[[suggestion]]
Slovakiet

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bratislava

Etniske grupper

Slovakker 86%, ungarere 10%, romani 2%, andet/uspecificeret 2%

Sprog

Slovakisk, ungarsk, romani, ukrainsk

Religion

Katolikker 69%, protestanter 11%, græsk-katolske 4%, andre/uspecificeret 3%, ingen religion 13%

Befolkningtal

5 449 816

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

49 036 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

30 460 PPP$

Nationaldag

1. januar

Andre landesider

Geografi

Den nordlige og centrale dele af Slovakiet er domineret af Karpaterne, med toppe tæt på 2655 meter over havets overflade. Floder løber fra bjergene til slettelandskabet, der karakteriserer landets sydlige del. De fleste små floder løber ud i floden Donau. Slovakiet har kontinental klima, med kolde, tørre vintre og varme somre. I bjergområderne er det både køligere og vådere end på sletterne i syd, hvor hovedstaden Bratislava ligger. I det tidligere Tjekkoslovakiet var kul en almindelig energikilde og luftforureningen i Slovakiet er stadig et stort problem. Emissioner fra industrien er en stor miljømæssig trussel, ud over at det er meget skadeligt for landets befolkning. Lungekræft er almindelig i de mest forurenede områder. Store skovområder er blevet ødelagt af syreregn fra Polen og det tidligere Østtyskland. Ørkendannelse forårsaget af landbrug og minedrift er også udfordringer på miljøområdet.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Slovakiet, ville vi behøve 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Slovakiet var en del af Østrig-Ungarn indtil 1918, da landet sammen med Den Tjekkiske Republik blev en del af Tjekkoslovakiet. Slovakiet blev etableret som en selvstændig stat for første gang i 1939 som et resultat af München-aftalen, og landet var allieret med Tyskland under Anden Verdenskrig. Efter krigen blev Tjekkoslovakiet genoprettet, under stor indflydelse fra det kommunistiske Sovjetunionen. Den fredelige "fløjlsrevolutionen" i 1989 endte med afviklingen af ​​det kommunistiske styre i Tjekkoslovakiet, men det afslørede modstridende interesser blandt slovakkerne og tjekkerne. I 1993 delte Slovakiet og Tjekkiet sig, men har fortsat tætte bånd.

Samfund og politik

Slovakiet er en parlamentarisk republik. Præsidenten har en vis politisk rolle, men den udøvende magt ligger hovedsagelig hos statsministeren og regeringen. Præsidenten bliver valgt ved direkte valg for en periode på 5 år. 

Nationalrådet, Slovakiets parlament, har 150 medlemmer som vælges hvert fjerde år ved forholdstalsvalg. Partisystemet er fragmenteret, og samarbejdsregeringer har været almindelige. Siden slutningen af ​​1990'erne fokuserede regering på modernisering af økonomien ved at tiltrække udenlandske investeringer. Disse ændringer har ført til større forskelle mellem rig og fattig, med pensionister og sigøjnere som de mest påvirkede. Slovakiets ca. 375.000 sigøjnere lever under meget vanskelige forhold, og de fleste bor i brakvandsområder i udkanten af ​​byerne. Ifølge tal fra 2000 er arbejdsløsheden blandt denne befolkningsgruppe på omkring 75 procent, men i nogle områder, lever hele byer af social bistand. I 2004 blev Slovakiet medlem af både EU og NATO, og i 2009 indførte Slovakiet euroen som valuta. Den siddende regering har ført en pro-EU politik, og fokuseret på øget integration med EU både økonomisk og politisk.  
Dog er nationalistiske kræfter vokset frem i de seneste år, hvilket med medført en stærk modstand mod minoriteter og en hård tone i flygtninge debatten. Protester mod EU's krisepakker og anklager om korruption har også præget politikken.

I 2019 fik Slovakiet sin første kvindelige præsident, Zuzana Čaputová.

Økonomi og handel

Slovakiet er gået fra planøkonomi til markedsøkonomi. Overgangen har været langsom på grund af korruption og politisk ustabilitet. Landet blev alligevel betragtet som et af de ny EU lande med den stærkeste økonomi. Lave skatter har gjort landet attraktivt for udenlandske investorer, og banksektoren er i dag næsten udelukkende i udenlandske hænder. Industriens og landbrugets andel af BNP er faldet siden slutningen af ​​1990'erne, mens der har været en stigning i servicesektoren. Slovakiet er afhængig af importeret olie og gas fra Rusland. Den Tjekkiske Republik og andre EU-lande er andre vigtige handelspartnere. Slovakiets floder, anvendes til gods- og passagertransport, og er forbindelsen til floder i andre europæiske lande. Myndighederne ønsker at udnytte landets centrale placering i midten af ​​kontinentet og udvikle det til et transportknudepunkt i Europa.
På trods af en økonomisk nedgang under finanskrisen i 2008, gik Slovakiet fra at være låntager til at ære bidragsyder i Verdensbanken samme år, og landet har generelt oplevet en stigende vækst siden 2001. I 2009 hvor landet overgik til Euroen, dykkede BNP'en lidt, men steg efterfølgende igen. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Slovakiet på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  12,60
  procent
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,797
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  54,8
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  30 678
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  5,66
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,568
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  50
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  23,58
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  42,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  2,7
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  6
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  1,5
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  7
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  3
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  24
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  5
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  Mangler data
  Procent
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,180
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  45,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  20,00
  Procent
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  93,4
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  82
  Procent
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  15 499
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  5 137
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  25,2
  Procent
  Ledighed
  6,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  95 617 670 260
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  17 579
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  31
  Procent
  Tertiære erhverv
  62
  Procent
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  81,6
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Slovakiet

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  220
  Personer
  Befolkningstal
  5 449 816
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 620
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  949
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,855
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  80
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,20
  Skala: 1-10 (10 er bedst)