[[suggestion]]
Sudan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Khartoum

Etniske grupper

Arabere 49%, dinka 12%, nuba 8%, beja 6%, nuer 5%, andre 20% (2015)

Sprog

Arabisk, nubisk, nilotisk, ta bedawie, engelsk, andre

Religion

Muslimer 70 %, traditionelle 25 %, Christian 5 %

Befolkningtal

41 511 526

Styreform

Republik

Areal

1 879 358 km2

Valluta

Sudanesiske pund

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 730 PPP$

Andre landesider

Geografi

Sudan er Afrikas største land og det tiende største land i verden. Den nordligste del af landet er præget af enorme, golde ørkenområder. I de sydlige regioner går ørkenen over i halvørken og sletter. Mod sydøst ligger den ufremkommelige sump Sudd, der er verdens største vådområde. Små bjergkæder skærer sig gennem lavlandet i hele landet, og danner den naturlige grænse til det etiopiske højland i syd og Uganda og Chad mod syd og sydvest. Nilen strækker sig på langs gennem hele landet, og omgives af en smal stribe af frugtbart landbrugsjord gennem ellers tørre områder. Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fugtigt i sydøst. Temperaturerne er konsekvent høje og kan nå op til 50 grader på det varmeste. Den største variation er mængden af nedbør, der falder skævt i løbet af året, med koncentrerede regntider. Store dele af landet er helt afhængig af nedbøren, og lider af akut tørke, når regnen udebliver.

Sudans største miljømæssige problemer er ørkendannelse og mangel på rent drikkevand. Den voksende olieindustri er dårligt reguleret, og dette fører også til stigende miljøproblemer.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sudan, ville vi behøve 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Den nordlige Sudan var i århundreder f.Kr. stærkt påvirket af det magtfulde imperium i nabolandet Egypten. Sudanesiske og egyptiske folkeslag havde regelmæssig kontakt langs Nilen, og sudanesiske faraoer herskede over Egypten og det nordlige Sudan i flere hundrede år. I antikken voksede det magtfulde rige Meroe frem i det nordlige Sudan. I syd, levede primært nomader, og området havde ingen større kongeriger. I 1200-tallet blev landet invaderet af de muslimske egyptiske mamelukker, og landet blev senere indarbejdet i det Osmanniske Rige. I 1850'erne, begyndte briterne at øge sin indflydelse i Egypten og Østafrika, og efter at have slået et oprør ned ved århundredeskiftet overtog Storbritannien magten i det nuværende Sudan i 1924 og opdelte landet i to forskellige kolonier. Efter Anden Verdenskrig blev Nord- og Sydsudan fusioneret og blev selvstændigt i 1956. Kort efter udbrød borgerkrig i det sydlige Sudan pga. af myndighedernes forskelsbehandling af nord og syd. Svage regeringer, militærkup og borgerkrig fulgte hinanden indtil 1972, da en fredsaftale blev underskrevet. Efter flere år med stigende islamisering brød endnu en krig ud i 1983, da regeringen ville indføre sharia-lov i landet. Krigen sluttede i 2005, og endnu en fredsaftale blev indgået. Efter seks års fred blev en folkeafstemning afholdt og i 2011 blev landet delt i to, Sudan og Sydsudan.  

Samfund og politik

Sudan er i dag kontrolleret næsten diktatorisk af Omar Hassan al-Bashir, der kom til magten efter et militærkup i 1989. Omar Hassan al-Bashir er en højreorienteret arabisk nationalist, og har ført en aggressiv tilpasningspolitik mod landets ikke-arabiske befolkning. Sydsudan fik sit eget parlament efter fredsaftalen blev underskrevet i 2005. I januar 2011 fastslog en folkeafstemning, at Nord- og Sydsudan skal være to selvstændige lande. Siden 2003 har den vestlige provins Darfur været hærget af borgerkrig, der i vid udstrækning skyldes konflikten mellem nord og syd, og betingelserne i fredsaftalen fra 2005. Mere end fem millioner mennesker er på flugt i deres eget land, og millioner er flygtet til nabolandene. Landet mangler veje, har dårlige sanitære forhold og utilstrækkelig strømforsyning. Statslige institutioner fungerer ikke og flere områder er omfattet af rene shar'ia love, der er stærkt diskriminerende, især mod ikke-muslimer og kvinder.

Efter Sydsudans løsrivelse i juli 2011 er parterne endnu ikke blevet enige om bl.a. deling af grænser og fordeling af Sudans gæld og naturressourcer som olie og vand. Dog blev der i 2019 indgået en fredsaftale mellem de to lande.  Sudan kæmper også med uroligheder i flere regioner, som i Blånilen og en anden nord-sudansk delstat, Syd-Kordofan.

Økonomi og handel

Sudan er et af de fattigste lande i verden og fuldstændig afhængig af hjælp udefra. Landbruget står for en tredjedel af BNP og mere end 80 procent af beskæftigelsen. Den eneste betydelige industri i landet er bomuldsspinderier, der har været i drift i nogle dele af landet i over hundrede år. Efter mange årtier med krig, mangler landeveje og adgang til energi, som er nødvendig for at opbygge en effektiv industrisektor. Den Internationale Valutafond boykottede landet i 1990'erne, på grund af manglende reformer, men i 00'erne har fonden gået ind med betydelig støtte sammen med Den Europæiske Union og OPEC. Den nye tillid til landet skyldes den voksende olieindustri, som har mere end fordoblet produktionen i de seneste år. Man har kendt til oliereserver i landet siden 1920'erne, men først nu er produktionen i fuld gang, og Sudan har i de senere år har været en af ​​de hurtigst voksende økonomier.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sudan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  840 380 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  14,9
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,280
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  46,50
  procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,502
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,328
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  64
  År
  Forventet levealder for mænd
  60
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,14
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  33,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  91,6
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  23
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  1,2
  Hektar pr. person
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  15 365
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,30
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,1
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  128
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  792 228
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 095 909
  Personer
  Fredsindekset
  3,155
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  2 072 000
  Internt fordrevne
  Korruption
  16
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  72,45
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  7
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  108,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  16 692
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  3,2
  Procent av BNP
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  25,2
  Procent
  Undervægtige børn
  16,3
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  63
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  62
  Antal år
  Malariaspredning
  37,4
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  311
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  30
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  87
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  77
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  65,8
  Procent
  Alfabetisme
  53,5
  Procent
  Antal år i skole
  7
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  60,4
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,575
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  26,3
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  30,52
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  190
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  38,5
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  22,7
  Procent
  Ledighed
  12,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  117 487 857 143
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  2 899
  US Dollar
  Primære erhverv
  30
  Procent
  Sekundære erhverv
  2
  Procent
  Tertiære erhverv
  50
  Procent
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  30,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Sudan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  10 209
  Personer
  Befolkningstal
  41 511 526
  antal indbyggere