[[suggestion]]
San Marino

Nøgletal og fakta

Hovedstad

San Marino

Etniske grupper

Sanmarinere, italienere

Sprog

Italiensk

Religion

Katolicisme

Bruttonationalindkomst per indbygger

60 933 PPP$

Andre landesider

Geografi

San Marino er placeret på skråningerne af Appenninerne, totalt omringet af Italien. Landet består hovedsageligt af et bjerg og de nærliggende områder. Landets højeste punkt er Monte Titano (750 m). Gennem området løber floderne Ausa og Marano, der går ud i Adriaterhavet og floden San Marino, som løber mod nord og flyder sammen med Marecchia. San Marino ligger i en overgangszone mellem middelhavsklima og et mere kontinentalt klima. Om vinteren er der frost og sne, mens sommeren er varm og relativt tør. Vegetationen varierer med højden, og omfatter kastanje, fyr, cypres, eg, ask og poppel, og et stort udvalg af blomster arter. Dyrelivet omfatter muldvarpe, pindsvin, røde ræve, grævlinger, mår, snemus og harer. Mere end 100 fuglearter findes i San Marino, herunder tårnfalke, tårnugler, tårnsejler, sortrødstjert og borekroner.

San Marino har relativt få klimaudfordringer. Trafik og landbrug, særligt i de nærliggende italienske områder, fører til en vis grad af luftforurening. Landets landbrugsområder er også blevet formindsket som følge af urbanisering i de senere år. 

Historie

Ifølge traditionen går San Marinos historie tilbage til begyndelsen af ​​300-tallet e. Kr., da den hellige Marino med en gruppe af kristne slog sig ned i bjergene for at undslippe forfølgelse. Castellum Sancti Marini, et kloster som blev bygget til ære for Marino, er nævnt i skriftlige kilder fra år 754. En landsby voksede op omkring klostret og i 1100-tallet slap San Marino for besættelse på grund af sin isolerede placering og bjergfæstninger.

San Marino fik sin første grundlov i 1599 og i 1631 anerkendte paven landets uafhængighed. Da de italienske småstater fandt sammen i 1861, valgte San Marino at forblive uafhængige. Men i 1862 tiltrådte San Marino og Italien en traktat om evigt venskab og godt naboskab, og San Marino stod under Italiens militære beskyttelse. Aftalen blev bekræftet i 1939 og revideret i 1971.

Samfund og politik

San Marino er en parlamentarisk-demokratisk republik, verdens ældste republik og har bevaret meget af sit originale latinske politiske system fra år 301. Landet er en selvstændig republik, men i praksis er den godt integreret i det italienske politiske system. For eksempel er Italien og San Marino i toldunion, og det er Italien, der fastholder landets interesser i udlandet. Også domstolene i San Marino er praktisk del af det italienske retssystem.

San Marino er ikke medlem af EU, men indgik en toldaftale i 1993 med alle EU-landene. Siden 2002 har landet også benyttet euro som den officielle valuta. San Marino har imidlertid også et medlemskab i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådet, og blev selvstændigt medlem af FN i 1992.

Landet har to stats-og regeringsledere i San Marion, som kaldes "kaptajnsregenter" og vælges for seks år. Kaptajnsregenterne vælges af den lovgivende forsamling hvert halvår, og kan kun blive genvalgt efter tre år. Den lovgivende forsamling vælges ved direkte valg for fem år ad gangen. Forsamlingen vælger en regering og statskongres ud fra sine medlemmer. Efter 1973 har kvinder haft ret til at blive valgt som kaptajnsregenter.

San Marino har et velfungerende sundhedsvæsen og en højtuddannet befolkning. Levestandarden er på højde med de mest velstående dele af Italien. Fra og med 2019 har landet tilladt og anerkendt registrerede partnerskaber mellem folk af samme køn, men det er ikke tilladt for folk af samme køn at blive gift i San Marino.

Økonomi og handel

San Marinos økonomi er tæt knyttet til den italienske. Da finanskrisen, og den efterfølgende eurokrise, ramte Italiens økonomi, fik det store konsekvenser for San Marino. Landet blev nødsaget til at ændre sit pensionssystem og skære ned på de offentlige udgifter. Efter flere år med budgetunderskud og et formindsket bruttonationalt produkt, er økonomien nu stabiliseret. I dag har landet en meget lav arbejdsløshed og et af verdens højeste bruttonationale produkter per indbygger.

Turisme og turisterhvervet er den vigtigste indtægt for San Marino, og bidrager med over halvdelen af landets bruttonationale produkt. Bank-, elektronik- og keramik industrierne er landets største industrier. San Marino var længe kendt som et såkaldt paradis for folk, der gerne ville have deres penge i skattely, men efter finanskrisen har landet åbnet økonomien. Gradvis er skatteprocenter blevet forøget, og landet har indgået en åbenhedsaftale med Italien for at blive fri for sit ry som ”skatteparadis”. De vigtigste eksportvarer er byggesten, kastanjer, vin, uldvarer, keramik og kunsthåndværk, og over 90 procent af eksporten går til Italien. Andre vigtige indtægter for staten er salg af mønter og frimærker, begge meget eftertragtede af samlere og entusiaster for deres sjældenhed.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for San Marino på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet