[[suggestion]]
São Tomé og Príncipe

Nøgletal og fakta

Hovedstad

São Tomé

Etniske grupper

mestico, angolares (efterkommere af angolanske slaver), forros (efterkommere af frigivne slaver), servicais (kontraktarbejdere fra Angola, Mozambique og Kap Verde), tongas (børn af servicais født på øerne), europæere (primært portugisere)

Sprog

Portugisisk (officielt)

Religion

Katolsk 70,3%, evangeliske 3,4%, New apostolske 2%, Adventist 1,8%, andre 3,1%, ingen 19,4

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 237 PPP$

Andre landesider

Geografi

Landet består, udover hovedøerne São Tomé og Príncipe, af de mindre øer Caroço, Pedras, og Tinhosas Rõlas. Øerne er placeret ca. 27 mil fra kysten i Gabon. Begge hovedøer er af vulkansk oprindelse og har lavland langs kysten og højere terræn inde i landet. Det højeste punkt er Pico de São Tomé på 2024 meter. Tropisk regnskov dækker de lavere dele af øerne, der ikke dyrkes. På grund af afstanden til fastlandet omfatter pattedyrfaunaen kun 8 naturligt forekommende arter, primært flagermus. Mindst 135 fuglearter er blevet observeret og over halvdelen af ​​disse er stedbundne. Klimaet er varmt og fugtigt med få temperaturudsving i løbet af året.

Miljøproblemer i landet er skovrydning, jorderosion og udpining af jorden.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i São Tomé og Príncipe, ville vi behøve 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Da Sao Tome og Principe blev opdaget af portugisiske søfolk i 1471, var øgruppen ubeboet. Øerne blev en vigtig station i slavehandelen og var den første portugisiske koloni i Afrika. Slaver blev bragt fra Benin, Gabon, Congo og Angola og landet blev den første plantageøkonomi i troperne. I 1500-tallet begyndte eksport af slaver til Amerika, der medførte stærk økonomisk vækst. Dette førte til konflikter med andre kolonimagter, særligt i 1600-tallet. Der var mange slaveoprør fra begyndelsen af ​​1500-tallet, hvor flere af dem blev brutalt slået ned. For at øge befolkningstallet og dermed arbejdskraften, blev der opfordret til blandede ægteskaber og der opstod således en kreolbefolkning og kultur. Modstanden mod det portugisiske styre og slaveriet kom særligt fra denne gruppe af frie kreolere, bedre kendt som forros. Modstanden voksede, indtil en stærk befrielsesbevægelse blev grundlagt i 1960'erne. Efter revolutionen i Portugal blev São Tomé og Príncipe uafhængige 12. juli 1975.

Samfund og politik

Efter uafhængigheden forlod de fleste portugisere landet og tog vigtige ressourcer og kapital med sig. Regeringen førte en socialistisk politik og nationaliserede de største plantager. Alligevel oplevede landet økonomisk tilbagegang, især fordi en masse ekspertise havde forladt øgruppen. Hertil kom interne politiske problemer og flere kupforsøg, bl.a. i 1977 og 1988. Efter disse kup blev en demokratiseringsproces igangsat og i 1990 blev en ny forfatning og et flerpartisystem indført. De første frie valg blev afholdt i 1991 og førte til magtskifte. I 1994 fik øen Príncipe selvstyre med parlament og regeringen. Selv efter frie valg blev indført har der været kupforsøg, senest i 2003.

São Tomé og Príncipe har opretholdt nære forbindelser med Portugal efter uafhængigheden, og har også omfattende kontakt med de andre tidligere portugisiske kolonier i Afrika, især Angola, som har bistået både økonomisk og militært. 20 procent af den voksne befolkning er analfabeter.

Økonomi og handel

São Tomé og Príncipe har i de senere år fået fjernet en stor del af sin udlandsgæld. De arbejder også med Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMP) om programmer for fattigdomsbekæmpelse. Kakao har været landets største eksportvare, men produktionen og prisniveauet er svingende, hvilket gør industrien sårbar. Landbruget beskæftiger mindre end 40 procent af befolkningen og står for knap en fjerdedel af BNP. I 1990'erne udviklede en betydelig produktion af blomster til eksport sig. Fiskeri står for 10 % af beskæftigelsen og det skønnes, at industrien kan udvides til eksport og derudover findes der uudnyttede ressourcer i landets skove. Der er ligeledes fokus på at udvikle turistsektoren. Det vigtigste er alligevel oliefundet i 00'erne, som forventes at føre til dramatiske ændringer i ø-samfundet. Skøn fra 2006 tyder på oliereserver svarer til 11 milliarder tønder i et område mellem Sao Tome og Principe og Nigeria. Fundet af olien administreres af de to lande i fællesskab, og indtægterne fra olieudvinding bliver delt mellem landene.

São Tomé og Príncipe er nummer 143 af 169 på FN's indeks over menneskelig udvikling (2015).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for São Tomé og Príncipe på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  40 270 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  32,3
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,092
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  66,20
  procent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,589
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,473
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  66
  År
  Forventet levealder for mænd
  64
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  62,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  86,6
  Procent af bybefolkningen
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  213
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  1,8
  Hektar pr. person
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  114
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,59
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,9
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  58
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  46
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  Mangler data
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  72,1
  Indeks (0-120)
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  10,2
  Procent
  Undervægtige børn
  4,0
  Procent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  32
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  65
  Antal år
  Malariaspredning
  11,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  156
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  14
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  92
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  118
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  96,7
  Procent
  Alfabetisme
  90,1
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,1
  Procent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,524
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  36,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  18,18
  Procent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  65,4
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  21,9
  Procent
  Ledighed
  13,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  392 570 293
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 921
  US Dollar
  Primære erhverv
  11
  Procent
  Sekundære erhverv
  15
  Procent
  Tertiære erhverv
  67
  Procent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  29,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  208 818
  antal indbyggere