[[suggestion]]
Sri Lanka

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Colombo

Etniske grupper

Singalesere 73,8%, Sri Lankas maurerne 7,2%, indiske tamiler 4,6%, Sri Lankas Tamilske 3,9%, andre og uspecificerede 10,5% (2001)

Sprog

Sinhala (officielle og nationale sprog), tamilsk (nationale sprog), andre

Religion

Buddhister 69.1%, Muslimer 7.6%, Hinduister 7.1%, Kristne 6.2%, uspecificeret 10% (2001)

Bruttonationalindkomst per indbygger

12 313 PPP$

Andre landesider

Geografi

Sri Lanka er en ø beliggende i Det Indiske Ocean. Landskabet på øen kan inddeles i tre hovedtyper: det regnfulde lavland i sydvest, det tørre lavland i nordøst og højlandet i syd. Det højeste bjerg, Adams Peak, er 2238 meter over havets overflade. Fra bjerget udspringer floder i mange retninger. Langs kysten er der sandstrande og laguner. Klimaet er tropisk og varmt med få forskelle mellem årstiderne. Temperaturen varierer dog mellem landets regioner. I den sydvestlige del er der varmt og fugtigt, i nord er der tørt og meget varmt og i højlandet i syd, er det koldere.

Sri Lankas største miljøproblem er den hurtige afskovning. Dette har ført til omfattende jorderosion, ødelæggelse af naturlige levesteder for dyr og større sårbarhed over for oversvømmelser. I 1970'erne, iværksatte regeringen et træplantningsprojekt. De har også ulovliggjort eksport af tømmer og fældning af skov, der er mere end 1500 meter over havet. De foranstaltninger har desværre vist sig at have ringe effekt, og Sri Lankas skove forsvinder fortsat.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sri Lanka, ville vi behøve 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Før Sri Lanka blev opdaget af portugiserne i 1505, var der to singalesiske kongeriger i syd og et tamilsk kongerige i nord. Trods hård modstand fra beboerne koloniserede portugiserne hurtigt øen. I midten af ​​1600-tallet blev portugiserne fordrevet af hollændere, der igen blev besejret af briterne i slutningen af ​​1700-tallet. Briterne etablerede store te- og gummi plantager, indførte pengeøkonomi og tvang beboerne til at betale skat. Som en reaktion på de koloniale myndigheder opstod en frihedsbevægelse, der krævede uafhængighed. Først i 1948 blev landet en selvstændig stat i det britiske Commonwealth. Modsætningen mellem den singalesiske befolkning og tamilerne voksede. Nogle af årsagerne var, at det singalesiske flertal af befolkningen havde særlige fordele. Desuden blev det besluttet, at det officielle sprog skal være Sinhala. Buddhisme, som er singalesernes religion, blev vedtaget som officiel statsreligion. En tamilsk radikal bevægelse kendt som De Tamilske Tiger (LTTE) dukkede op og krævede en uafhængig tamilsk stat. De sidste 20 år har landet været præget af konflikten mellem tamilerne og den srilankanske regering.

Samfund og politik

Sri Lanka er et demokratisk land og magtskifte sker gennem almindelige valg. Landets forfatning blev vedtaget i 1978 og er baseret på den franske model, hvor præsidenten har en stærk position. Præsidenten og parlamentet vælges hvert sjette år. Selvom Sri Lanka hovedsagelig er et demokratisk land, har der været flere eksempler på magtmisbrug, korruption, valgsvindel og politisk undertrykkelse. Konflikten mellem landets regering og De Tamilske Tigre (LTTE) har påvirket politikken. I 2002 underskrev parterne en våbenhvile, der kollapsede i 2006, og der har derefter været flere kampe. Ikke desto mindre hævder begge parter stadig, at de overholder aftalen. Det er først og fremmest civilbefolkningen, der lider under konflikten. Kriminaliteten er den højeste i Sydasien og er ofte udført af deserterede soldater fra begge sider. I de seneste årtier er fattigdommen i landet faldet, men omkring en fjerdedel af landets befolkning lever stadig under fattigdomsgrænsen. Sammenlignet med andre lande i regionen har Sri Lanka et forholdsvis godt socialt velfærdssystem. Flere sundhedsydelser er gratis, og der er mange sygehuse. Kvindernes stilling i landet er dog svag, og der er fortsat meget diskrimination i beskæftigelse og uddannelse. I parlamentet er kun fem procent af de deputerede kvinder.

Økonomi og handel

Sri Lankas økonomi var tidligere baseret på landbrug og simpel industri. Mod slutningen af ​​1960'erne stod te, kokos og gummi for 90 procent af eksportindtægterne. I dag udgør disse varer kun 20 procent af indtægterne. Tekstilindustrien, servicesektoren og byggeriet har overtaget, og giver i øjeblikket store indtægter til statskassen. På trods af uroen er turismen også en vigtig indtægtskilde.

Sri Lankas eksportindtægter er ikke nok til at dække deres importudgifter. Dette har resulteret i en stor udlandsgæld. Økonomien styres i høj grad af udlånsinstitutioner som Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. Disse har blandt andet krævet, at landet privatiserer og skærer ned i den offentlige sektor. Arbejdsløsheden i Sri Lanka er faldet i løbet af de sidste par år, men er stadig et stort problem. Arbejdsløsheden er i 2017 omkring fem procent, men den er skævvredet således, at den er højere blandt kvinder og unge.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sri Lanka på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  297 010 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  4,10
  procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,770
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,664
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,37
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  15,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  333
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  1,5
  Hektar pr. person
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  18 394
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,89
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  2,1
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  10 165
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  128 489
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 542
  Personer
  Fredsindekset
  1,954
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  37 000
  Internt fordrevne
  Korruption
  38
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  39,61
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  84,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  10,9
  Procent
  Undervægtige børn
  15,1
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  9
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  75
  Antal år
  Malariaspredning
  0,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  30
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  6
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  20
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  64
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,9
  Procent
  Alfabetisme
  91,9
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  99,1
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,386
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  35,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  5,78
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  531
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  95,6
  Prosent
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  20,7
  Procent
  Ledighed
  4,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  87 357 205 923
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  4 074
  US Dollar
  Primære erhverv
  8
  Procent
  Sekundære erhverv
  27
  Procent
  Tertiære erhverv
  62
  Procent
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  34,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Sri Lanka

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  950
  Personer
  Befolkningstal
  20 950 041
  antal indbyggere