[[suggestion]]
Sudan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Khartoum

Etniske grupper

Sorte 52 %, arabere 39 %, Beja 6 %, andre 3 %

Sprog

Arabisk, nubisk, nilotisk, ta bedawie, engelsk, andre

Religion

Muslimer 70 %, traditionelle 25 %, Christian 5 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 730 PPP$

Andre landesider

Geografi

Sudan er Afrikas største land og det tiende største land i verden. Den nordligste del af landet er præget af enorme, golde ørkenområder. I de sydlige regioner går ørkenen over i halvørken og sletter. Mod sydøst ligger den ufremkommelige sump Sudd, der er verdens største vådområde. Små bjergkæder skærer sig gennem lavlandet i hele landet, og danner den naturlige grænse til det etiopiske højland i syd og Uganda og Chad mod syd og sydvest. Nilen strækker sig på langs gennem hele landet, og omgives af en smal stribe af frugtbart landbrugsjord gennem ellers tørre områder. Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fugtigt i sydøst. Temperaturerne er konsekvent høje og kan nå op til 50 grader på det varmeste. Den største variation er mængden af nedbør, der falder skævt i løbet af året, med koncentrerede regntider. Store dele af landet er helt afhængig af nedbøren, og lider af akut tørke, når regnen udebliver.

Sudans største miljømæssige problemer er ørkendannelse og mangel på rent drikkevand. Den voksende olieindustri er dårligt reguleret, og dette fører også til stigende miljøproblemer.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sudan, ville vi behøve 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Den nordlige Sudan var i århundreder f.Kr. stærkt påvirket af det magtfulde imperium i nabolandet Egypten. Sudanesiske og egyptiske folkeslag havde regelmæssig kontakt langs Nilen, og sudanesiske faraoer herskede over Egypten og det nordlige Sudan i flere hundrede år. I antikken voksede det magtfulde rige Meroe frem i det nordlige Sudan. I syd, levede primært nomader, og området havde ingen større kongeriger. I 1200-tallet blev landet invaderet af de muslimske egyptiske mamelukker, og landet blev senere indarbejdet i det Osmanniske Rige. I 1850'erne, begyndte briterne at øge sin indflydelse i Egypten og Østafrika, og efter at have slået et oprør ned ved århundredeskiftet overtog Storbritannien magten i det nuværende Sudan i 1924 og opdelte landet i to forskellige kolonier. Efter Anden Verdenskrig blev Nord- og Sydsudan fusioneret og blev selvstændigt i 1956. Kort efter uafhængigheden udbrød borgerkrigen i det sydlige Sudan på grund af den økonomiske krise og beboerne i den sydlige del mente der var forskelsbehandling mellem nord og syd. Svage regeringer, militærkup og borgerkrig fulgte hinanden, indtil 1972, da en fredsaftale blev underskrevet. Efter flere år med stigende islamisering brød krigen ud igen i 1983, da regeringen vil indføre shar'ia (islamisk lov) i hele landet. Krigen varede indtil 2005, hvor en ny fredsaftale blev underskrevet.

Samfund og politik

Sudan er i dag kontrolleret næsten diktatorisk af Omar Hassan al-Bashir, der kom til magten efter et militærkup i 1989. Omar Hassan al-Bashir er en højreorienteret arabisk nationalist, og har ført en aggressiv tilpasningspolitik mod landets ikke-arabiske befolkning. Sydsudan fik sit eget parlament efter fredsaftalen blev underskrevet i 2005. I januar 2011 fastslog en folkeafstemning, at Nord- og Sydsudan skal være to selvstændige lande. Siden 2003 har den vestlige provins Darfur været hærget af borgerkrig, der i vid udstrækning skyldes konflikten mellem nord og syd, og betingelserne i fredsaftalen fra 2005. Mere end fem millioner mennesker er på flugt i deres eget land, og millioner er flygtet til nabolandene. Landet mangler veje, har dårlige sanitære forhold og utilstrækkelig strømforsyning. Statslige institutioner fungerer ikke og flere områder er omfattet af rene shar'ia love, der er stærkt diskriminerende, især mod ikke-muslimer og kvinder.

Efter Syd-Sydans løsrivelse i juli 2011 er parterne endnu blevet enige om bl.a. deling af grænser og fordeling af Sudans gæld og naturressourcer som olie og vand. Sudan kæmper også med uroligheder i flere regioner, som i Blånilen og en anden nord-sudansk delstat, Syd-Kordofan.

Økonomi og handel

Sudan er et af de fattigste lande i verden og fuldstændig afhængig af hjælp udefra. Landbruget står for en tredjedel af BNP og mere end 80 procent af beskæftigelsen. Den eneste betydelige industri i landet er bomuldsspinderier, der har været i drift i nogle dele af landet i over hundrede år. Efter mange årtier med krig, mangler landeveje og adgang til energi, som er nødvendig for at opbygge en effektiv industrisektor. Den Internationale Valutafond boykottede landet i 1990'erne, på grund af manglende reformer, men i 00'erne har fonden gået ind med betydelig støtte sammen med Den Europæiske Union og OPEC. Den nye tillid til landet skyldes den voksende olieindustri, som har mere end fordoblet produktionen i de seneste år. Man har kendt til oliereserver i landet siden 1920'erne, men først nu er produktionen i fuld gang, og Sudan har i de senere år har været en af ​​de hurtigst voksende økonomier.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sudan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  1 879 358
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  8,3
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  10,3
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  41 511 526
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  4,1
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,575
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,502
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  62
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  64
  År
  Forventet levealder for mænd
  60
  År
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  14,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  91,6
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  10 209
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  746 758
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  924 810
  Personer
  Internt fordrevne
  2 072 000
  Internt fordrevne
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  1 314
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  3,155
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  45
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  94
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  Mangler data
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,2
  Hektar pr. person
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,839
  Skala
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Korruption
  16
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Civile rettigheder
  7
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  108,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  70,9
  Procent
  Alfabetisme
  58,6
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  55,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  24
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  22,7
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  18,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  30
  Procent
  Sekundære erhverv
  20
  Procent
  Tertiære erhverv
  50
  Procent
  Udenlandsgæld
  21 758 644 000
  US dollar