i Norge
1 2 3
2,4
børn per kvinde i Indien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3
3
børn der dør per 1000 levendefødte i Norge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
48
børn der dør per 1000 levendefødte i Indien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

Menneskelig udvikling

Score (0-1, hvor 1 er bedst) som viser menneskelig udvikling, baseret på uddannelse, sundhed og økonomi.

18
0,949
HDI-index for menneskelig udvikling i Norge
12
0,624
HDI-index for menneskelig udvikling i Indien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

10 9 8 7 6
5 4 3 5 1
15 %
af befolkningen er underernærede i Indien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

Økologiske fodaftryk

Hvis alle mennesker skulle have samme forbrug som en gennemsnitslig indbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi tæengt?

1 2 3 3
3,4
jordkloder i Norge
5
0,6
jordkloder i Indien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3
9,3
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Norge
1 2 3 4 5
6 7 4 9 10
7,4
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Indien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
af 10 personer har adgang til rent vand i Norge
1 2 3 4 5
6 7 8 9 4
9,4
af 10 personer har adgang til rent vand i Indien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 2 9 10
7,22
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Indien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17
17,49
er forventet antall år i skolen i Norge

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

1
0,053
GII-indexen i Norge
5
0,530
GII-indexen i Indien

*Verdiene er mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbejde

Beskæftigelsessektor

Jordbrug
Jordbrug 1,709 %
Jordbrug
Jordbrug 17,834 %
Industri
Industri 38,200 %
Industri
Industri 30,090 %
Service
Service 60,091 %
Service
Service 52,076 %