[[suggestion]]
Singapore

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Singapore

Etniske grupper

Kinesere 76.8 %, Malay 13.9 %, Indere 7.9 %, andre 1.4 %

Sprog

Mandarin (officielt) 35 %, Engelsk (officielt) 23 %, Malay (officielt) 14.1 %, Hokkien 11.4 %, Canton kinesisk 5.7 %, Teochew 4.9 %, Tamil (officielt) 3.2 %, andre kinesiske dialekter 1.8 %, andet 0.9 % (2000 census)

Religion

Buddhister 42.5 %, Muslimer 14.9 %, Taoister 8.5 %, Hinduer 4 %, katolikker 4.8 %, andre former for kristne 9.8 %, andet 0.7 %, ingen religion 14.8 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

87 833 PPP$

Andre landesider

Geografi

Singapore består af en hovedø og 60 mindre øer. Det meste af landet ligger lavere end 15 meter over havets overflade. Store dele af kysten er formet af landfyldninger, havneanlæg og sumpdræninger. Klimaet er fugtigt tropisk og næsten uden variation mellem årstiderne. Gennemsnitstemperaturen ligger på omkring 27 °C og den gennemsnitlige luftfugtighed ligger på 84 %. Den tropiske regnskov er blevet præserveret i nogle naturreservater. Nogle steder langs kysten findes mangroveskov. Resten af den oprindelige vegetation er erstattet af eng- og buskvegetation. Singapore er en bystat, og dyrelivet er derfor i høj grad begrænset til naturreservaterne og sumpskoven Nee Soon. Af de omkring 85 registrerede arter af pattedyr er de fleste gnavere og flagermus.

Miljøproblemer i Singapore omfatter forurening fra industrien, begrænset adgang til ferskvand, problemer med affaldshåndtering, på grund af den lave tilgængelighed af land, samt problemer med røg fra skovbrande i Indonesien.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Singapore, ville vi behøve 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Singapore var i gammel tid en betydelig malaysisk havneby, men gik til grunde i 1300-tallet. Byen blev anlagt på ny, som britisk i 1829. I 1826 blev den sammen med Penang og Malakka indlemmet i den nydannede koloni, Straits Settlements. Singapore var en frihavn og blev snart den dominerende havne- og handelsby i Sydøstasien. Befolkningstallet voksede kraftigt og kineserne blev tidligt den dominerende befolkningsgruppe. Fra 1920’erne blev Singapore udbygget til en stærkt befæstet flådebase.

Japan erobrede øen i februar 1942 og Straits Settlement blev opløst. Singapore blev i 1946 en britisk kronkoloni, som i 1959 fik indre selvstyre med et valgt parlament. Singapore gik i 1963 ind i Malaysia føderationen. Modsætningerne mellem det dengang radikale og kinesisk-dominerede Singapore og det mere konservative, malay-prægede Malaysia førte til, at Singapore gik ud af føderationen i 1965 og blev en selvstændig republik.

Samfund og politik

Det oprindelige venstreradikale People’s Action Party (PAP) har siddet på magten siden selvstændigheden og havde alle pladserne i parlamentet frem til 1981, hvor oppositionen fik en enkelt kandidat valgt ind. Siden da, har oppositionen fået omkring 30 % af stemmerne, men har alligevel ikke fået særlig stor politisk magt. Singapore er en autoritær stat med blandt andet streng kontrol af massemedierne. Der er blevet lovet en blødgørelse og efter en ændring af forfatningen i 1993 blev præsidenten for første gang valgt direkte, men præsidentens magt er alligevel meget begrænset. Pressen har været kontrolleret af regeringen siden 1974, derudover er adgang til internettet reguleret, og det er ikke lovligt at have private parabolantenner.

Singapore har ry for at være pænt og velordnet og hvis man sviner, risikerer man høje bøder. Narkotikalovgivningen er blandt verdens strengeste og smugling af mere end 15 gram heroin kan resultere i dødsstraf. Også i de seneste år er udlændinge blevet henrettet for at være i besiddelse af narkotika.

Økonomi og handel

Under kolonitiden var Singapores frihavn station for handelen mellem nabolandene. Efter selvstændigheden blev der satset på en industrialisering og udenlandske investeringer og dette førte til stærk økonomisk vækst. Østaten er blevet et internationalt bank- og finanscentrum og et stort antal multinationale selskaber har etableret sig i landet. Fra 1996 blev Singapore ikke længere betragtet som et udviklingsland og siden begyndelsen af 1990’erne har der været satset på servicesektoren (handel, finans, transport og turisme). Landet regnes i dag som det ledende finanscentrum i Sydøstasien. Singapore har i de senere år mødt en skærpet konkurrence ved at fokusere på bio- og nanoteknologi, samt farmaceutisk industri. Lovgivningen i landet er meget liberal når det kommer til forskning af blandt andet stamceller og kloning. Singapore har formået at rejse sig hurtigt efter den internationale finanskrise og andre internationale nedgangstider. Efter finanskrisen, der ramte Asien hårdt i 2009 var Singapore tilbage med en vækst på næsten 15 % i 2010.

Singapore er nummer 9 af 187 på FNs indeks over menneskelig udvikling (2014).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Singapore på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  16 660 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,816
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  100,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  56 373
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  10,31
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  8,2
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,382
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  4
  Antall henrettede
  Korruption
  85
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  51,41
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  30,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  3,3
  Procent av BNP
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  3,6
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  1,3
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  81
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  10
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  1
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  3
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  47
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,9
  Procent
  Alfabetisme
  97,0
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  99,5
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,068
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  45,1
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  23,00
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  8 845
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  7,7
  Procent
  Ledighed
  3,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  323 907 234 412
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  57 714
  US Dollar
  Primære erhverv
  0
  Procent
  Sekundære erhverv
  23
  Procent
  Tertiære erhverv
  75
  Procent
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  84,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Singapore

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstal
  5 791 901
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  108
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,932
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  84
  År
  Forventet levealder for mænd
  79
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,26
  Skala: 1-10 (10 er bedst)