Velkommen til de nye Globalis sidene

.

Sverige

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Stockholm

Etniske grupper

indfødte befolkning: svenskere med finsk og samisk mindretal udenlandsk fødte eller første-generations indvandrere: finner, jugoslavere, danskere, nordmænd, grækere, tyrkere

Sprog

Svensk (officielt), små Sami-og finsk-talende mindretal

Religion

Luthersk 87%, andre (herunder romersk-katolske, ortodokse, baptister, muslimer, jøder og buddhistiske) 13%

Befolkningtal

9.694.000

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

449.964 km2

Valluta

Svensk krone

Bruttonationalindkomst per indbygger

46 420 PPP$

Nationaldag

6. juni

Andre landesider

Geografi

Med et areal på næsten 450.000 kvadratkilometer, er Sverige det største land i Norden. Landskabet er meget lig det norske med en masse højland og nogle bjergrige områder i nord. Den centrale del af Sverige har frugtbare områder ud mod kysten, og her ligger landets fabrikker og industri. I syd, hvor befolkningen er tæt, drives landbruget. Ligesom i Norge, varierer klimaet i forskellige dele af landet. I nord er vintrene kolde med sne, mens sommeren kan være varm. I den sydlige del af Sverige, er klimaet mildt året rundt. Golfstrømmen i Atlanterhavet giver et varmere klima i Sverige, end der er andre steder på samme breddegrader.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sverige, ville vi behøve 3.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Vikingetiden er en vigtig del af den tidlige svenske historie. Perioden varede fra slutningen af ​​700-tallet til midten af 1000-tallet. Vikingerne fra Skandinavien plyndrede og hærgede Europa. De efterlod spor, herunder i det engelske sprog. Arkæologiske fund tyder på, at skandinaverne handlede og plyndrede i Europa allerede før dette tidspunkt. Før Sverige blev uafhængigt, var landet forenet med Danmark og Norge som Kalmarunionen fra 1397. I 1523 gik Gustav Vasa ud af unionen, og genoprettede den svenske krone. Hundrede år senere fik Sverige gradvist større indflydelse i områderne omkring Østersøen. Landet erobrede forskellige landområder og blev en stormagt i Europa. Dette varede ikke længe. Som følge af udvidelsen af ​​det svenske område fik svenskerne flere fjender. Rusland og Sverige kæmpe om det, der i dag er Letland, Estland og Litauen. I 1709 måtte Sverige give op; Rusland blev den dominerende magt i Østersøen, og Sveriges storhedstid var forbi. Fra 1814 til 1905 indgik Sverige i en union med Norge. Norge blev givet til Sverige som et krigsbytte efter at have tabt til Napoleon under Napoleonskrigene, og som et plaster på såret for at have tabt Finland til russerne. Sverige forblev neutral under både første og anden verdenskrig og har siden forsøgt at fastholde sin neutralitet. Da freden kom i 1945, stod Sverige stærkt økonomisk. De havde undgået krigens ødelæggelser, og de havde genoprettet deres industri i løbet af krigstiden. I løbet af socialdemokraternes år ved magten i sidste halvdel af 1900-tallet, blev den svenske velfærdsstat opbygget. I 1995 blev Sverige medlem af EU.

Samfund og politik

Sverige har - ligesom de andre skandinaviske lande - en høj andel af ældre. Faktisk er de ældre i flertal. Den gennemsnitlige levealder er høj, og i perioder har fødselstallene været lave. Fødselsraten ligger alligevel over Europas gennemsnit, og med en relativ høj indvandring, har befolkningstallet været jævnt stigende.

Sverige er et konstitutionelt monarki, ligesom Danmark. Kong Carl XVI er statsoverhoved, men har næsten ingen politisk magt. Den lovgivende magt ligger hos rigsdagen, et folkevalgt parlament. I store dele af 1900-tallet, var Socialdemokraterne enerådende i svensk politik. I de senere år, har man set en mere tydelig todeling med de borgerlige partier på den ene side, og et rød-grønt samarbejde på den anden. Den 14. september 2014 blev socialdemokraten Stefan Löfven valgt til Sveriges statsminister, hvilket betød at Sverige efter otte år med et borgerligt styre, fik en socialdemokratisk regering igen.

Økonomi og handel

Sverige har en åben økonomi, og er afhængige af eksport. Store forekomster af tømmer, mineraler og vandkraft har dannet grundlag for den svenske industrielle stat, og er vigtige grunde til at man kalder Sverige for Skandinaviens førende industristat. I den vestlige verden, er svensk industri på mange måder banebrydende. Maskinindustrien, med produktion af især transportmidler, udgør halvdelen af ​​branchens samlede eksportværdi. Landet har en blandet økonomi med en stærk offentlig sektor. Dette gælder især inden for sundhed, social velfærd, uddannelse og service. Sverige er blandt verdens mest eksport-afhængige lande, og blev derfor hårdt ramt af den globale finansielle krise i 2008. Regeringens svar til nedgangen var en mere ekspansiv finanspolitik og øgede investeringer i infrastrukturen og sundhedssektoren.

Selvom den svenske økonomi er karakteriseret som stærk, er Sverige i den værste økonomiske recession siden 2. verdenskrig. Dette har ført til stor arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløsheden er specielt bekymrende. Sverige har Europas næsthøjeste ungdomsarbejdsløshed, efter Spanien.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sverige på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  7,7
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  20,4
  Procent
  Ledighed
  8,0
  Prosent
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  26
  Procent
  Tertiære erhverv
  73
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  447 420
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  6,4
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  68,4
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  9 911
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Forventet levealder
  82
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  84
  År
  Forventet levealder for mænd
  80
  År
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  GDI - ligestillingsudvikling
  0,997
  Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,048
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,913
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Korruption
  88
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  43,55
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  28,0
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  20,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  64 877
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  13 870
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  56 784
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  16
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  169 520
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,419
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  3
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  4
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  8
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  8,27
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  4,62
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  6,5
  Hektar pr. person
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  99
  Procent
 •  

  Sverige

  Enhed

  Vis graf

  Bruttonationalprodukt
  495 624 000 000
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  50 273
  US Dollar