[[suggestion]]
Storbritannien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

London

Etniske grupper

Hvide, sorte, indere, pakistanere og andre

Sprog

Engelsk, walisisk, gælisk

Religion

Kristne 71%, muslimer 3%, hinduer 1%, andre / uspecificeret / ingen 25%

Bruttonationalindkomst per indbygger

42 656 PPP$

Andre landesider

Geografi

Storbritannien er en sammenslutning af fire regioner: England, Wales, Nordirland og Skotland. Det meste af Wales og Skotland er højland, med dale, søer og smalle fjorde. England og Nordirland består af sletter med vidtstrakte bakker. De britiske øer ligger på den europæiske kontinentalsokkel, hvilket giver lavvandede farvande, som er ideelle til fiskeri. Klimaet er tempereret med store nedbørsmængder i løbet af året. Temperaturen varierer meget lidt og er påvirket af den varme Golfstrøm, der løber langs øens vestkyst. Der er varmest og tørrest i de sydøstlige dele, som er påvirket af nærheden til kontinentet. Der er koldere og vådere i de nordlige dele af landet. Storbritannien kæmper med store miljøproblemer. Luftkvaliteten i byerne er meget dårlig og udslip fra industrien forurener drikkevandet. Regeringen lancerede en række omfattende initiativer i 1970’erne og 80’erne og langsomt men sikkert er situationen forbedret.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Storbritannien, ville vi behøve 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

De britiske øer blev erobret af romerne i år 100 f. Kr. Øerne havde indtil da været beboet af keltere og andre folkeslag, som vi ved meget lidt om. Efter romerne trak sig tilbage i 400-tallet blev øerne erobret og plyndret gentagne gange af normannerne, skandinaviske vikinger og sakserne. Omkring år 1100 blev kongerigerne England og Skotland grundlagt. De to naboer kæmpede mange kampe indtil 1707, da de gik sammen i et forenet rige. De næste århundreder erobrede britiske søfolk og opdagelsesrejsende store landområder i hele verden. Meget af grunden til, at briterne var i stand til at bygge historiens største imperium var det teknologiske forspring, de fik, da den industrielle revolution fandt sted i Storbritannien i 1800-tallet. Landet var en af de vigtigste spillere i både verdenskrigene i 1900-tallet og efter Anden Verdenskrig, blev de fleste dele af riget til selvstændige stater. I efterkrigstiden markerede Storbritannien som en central aktør i international politik.

Samfund og politik

Storbritannien er et konstitutionelt monarki, hvor det er statsministeren, der udøver den reelle magt. Det britiske underhus er et af ​​verdens ældste parlamenter, der stammer fra sammenlægningen af ​​Skotland og England i 1707. Dens politik er domineret af Labour partiet og Det Konservative Folkeparti, men også en række mindre partier har pladser i parlamentet. Storbritannien har en af ​​de fem permanente pladser i FN's Sikkerhedsråd og har været en af ​​de førende aktører i Den Europæiske Union (EU) og NATO. Landet har meget stor indflydelse på international politik, og har en lang tradition for samarbejde med USA. Storbritannien har stærke bånd til deres tidligere kolonier, og mange indvandrere fra disse lande har bidraget til at gøre landet multi-kulturelt og multi-etnisk. Arbejdsløsheden er lav og en stærk velfærdsstat bidrager til at landet har en af ​​verdens højeste levestandarder.

Ved folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemsskab i 2016, stemte flertallet nej til et fortsat EU-medlemsskab (BREXIT). De er dog ikke endnu formelt udmeldt af EU. Premiereminister Theresa May lovede i sin store tale i Januar 2017 omkring Brexit og Storbrittaniens fremtid, at udmeldelsesforhandlingerne med EU begynder i slutningen af marts 2017. Forhandlingerne kan først igangsættes når Storbritannien formelt har udløst den såkaldte artikel 50 i EU-reglerne. Forhandlingerne skal overstås på to år og vil handle om i hvilken grad briterne får adgang til det indre marked og handelszonen. 

Økonomi og handel

Storbritannien har en af ​​verdens største økonomier og var en af ​​grundlæggerne af organisation, G8, som samler verdens rigeste lande. Én procent af arbejdsstyrken, arbejder i et højt udviklet landbrug, der producerer mere end 60 procent af landets behov for landbrugsprodukter. Lige siden den industrielle revolution og efterkrigstiden har Storbritannien været et af ​​verdens førende industrilande, men i de seneste årtier er industrien af finansiel virksomhed, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og turisme. Landet har en omfattende olieindustrien, men er afhængig af at importere olie for at imødekomme efterspørgslen. London er et vigtigt finansielt center, som står for flere finansielle transaktioner end nogen anden by i verden.

Kilder: BBC, FN-Sambandet Norge, CIA World Factbook

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Storbritannien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,835
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  79,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  419 820
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  6,50
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  4,2
  Prosent
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  29
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,876
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  80
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  22,23
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  34,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,8
  Procent av BNP
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  9
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  3
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  14
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  9
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  99,7
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,131
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  32,00
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  95,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  98
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  63 748
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  5 130
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  14,8
  Procent
  Ledighed
  4,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  2 637 866 340 434
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  39 954
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  18
  Procent
  Tertiære erhverv
  78
  Procent
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  94,6
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Storbritannien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  36 383
  Personer
  Befolkningstal
  66 573 504
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  245
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  162 203
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,922
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  82
  År
  Forventet levealder for mænd
  78
  År
  Globalt lykkeindeks
  7,05
  Skala: 1-10 (10 er bedst)