[[suggestion]]
Slovenien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Ljubljana

Etniske grupper

Slovenere 83.1 %, Serbere 2 %, Kroater 1.8 %, Bosniere 1.1 %, andet eller uspecificeret 12 %

Sprog

Slovensk (officielt) 91.1 %, Serbo-Kroatisk 4.5 %, andet eller uspecificeret 4.4 %,

Religion

Katolik 57.8 %, Muslim 2.4 %, Ortodokse 2.3 %, andre kristne 0.9 %, ingen 13.6 %, andet eller uspecificeret 23 %,

Bruttonationalindkomst per indbygger

32 723 PPP$

Andre landesider

Geografi

Slovenien er et bjergland. I nordvest ligger Triglav (2.863 meter over havets overflade), der er landet højeste bjerg. Mellem bjergene ligger dybe dale. Floderne Sava, Drava, Mura og Soča løber gennem landet. Slovenien har kontinentalt klima med varme somre og kolde vintre inde i landet og middelhavsklima ved kysten. Næsten halvdelen af landet er dækket af skov. I de lavere dele af landet vokser ege- og bøgeskov, der går over i nåletræsskov højere oppe. 75 pattedyrsarter, deriblandt bjørne, hjorte og lossen, findes i landet. Der findes derudover mere end 200 fuglearter.

Miljøproblemer i Slovenien omfatter især forurening fra industrien. Floden Sava er svært forurenet på grund af udslip fra industrien og husholdning. Kysten og havet er forurenet af tungmetaller og kemikalier. Skoven nær Koper er ødelagt af syreregn grunden luftforurening fra metallurgiske og kemiske anlæg.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Slovenien, ville vi behøve 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

De slovenske områder i Centraleuropa har tidligere ikke været sin egen stat, men derimod underlagt blandt andet Karl den Store, frankerne og tyske feudale herredømmer. I 1500-tallet opstod et slovensk skriftsprog, og alle de slovenske områder hørte dengang under Habsburg. I 1700-tallet opstod en slovensk avis, Grammatik og historie. Igennem 1800-tallet blev den slovenske bevægelse stærkere og der blev etableret politiske partier. Den sydslaviske (jugoslaviske) idé fik tilslutning og den nye stat blev oprettet i 1918. Slovenere og kroater ønskede indre selvstyre, mens serbernes ønske om en stærk og centralstyret stat kom frem. Titos magtovertagelse i 1945 førte til en hårdhændet ”kommunisme” og 10.000 slovenere blev likvideret, efter at være blevet anklaget for antikommunisme.

Den militante serbiske nationalisme i 1980’erne, med Slobodan Miloševićs i spidsen var alligevel det, der blev begyndelsen på enden for Jugoslavien. Slovenien gik i 1989 ind for demokrati, hvilket blev mødt med stærke protester fra Serbien. Forhandlingerne førte intet med sig og Slovenien erklærede sig derfor uafhængige i juni 1991. Serbien angreb landet, men trak sig tilbage efter kun 10 dage.

Samfund og politik

Slovenien har den mest homogene befolkningssammensætning af alle de tidligere jugoslaviske republikker og udgjorde inden unionsopløsningen den rigeste og mest industrialiserede del af unionen. Janez Drnovšek, der var Sloveniens statsminister fra 1992-2002 (med undtagelse af maj-november 2000), får ofte æren for Sloveniens vellykkede overgang fra kommunisme til markedsøkonomi. Efter en nedgangsperiode lige efter uafhængigheden, har Slovenien oplevet en positiv økonomisk udvikling. De historiske bånd til vesten og et stabilt demokrati, førte dette til, at Slovenien var en af de nye stater i Østeuropa, der klarede sig bedst. Slovenien holdt som det eneste land folkeafstemning om medlemskab til både NATO og EU, begge med flertal for medlemskab. Slovenien blev medlem af NATO og EU i 2004. Der blev indført euro i landet i 2007.

Forholdet mellem Slovenien og Kroatien har været anspændt, på grund af en strid om et vigtigt fiskerifarvand i Piranbugten i Adriaterhavet. Derudover gør begge lande krav på fire små landsbyer.

Økonomi og handel

Slovenien var forud for opløsningen af Jugoslavien den rigeste og mest industrialiserede af alle unionens republikker. I den første periode efter opløsningen havde landet en kortvarig økonomisk nedgang. Efter et par år satte den økonomiske vækst i gang og arbejdsløsheden faldt. Slovenien har i dag en udmærket infrastruktur og en veluddannet arbejdsstyrke. I servicesektoren er især finansvirksomhed (bank og forsikring) og turisme vigtige indtægtskilder for Slovenien. De største industrier er metal- og maskinindustrien, der tilsammen står for en fjerdedel af landets samlede produktionsværdi. Landet har også en betydelig elektronisk industri, tekstilindustri og sværindustri. Derudover produceres blandt andet kemikalier, fødevarer, produkter lavet af træ, skotøj og motorkøretøjer.

På trods af landets økonomiske succes er der nogle problemer. Arbejdsmarkedet er meget lidt fleksibelt og industrien får stærk konkurrence fra blandt andet Kina og Indien. Finanskrisen i 2009 påvirkede Slovenien og selvom økonomien er i bedring, var arbejdsløsheden på omkring 7 % i 2017.

Slovenien lå i 2015 nummer 24 ud af 169 på FN’s indeks over menneskelig udvikling.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Slovenien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  20 270
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  9,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  62,0
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  2 081 260
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,6
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,053
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,896
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  76
  År
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  6 370
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  69
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  34
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  888
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,396
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  2
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  8
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  6,21
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  4,7
  Hektar pr. person
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  1,003
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  61
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  24,6
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  30,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,9
  Procent
  Alfabetisme
  99,7
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  99,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  99
  Procent
 •  

  Slovenien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  16,9
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  33
  Procent
  Tertiære erhverv
  65
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar