[[suggestion]]
Singapore

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Singapore

Etniske grupper

Kinesere 76.8 %, Malay 13.9 %, Indere 7.9 %, andre 1.4 %

Sprog

Mandarin (officielt) 35 %, Engelsk (officielt) 23 %, Malay (officielt) 14.1 %, Hokkien 11.4 %, Canton kinesisk 5.7 %, Teochew 4.9 %, Tamil (officielt) 3.2 %, andre kinesiske dialekter 1.8 %, andet 0.9 % (2000 census)

Religion

Buddhister 42.5 %, Muslimer 14.9 %, Taoister 8.5 %, Hinduer 4 %, katolikker 4.8 %, andre former for kristne 9.8 %, andet 0.7 %, ingen religion 14.8 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

87 833 PPP$

Andre landesider

Geografi

Singapore består af en hovedø og 60 mindre øer. Det meste af landet ligger lavere end 15 meter over havets overflade. Store dele af kysten er formet af landfyldninger, havneanlæg og sumpdræninger. Klimaet er fugtigt tropisk og næsten uden variation mellem årstiderne. Gennemsnitstemperaturen ligger på omkring 27 °C og den gennemsnitlige luftfugtighed ligger på 84 %. Den tropiske regnskov er blevet præserveret i nogle naturreservater. Nogle steder langs kysten findes mangroveskov. Resten af den oprindelige vegetation er erstattet af eng- og buskvegetation. Singapore er en bystat, og dyrelivet er derfor i høj grad begrænset til naturreservaterne og sumpskoven Nee Soon. Af de omkring 85 registrerede arter af pattedyr er de fleste gnavere og flagermus.

Miljøproblemer i Singapore omfatter forurening fra industrien, begrænset adgang til ferskvand, problemer med affaldshåndtering, på grund af den lave tilgængelighed af land, samt problemer med røg fra skovbrande i Indonesien.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Singapore, ville vi behøve 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Singapore var i gammel tid en betydelig malaysisk havneby, men gik til grunde i 1300-tallet. Byen blev anlagt på ny, som britisk i 1829. I 1826 blev den sammen med Penang og Malakka indlemmet i den nydannede koloni, Straits Settlements. Singapore var en frihavn og blev snart den dominerende havne- og handelsby i Sydøstasien. Befolkningstallet voksede kraftigt og kineserne blev tidligt den dominerende befolkningsgruppe. Fra 1920’erne blev Singapore udbygget til en stærkt befæstet flådebase.

Japan erobrede øen i februar 1942 og Straits Settlement blev opløst. Singapore blev i 1946 en britisk kronkoloni, som i 1959 fik indre selvstyre med et valgt parlament. Singapore gik i 1963 ind i Malaysia føderationen. Modsætningerne mellem det dengang radikale og kinesisk-dominerede Singapore og det mere konservative, malay-prægede Malaysia førte til, at Singapore gik ud af føderationen i 1965 og blev en selvstændig republik.

Samfund og politik

Det oprindelige venstreradikale People’s Action Party (PAP) har siddet på magten siden selvstændigheden og havde alle pladserne i parlamentet frem til 1981, hvor oppositionen fik en enkelt kandidat valgt ind. Siden da, har oppositionen fået omkring 30 % af stemmerne, men har alligevel ikke fået særlig stor politisk magt. Singapore er en autoritær stat med blandt andet streng kontrol af massemedierne. Der er blevet lovet en blødgørelse og efter en ændring af forfatningen i 1993 blev præsidenten for første gang valgt direkte, men præsidentens magt er alligevel meget begrænset. Pressen har været kontrolleret af regeringen siden 1974, derudover er adgang til internettet reguleret, og det er ikke lovligt at have private parabolantenner.

Singapore har ry for at være pænt og velordnet og hvis man sviner, risikerer man høje bøder. Narkotikalovgivningen er blandt verdens strengeste og smugling af mere end 15 gram heroin kan resultere i dødsstraf. Også i de seneste år er udlændinge blevet henrettet for at være i besiddelse af narkotika.

Økonomi og handel

Under kolonitiden var Singapores frihavn station for handelen mellem nabolandene. Efter selvstændigheden blev der satset på en industrialisering og udenlandske investeringer og dette førte til stærk økonomisk vækst. Østaten er blevet et internationalt bank- og finanscentrum og et stort antal multinationale selskaber har etableret sig i landet. Fra 1996 blev Singapore ikke længere betragtet som et udviklingsland og siden begyndelsen af 1990’erne har der været satset på servicesektoren (handel, finans, transport og turisme). Landet regnes i dag som det ledende finanscentrum i Sydøstasien. Singapore har i de senere år mødt en skærpet konkurrence ved at fokusere på bio- og nanoteknologi, samt farmaceutisk industri. Lovgivningen i landet er meget liberal når det kommer til forskning af blandt andet stamceller og kloning. Singapore har formået at rejse sig hurtigt efter den internationale finanskrise og andre internationale nedgangstider. Efter finanskrisen, der ramte Asien hårdt i 2009 var Singapore tilbage med en vækst på næsten 15 % i 2010.

Singapore er nummer 9 af 187 på FNs indeks over menneskelig udvikling (2014).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Singapore på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet