[[suggestion]]
Saudi-Arabien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Riyadh

Etniske grupper

Arabere 90%, Afro-Asiatere 10%

Sprog

Arabisk (officielt)

Religion

Islam 100%

Bruttonationalindkomst per indbygger

54 417 PPP$

Andre landesider

Geografi

Saudi-Arabien udgør størstedelen af den arabiske halvø og landskabet består hovedsagligt af tør steppe og ørken. Temperaturerne er ekstreme i sommermånederne og kan nå helt op på 50 ˚C. Vintrene er køligere, med temperaturer mellem 14 og 23 ˚C. Ved kysten er klimaet mindre ekstremt. Ingen af floderne i landet er vandførende året rundt. Saudi-Arabien får derfor hele sin vandforsyning fra grundvandet og ved at fjerne saltet fra havvand. Sandstorme forekommer og i 2009 blev landet udsat for en utrolig kraftig sandstorm, der gjorde det umuligt at opholde sig udendørs. Saudi-Arabien står for en stor del af verdens samlede CO-udslip på grund af gasser udledt fra industrien og olie- og naturgasudvinding. Landet står overfor en række andre miljøproblemer såsom ørkenspredning, forurening langs kysten, på grund af oliespild, og overforbrug af landets vandressourcer.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Saudi-Arabien, ville vi behøve 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Den arabiske halvø har været beboet i flere tusinde år med små isolerede samfund. Folket langs kysten ernærede sig ved handel. Inde i landet har nomadefolk overlevet ved at holde kameler. Kongehuset har sit udspring i regionen Najd hvor familien Saud kom til magten i 1700-tallet. Efterkommere har siden dengang styret landet. Mellem 1902 og 1927 gennemførte Ibn Saud en række erobringer og i 1932 blev kongeriget Saudi-Arabien, som vi kender det i dag, grundlagt. Saudi-Arabien er det eneste arabiske land, der ikke har været invaderet eller koloniseret. Imidlertid har landet været politisk forbundet med USA og Storbritannien. USA opbyggede sin militære tilstedeværelse i Saudi-Arabien under Golfkrigen i 1991. Krigen drejede sig om at befri Kuwait fra Irak, som havde besat landet året før. En koalition af 34 lande fuldførte missionen. Det hævdes, at Saudi-Arabien deltog i de allieredes side af frygt for, at Irak ville ekspandere yderligere. Al-Qaeda, et islamisk terrornetværk, kritiserede Saudi-Arabien for at have accepteret amerikanske militærbaser i landet efter Golfkrigen. Det menes, at al-Qaeda har haft stor støtte i Saudi-Arabien og USA har kritiseret landet for ikke at have været i stand til at gribe ind over netværket. 15 ud af de 19 flykaprere, der deltog i terrorangrebet mod USA den 11. september 2001 var saudiarabere. Mange frygter, at monarkiet vil falde til fordel for fundamentalistiske islamiske kræfter.

Samfund og politik

Saudi-Arabien er et islamisk monarki uden retlig beskyttelse af religionsfriheden. Politiske partier og fagforeninger er ikke tilladt. Et rådgivende råd er udpeget af kongen. Siden 2005 har kong Abdullah Ibn Abdel Aziz ibn Saud været statsoverhoved. Islam er den officielle religion og den islamiske lov, sharia, kræver, at alle borgere er muslimer. Sharia-domstole baserer beslutninger om strafudmåling på retningslinjer i Koranen og tradition. Demokratiske processer i vestlig forstand er ukendt i Saudi Arabien. Pressefriheden er begrænset og krænkelser af menneskerettighederne skaber stadig overskrifter i verdenspressen. Saudi-Arabien har dødsstraf og praktiserer offentlige henrettelser. Kvinder bliver systematisk diskrimineret. I kraft af sin økonomiske styrke - og som vogter af islams helligste steder i Mekka og Medina – har Saudi-Arabien betydelig indflydelse i Mellemøsten og den islamiske verden. Saudi-Arabien er den dominerende magt i Golf-regionen, både økonomisk, politisk og militært.

Ca. 92% tilhører retningen sunni-muslimer, mens ca. 8% er shia-muslimer. Sunni-muslimene bor hovedsagelig vest i landet, mens shia-muslimene bor i et bælte langs østkysten, med Iran på den anden side af golfen. Politiske partier og fagforeninger er ikke lovlige. Kongen har udpeget en rådgivende forsamling. 

Saudi-Arabien har stor indflydelse og magt i Mellemøsten og den islamiske verden, som vogter af de hellige byer Mekka og Medina. Kong Abdallah  har som en følge af medlemsskabet i WTO siden 2005, forsøgt at modernisere landet for at udenlandske selskaber kan ønske at investere sine penge der. Det arabiske forår inspirerede til demonstrationer, hovedsagelig fra shia-delen af befolkningen. Protesterne blev slået ned af politiet. Samtidig vedtog kongen at støtte husbygning, øge lønningerne og give arbejdsledigehedspenge. I 2011 afholdte landet valg. Folket kunne stemme på repræsentanter til en lille indflydelsesrig del af de kommunale råd. Kvinder fik for første gang lov til at stemme ved det valg. 

Saudi-Arabien har en ung befolkning, næsten halvdelen er under 15 år. ¼ af befolkningen er også mennesker fra andre lande, som kommer til Saudi-Arabien for at arbejde, - såkaldte fremmedarbejdere, mange af dem fra Asien. Det er en balancegang for landet at skabe nok arbejdspladser til sin unge befolkning, derfor har det længe vært et mål at erstatte udenlandske arbejdere med saudiere.

Saudi-Arabien er spændt mellom et moderne, vestlig og materielt levesæt, og en traditionel og streng islamsk kultur. 

Økonomi og handel

Tidligere var den vigtigste indtægtskilde for Saudi-Arabien, den årlige pilgrimsfærd til Mekka og Medina. I dag stammer rigdommen fra olie og gas. Med den største oliereserve og den største uudnyttede produktionskapacitet er Saudi-Arabien verdens største producent og eksportør af olie og gas. Regeringen har forpligtet sig til at reducere sin afhængighed af olieeksporten. Derfor opfordres der til vækst i andre sektorer, herunder el-produktion, telekommunikation, naturgas og petrokemikalier. Arbejdsløsheden er høj og der er mangel på kompetence. Regeringen har investeret betydeligt i uddannelse, infrastrukturudvikling og øgede offentlige lønninger. Saudi Arabien har ikke tilladt åbenhed i landets budget og økonomi. Dette gør at der stilles spørgsmål til den økonomiske tilstand, deriblandt størrelsen på olie- og gasreserverne.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Saudi-Arabien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  2 149 690
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  1,6
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  0,5
  Procent
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  33 554 343
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,4
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,257
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,853
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  76
  År
  Forventet levealder for mænd
  73
  År
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  18,0
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  100
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  2 472
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  236
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  110
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,417
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  11
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  12
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  19,53
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  6,0
  Hektar pr. person
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,882
  Skala
  Henrettelser
  154
  Antall henrettede
  Korruption
  49
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Civile rettigheder
  7
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  70,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,4
  Procent
  Alfabetisme
  94,8
  Procent
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  97,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Saudi-Arabien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  30,8
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  56
  Procent
  Tertiære erhverv
  41
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar