[[suggestion]]
Swaziland

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Mbabane

Etniske grupper

Afrikanere 97%, europæere 3%

Sprog

Engelsk, siswati

Religion

Zionister 40% katolikker 20%, muslimer 10%, andre/uspecificeret/ingen 30%

Befolkningtal

1,367 millioner

Styreform

Monarki

Areal

17.363 km2

Valluta

Lilangeni

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 330 PPP$

Andre landesider

Geografi

Af et lille land at være, har Swaziland et meget varieret landskab, fra bjerge der ligger på grænsen til Mozambique, til savanner beliggende i den østlige og regnskov i den nordvestlige del af landet. Swaziland har primært et subtropisk klima, men på grund af bjergene er der store variationer i temperatur og nedbør. I de senere år har befolkningen været særlig plaget af lange tørke perioder. Dette har skabt problemer for landbruget og mange, der bor i landdistrikterne kæmper med adgang til fødevarer. Desuden har overgræsning ført til jorderosion. Swaziland har en rig flora og fauna, men mange af de større pattedyr er forsvundet eller reduceret i antal på grund af jagt og landbrug.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Swaziland, ville vi behøve 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Kongeriget Swaziland blev først oprettet i begyndelsen af ​​1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans styre, at landet blev opkaldt efter bantustammer Swazi. Den hollandske republik Transvaal forsøgte i 1890'erne at overtage kontrollen med landet, men uden held. Efter Boerkrigen der varede fra 1899-1902 blev Swaziland et britisk protektorat. Landet blev først selvstændigt i 1968 og kongedømmet blev indført igen. Den politiske situation har været præget af kampen mellem monarkiet og fortalere for et mere demokratisk Swaziland. Traditionelt har kongen regeret landet sammen med sin mor, også kaldet "den store hunelefant". Kongen udnævner statsministeren af ​​landet, mens han vælger mange af de repræsentanter, der sidder i både regeringen og parlamentet. I 1973 erklærede Kong Sobhuza II sig selv som absolut Konge og afviste landets grundlov. Siden da har andre politiske partier været forbudt.

Samfund og politik

I 2006 blev en ny forfatning indført i landet. Dette har imidlertid ikke ændret kongens absolutte magt, eller hans negative holdning til en mere demokratisk regeringsførelse. Den nye forfatning tillader heller ikke andre politiske partier. Hertil er befolkningens, især kvinders rettigheder dårligt beskyttede. I 2001 forsøgte kongen at indføre en lov, der ville forbyde kvinder at have sex før / udenfor ægteskabet. Kvinder skulle også bære en traditionel variation af kyskhedsbælte. Kongen ønskede, at denne lov både skulle forebygge hiv-smittefaren og beskytte kvinders jomfruelighed. Efter voldelige protester blev lovforslaget trukket tilbage. Kongen Mswati III, der i dag er ved magten har 12 koner og lever et overdådigt luksusliv. Store dele af befolkningen i Swaziland lever dog i fattigdom. Hertil kommer, at lige under 40 procent af befolkningen smittet med hiv / aids, og den forventede levealder i landet er på ca. 33 år.

Økonomi og handel

De fleste af menneskerne i Swaziland lever i landområder og arbejder i landbruget. Store plantager producerer sukkerrør, majs, citrusfrugter og bomuld til eksport. Den fattige del af befolkningen beskæftiger sig i landbruget, der producerer hovedsageligt til eget forbrug. 60 procent af landets godser i Swaziland er ejet af kongen og de resterende 40 procent ejes af privatpersoner, ofte fra udlandet. Sukkerproduktion er landets vigtigste indtægtskilde. Royal Swaziland Sugar Corporation kontrollerer to tredjedele af sukkerindustrien og producerer de råvarer, der anvendes i læskedrikke for den amerikanske gigant Coca Cola Company. Turisme er også en vigtig indtægtskilde for landet. Årligt kommer over 400.000 turister til Swaziland.

Swaziland har - i afrikansk sammenhæng - forholdsvis højt BNP per indbygger, men pengene er ujevnt fordelt. Frem til 2000-tallet var penge fra swasiske arbejdere som jobbet i den syd-afrikanske mineindustri en vigtig indtægtskilde for mange familier. Korruption og uansvarligt pengebrug fra myndighederne har ført til at mange udenlandske investorer og bidragsydere har været skeptiske med at investere i landet. Da der opstod en finanskrise i 2011, afslog Den internationale valutafond (IMF) ansøgningen om lån på grund af dette. Syd-Afrika indvilgede til sidst i et lån, mod at Swaziland lovede at gennemføre politiske reformer. På sigt kan aids-epidemien i landet blive den største udfordring for landets økonomi.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Swaziland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  146 580 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  42,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,083
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  63,00
  procent
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,414
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  21,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  32,7
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  1 203
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,93
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,0
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,980
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  38
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  49,09
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  87,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,8
  Procent av BNP
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  20,7
  Procent
  Undervægtige børn
  2,0
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  54
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  3,1
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  9,3
  Procent
  Forventet levealder
  49
  Antal år
  Malariaspredning
  1,9
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  251
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  17
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  87
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  308
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  93,5
  Procent
  Alfabetisme
  83,1
  Procent
  Antal år i skole
  8
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  75,7
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,566
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  41,2
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  6,15
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  65,8
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  53,1
  Procent
  Ledighed
  22,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  4 433 664 364
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  3 243
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  34
  Procent
  Tertiære erhverv
  50
  Procent
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  30,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Swaziland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  273
  Personer
  Befolkningstal
  1 391 385
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  278
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 349
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  49
  År
  Forventet levealder for mænd
  50
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,21
  Skala: 1-10 (10 er bedst)