[[suggestion]]
Sammenlign lande

Sammenlign verdens lande

sammenlign med

Danmark dk

Landareal

42 920 km2

  • Danmark i rødt
  • Indien i blåt

Indien in

Landareal

3 287 259 km2

Indien er 76,59 gange større end Danmark

Befolkning

Indbyggere

5 754 356

Mennesker i Danmark

1 354 051 854

Mennesker i Indien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 7
1,8
børn per kvinde i Danmark
1 2 0
2,1
børn per kvinde i Indien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4
4
børn der dør per 1000 levendefødte i Danmark
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39
39
børn der dør per 1000 levendefødte i Indien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

13
49 029,01
BNP per indbygger i PPP-dollar i Danmark
2
6 570,62
BNP per indbygger i PPP-dollar i Indien

Menneskelig udvikling

Score (0-1, hvor 1 er bedst) som viser menneskelig udvikling, baseret på uddannelse, sundhed og økonomi.

18
0,930
HDI-index for menneskelig udvikling i Danmark
12
0,647
HDI-index for menneskelig udvikling i Indien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

10 9 8 7 6
5 4 3 6 1
15 %
af befolkningen er underernærede i Indien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 8
5,94
ton CO2-udslip per person i Danmark
1 6
1,73
ton CO2-udslip per person i Indien

Økologiske fodaftryk

Hvis alle mennesker skulle have samme forbrug som en gennemsnitslig indbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi tæengt?

1 2 3 4 1
4,2
jordkloder i Danmark
6
0,7
jordkloder i Indien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
af 10 personer har adgang til rent vand i Danmark
1 2 3 4 5
6 7 8 9 3
9,3
af 10 personer har adgang til rent vand i Indien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 9 8 9 10
6,93
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Indien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13
13,45
er forventet antall år i skolen i Danmark
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,17
er forventet antall år i skolen i Indien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0
0,040
GII-indexen i Danmark
5
0,501
GII-indexen i Indien

*Verdiene er mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)