[[suggestion]]
Sammenlign lande

Sammenlign verdens lande

sammenlign med

Rwanda rw

Landareal

26 340 km2

  • Rwanda i rødt
  • Danmark i blåt

Danmark dk

Landareal

42 920 km2

Danmark er 1,63 gange større end Rwanda

Befolkning

Indbyggere

12 501 156

Mennesker i Rwanda

5 754 356

Mennesker i Danmark

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 6
3,7
børn per kvinde i Rwanda
1 7
1,8
børn per kvinde i Danmark

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38
38
børn der dør per 1000 levendefødte i Rwanda
1 2 3 4
4
børn der dør per 1000 levendefødte i Danmark

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1
1 912,90
BNP per indbygger i PPP-dollar i Rwanda
13
49 029,01
BNP per indbygger i PPP-dollar i Danmark

Menneskelig udvikling

Score (0-1, hvor 1 er bedst) som viser menneskelig udvikling, baseret på uddannelse, sundhed og økonomi.

10
0,536
HDI-index for menneskelig udvikling i Rwanda
18
0,930
HDI-index for menneskelig udvikling i Danmark

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

10 9 8 7 6
5 4 3 2 1
36 %
af befolkningen er underernærede i Rwanda

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

0
0,08
ton CO2-udslip per person i Rwanda
1 2 3 4 5 8
5,94
ton CO2-udslip per person i Danmark

Økologiske fodaftryk

Hvis alle mennesker skulle have samme forbrug som en gennemsnitslig indbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi tæengt?

4
0,5
jordkloder i Rwanda
1 2 3 4 1
4,2
jordkloder i Danmark

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
8 7 8 9 10
5,8
af 10 personer har adgang til rent vand i Rwanda
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
af 10 personer har adgang til rent vand i Danmark

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10
7,08
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Rwanda

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7
6,55
er forventet antall år i skolen i Rwanda
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13
13,45
er forventet antall år i skolen i Danmark

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4
0,412
GII-indexen i Rwanda
0
0,040
GII-indexen i Danmark

*Verdiene er mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)