[[suggestion]]
Schweiz

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bern

Etniske grupper

Tysk 65 % Fransk 18 % Italiensk 10 %, Romansch 1 %, andre 6 %

Sprog

Tysk (officielt) 63,7 %, fransk (officielt) 20,4 %, italiensk (officielt) 6,5 %, serbo-kroatisk 1,5 %, albansk 1,3 %, portugisisk 1,2 %, spansk 1,1 %, engelsk 1 %, retoromansk (officielt) 0,5 %, andre 2,8 % bemærk: tysk, fransk, italiensk og retoromansk er alle nationale og officielle sprog

Religion

Romersk-katolsk 41,8 %, protestanter 35,3 %, muslimer 4,3 %, ortodokse 1,8 %, andre kristne 0,4 %, andre 1%, uspecificeret 4,3 %, ingen 11,1 %

Befolkningtal

8 544 034

Styreform

Republik

Areal

41 285 km2

Valluta

Schweiziske franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

63 889 PPP$

Nationaldag

1. august

Andre landesider

Geografi

Schweiz kan opdeles naturligt i tre landskaber: Jurabjergene (10 %), Alperne (60 %) og Mittelland (sletteområde) (30 %). Mittelland er formet som en trekant mellem Jurabjergene, Alperne og Rhinen, og her findes landets største landbrugsområder. I Alperne er Schweiz’ højeste bjerg Dourspitze, der er 4.634 meter over havets overflade. Vegetationen og floraen i landet er mangfoldig og præget af, at landet befinder sig inden for flere klimazoner. Der findes ege- og bøgeskov, lærkeskove og store kastanjeskove i Alperne. Bjergfloraen er rig og varieret, og mange af arterne, findes kun i Alperne (endemiske). Flere af Europas vigtigste floder løber gennem Schweiz og landet har mange søer. Både bjørne og ulve var engang almindelige, men blev forfulgt og udryddet. I 2005 blev den første bjørn siden 1904 observeret. Den stammede fra den voksende bestand i det nordlige Italien. En lille ulvebestand er også kommet fra Italien.

Schweiz er ramt af miljøproblemer som omfatter forurening fra biler, syreregn og forurening af vand fra landbruget. Desuden er den biologiske mangfoldighed også faldende.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Schweiz, ville vi behøve 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


Der har boet mennesker i Schweiz i omkring 50.000 år. Ved Cæsars erobring af Gallien (50 f. Kr.) var Schweiz underlagt det romerske rige, men i folkevandringstiden trængte germanske folk ind i Schweiz: alemannerne i nordøst og burgunderne i vest, de sidstnævnte tog det latinske sprog og den latinske kultur til sig, hvilket var årsagen til at landet senere blev delt op i en tysk og en fransk del. Schweiz var under både Frankrig og det tysk-romerske rige i middelalderen.

I 1291 dannede tre kantoner (regioner) et "Forbund" for at stå stærkere over for ydre fjender, og det var oprindelsen af ​​staten Schweiz. Igennem 1300-tallet sluttede flere kantoner sig til forbundet. Forbundet opnåede fuld suverænitet i 1648, ved freden i Westfalen efter Trediveårskrigen.

Efter borgerkrigen i midten af 1800-tallet fik Schweiz en ny grundlov. Hvori landet omtales som en forbundsstat og kantonerne blev tildelt meget magt. Efterfølgende har Schweiz været præget af stabilitet. På kongressen i Wien i 1815, blev landets neutralitet fastslået. Et princip der siden er blevet vigtigt for landet, og både under Første og Anden Verdenskrig fastholdt Schweiz sin neutralitet. Landet holdt sig ude af begge verdenskrigene. Lige såvel er Schweiz blevet anklaget for sit passive samarbejde med Nazi-Tyskland om jødespørgsmål, og at lade sine bankerne forvalte det guld, som tyskerne havde stjålet fra besatte lande.

Samfund og politik

Schweiz er et sammensat land og har både tysk, fransk og italiensk som officielle sprog. Retoromansk, et sprog udviklet direkte fra latin, er også bevaret i visse områder. Schweiz er kendt for sit direkte demokrati, som er enestående på verdensplan. Alle vigtige love siden 1848 er kommet som et resultat af folkeafstemningerne. Et andet særligt træk ved det ellers moderne land er, at kvinder ikke fik fuld stemmeret i alle kantoner før 1990.

I Schweiz er omkring en fjerdedel af indbyggerne arbejdsimmigranter, og i de seneste år har landet fået en del negativ international opmærksomhed for de racistiske toner i politikken og deres stramninger af indvandringspolitikken. Det har især vakt opsigt, at Schweiz har valgte at fastholde verdens strengeste regler for statsborgerskab og at minerater (bønnetårne på moskeer) blev forbudt i 2009.

Schweiz har gennem mange år holdt en neutral linje i udenrigspolitikken og mange internationale organisationer har derfor valgt at etablere sig i landet, med Røde Kors som den første i 1864. FN også har sit europæiske hovedsæde i Genève.

Økonomi og handel

Schweiz er i dag et af verdens rigeste lande, med lav arbejdsløshed og en højtuddannet befolkning. Den schweiziske økonomi er meget stabil, og har udvidet sig dramatisk i efterkrigstiden. Det er især finans- og forsikringsvirksomhed og turisme, som Schweiz tjener penge på. Landets politiske stabilitet, stærke valuta og "Bankgeheimnis" (schweiziske banker er kun i undtagelsestilfælde forpligtet til at give oplysninger om deres kunder) har tiltrukket en masse udenlandske investeringer og kapital.


Schweiz er med sin storslåede natur og verdensberømte bjerge et af ​​Europas førende turistlande. Flere steder, er turistindustrien den vigtigste industri.

I 1992 blev Schweiz medlem af Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), og regeringen har ansøgt om medlemskab i EU, noget en folkeafstemning senere afslog. Landet har siden haft en bilateral handelsaftale med EU.

I 2005 tilsluttede Schweiz sig også Schengen-samarbejdet.

Schweiz er nummer 3 af 169 på FN's indeks for menneskelig udvikling (2014)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Schweiz på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  1,6
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  83
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  7
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  3
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  6
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  7
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  93,5
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  32,50
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  95,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  99
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  27 557
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  7,1
  Procent
  Ledighed
  4,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  80 190
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  26
  Procent
  Tertiære erhverv
  73
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  41 290
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  10,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  31,4
  Procent
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  8 544 034
  antal indbyggere
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,040
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,944
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder for kvinder
  85
  År
  Forventet levealder for mænd
  80
  År
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  20 832
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  19
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  116 795
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,407
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  4,31
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  4,9
  Hektar pr. person
 •  

  Schweiz

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,974
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  85
  0-100 (der 100 er bedst)
  Globalt lykkeindeks
  7,48
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  19,2
  Indeks (0-120)