[[suggestion]]
Spanien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Madrid

Etniske grupper

Spaniere, forskellige vestlige europæiske folkeslag

Sprog

Spansk, catalansk, galicisk, baskisk

Religion

Katolikker 94%, andre / uspecificeret / ingen 6%

Bruttonationalindkomst per indbygger

36 305 PPP$

Andre landesider

Geografi

Spanien er et af de mest bjergrige lande i Europa. Bjergkæderne Pyrenæerne og Sierra Nevada præger landskabet i de nordøstlige og sydlige dele af landet, mens de kantabriske bjerge rejser op til 2.500 meter over havets overflade i landets nordlige del. Midt i landet ligger et højlandsplateau næsten uden træer, med dårlig jordbund og tørt klima. Højlandet omsluttes af dale på flere sider, dannet af floderne Ebro og Guadalquivir. Langs kysterne i nord og syd findes der frugtbare sletter. Højdeforskellene gør, at der er store klimavariationer mellem landets regioner. Den nordlige kystregion har typisk atlanterhavsklima, mens der længere mod syd er en hel del varmere. I det centrale indland kan det blive op til 40 grader i sommerhalvåret og en hel del koldere om vinteren end i resten af landet. Erosion og hyppige skovbrande i sommerhalvåret truer de store skovområder i landet og myndighederne har iværksat omfattende omplantningsprogrammer. Spanien kæmper med høj luftforurening og er sårbar overfor udslip fra skibe, der passerer kysterne.

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Spanien, ville vi behøve 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Fønikerne og kartaginienserne regerede Spanien indtil ca. 200 år f. Kr., da romerne erobrede området og grundlagde provinsen Hispania. Da det romerske imperium gik under i 400-tallet faldt Spanien under forskellige gotiske herskeres ledelse, indtil landet blev erobret af arabiske styrker og underlagt Bagdadkalifatet i 700-tallet. I løbet af de næste århundreder blev det arabiske Spanien til et kulturelt, videnskabeligt og økonomisk kraftcenter i det sydlige Europa. I 1200-tallet, blev araberne tvunget sydpå, og dagens Spanien blev delt mellem flere forskellige fyrstedømmer, der i slutningen af ​​1400-tallet blev forenet i et samlet rige. Efter Christopher Columbus' rejser til Syd- og Mellemamerika, blev disse områder indarbejdet i det spanske rige, som hurtigt voksede til det mest magtfulde i den vestlige verden. Det hurtige opsving stoppede i 1500 - og 1600-tallet, da Spanien oplevede et økonomisk sammenbrud og faldende befolkningstal, fordi folkemængden udvandrede til kolonierne, som blev mere og mere selvstændigt tænkende. I 1800-tallet, mistede landet alle større kolonier i Sydamerika og var reduceret til en tilbagestående og ubetydelig europæisk stat. Efter flere år med diktatur udbrød der borgerkrig i 1936, en krig, der blev vundet af Francisco Franco, der regerede landet med hård hånd, indtil hans død i 1975. Siden da er Spanien vokset til et vigtigt land i den europæiske og globale politik og handel.

Samfund og politik

Spansk politik er karakteriseret ved spændinger mellem den centrale magt og de forskellige regioner, hvor Baskerlandet og Catalonien i særdeleshed har opnået et betydeligt selvstyre gennem deres egne parlamenter. Flere regioner har deres egne politistyrker og kontrollerer deres egne toldregler. Spanien er nu et fuldkomment vestligt demokrati, og har lagt korruptionen, der dominerede landet under Franco, bag sig. Landet styres formelt af kongen, der udnævner statsministeren på grundlag af regelmæssige valg. I flere årtier siden Franco har det moderate højreorienterede parti Partido Popular (PP) og Det Socialistiske Parti været de førende aktører i regeringen af ​​landet. Begge parter har bevæget sig mod det politiske centrum og været villige til at gøre ideologiske kompromiser for at opnå resultater. Vigtige politiske kontroverser er reguleringen af ​​den stadigt stigende indvandring fra Afrika og håndteringen af ​​den baskiske separatistbevægelse ETA. Senest er konflikten optrappet efter styret i Catalonien afholdt folkeafstemning om løsrivelse den 1. oktober 2017. Folkeafstemningen var på forhånd erklæret forfatningsstridig af den spanske regering, men blev på trods af dette gennemført og endte med 90% opbakning til løsrivelse med en stemmeprocent på 43%. Valget har kastet Catalonien og Spanien ud i en større krise og senest er den catalanske regering blevet afsat og overtaget af det spanske styre.

Siden Spanien blev medlem af EU i 1985, har landet taget en stadig mere central rolle i den videre udvikling af det europæiske samarbejde. Arbejdsledigheden i landet har resulteret i, at flere og flere spaniere flytter, særligt de unge med højere uddannelse.

Økonomi og handel

Fra at have været et fattigt jordbrugsland i begyndelsen af 1980-tallet har Spanien udviklet sig til at være en avanceret økonomi på bagrrund af industriområdet og de varierede tjenestetilbud. Turistindustrien har især taget fart og Kanarieøerne besøges årligt af mange hundred tusinde turister. De regionale forskelle gør sig gældende også i økonomien. I området rundt om Madrid og mere nordligt mod Atlanterhavskysten er indeksniveauet og beskæftigelsen langt større end i de sydlige regioner, Andalusien og Extremadura. Privatisering og øget stimulering af den private sektor bidrog til at landet oplevede stærk vækst gennem store dele af 1900-tallet. Deb stærke økonomi gjorde Spanien i stand til at være en af grundlæggerne af Den Europæiske Valutaunion, da denne blev lanceret i 1999. Indtil 2008 blev den spanske økonomi regnet som en af de mest dynamiske inden EU, men den globale økonomiske krise ramte landet hårdt og skabte en stor stigning i arbejdsløsheden. I begyndelsen af 2013 var arbejdsløsheden en af de højeste i Europa på over 26%, men allerede i 2014 voksede økonomien så småt igen. Arbejdsløsheden var i starten af 2017 faldet til 18,6%.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Spanien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  505 600
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  24,5
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  36,9
  Procent
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  46 397 452
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,6
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,081
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,891
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  82
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  85
  År
  Forventet levealder for mænd
  79
  År
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  57 305
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  7 525
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  250
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  52 432
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  44
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,678
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  12
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  5,03
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  3,8
  Hektar pr. person
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,974
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  57
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  36,0
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  41,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,8
  Procent
  Alfabetisme
  98,1
  Procent
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Spanien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  47,0
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  22
  Procent
  Tertiære erhverv
  75
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar