[[suggestion]]
Sydafrika

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Pretoria

Etniske grupper

Sorte afrikanere 79%, hvide 9,6%, andre 11,4%

Sprog

IsiZulu, isixhosa, Afrikaans, Sepedi, engelsk, Setswana, Sesotho, Xitsonga

Religion

Zionister 11,1%, Pinsebevægelsen kristne / karismatiske kristne 8,2%, katolske 7,1%, metodistiske 6,8%, hollandsk-reformerte kristne 6,7%, anglikanske kristne 3,8%, muslimer 1,5%, andre kristne 36%, andre / uspecificeret / ingen 18,8%

Befolkningtal

53.491.333

Styreform

Republik

Areal

1 219 090 km2

Valluta

Sydafrikanske rand

Bruttonationalindkomst per indbygger

13 197 PPP$

Nationaldag

27.april

Andre landesider

Geografi

Sydafrika ligger længst mod syd på det afrikanske kontinent og har Det Indiske Ocean mod øst og Atlanterhavet mod vest. Et subtropisk og fugtigt klima præger landets østkyst, mens klimaet i vest er tørrere og mere tempereret. Landskabet domineres af det gigantiske indlandsplateau, mens bjergkæden Drakensberg præger landskabet i øst. Bjergene strækker sig i en bue fra grænseområdet i nordøst til Kaplandet i øst. Langs kysten findes der smalle og mere frugtbare jord striber. Sydafrika har en rig flora og fauna, og store områder har derfor fået status som beskyttede nationalparker. Manglen på vand er Sydafrikas måske største miljøproblem. Der er en stigende efterspørgsel og vandressourcerne er knappe. Forurening i form af syreregn forårsager jorderosion og ørkendannelse af agerjord.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sydafrika, ville vi behøve 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Nogle af verdens ældste arkæologiske fund er blevet gjort i Sydafrika. Spor i form af hulemalerier går helt tilbage til 20 000 f. Kr. Det menes, at disse er lavet af San mennesker, der er den ældste kontinuerligt etniske gruppe i Sydafrika. Sydafrika har en brutal historie. Landets moderne historie begyndte omkring 1652, da hollændere grundlagde Kapkolonien, som var en forsyningsstation for skibe, der rejste mellem Europa og Asien. Kolonisering førte til, at næsten alle oprindelige indbyggere blev udryddet eller blev gjort til slaver af europæerne. Storbritannien besatte Kapkolonien og forbød slaveri, som førte til at de hollandske indbyggere (boerne) udvandrede for at danne deres egne republikker i landet. Forholdet mellem de europæiske kolonimagter og den sorte befolkning var præget af undertrykkelse og slaveri. Hertil kommer, at der var en konstant rivalisering mellem de engelske og hollandske beboere. Diskrimination og racisme kan være et passende ord til at beskrive en stor del af Sydafrikas nyere historie. Det afrikaner-dominerede National Party (NP) vedtog fra 1948, mange love, som kategorisk undertrykte og udstødte landets sorte flertal fra at have politiske, sociale og økonomiske rettigheder. Dette racediskriminerende styre blev kaldt apartheid og blev afskaffet i begyndelsen af ​​1990'erne efter massivt internationalt pres. På dette tidspunkt blev også den vigtigste oppositionspolitiker Nelson Mandela løsladt efter 28 år i fængsel. I 1994 kunne befrielsesbevægelsen ANC og Nelson Mandela erklære de første frie og demokratiske valg for vundet. De sortes kamp for en lige position i samfundet var endelig blevet en succes, og den officielle diskrimination ophørt.

Samfund og politik

Befrielsesbevægelsen African National Congress (ANC) har fortsat regeringsmagten i Sydafrika. Efter Mandela trak sig fra politik, har korruptionsanklager hærget det nye politiske lederskab og skabt splittelse i ANC. Det største oppositionsparti, Den Demokratiske Alliance (DA), har fået større støtte, men er stadig intet reelt politisk alternativ til ANC. Selv om apartheid ikke længere er gældende i praktisk politik er arven fra regimet meget synlig. Der er stadig store sociale og økonomiske forskelle mellem sorte og hvide og derudover er der en masse kriminalitet og fattigdom. Arbejdsløshed er en af ​​de største politiske udfordringer i et land, hvor 25,5 procent af befolkningen mangler job. Det anslås, at 21,5 procent af Sydafrikas voksne befolkning har HIV / aids. Bestræbelserne på at distribuere medicin går langsomt og mange har stadig ikke adgang til medicinsk behandling. Treatment Action Campaign (TAC) er en af ​​de vigtigste aktører i kampen mod HIV / aids og har ændret landets politik på dette område.

Økonomi og handel

ANC har siden 1996 ført en neoliberal økonomisk politik med det mål at øge den økonomiske vækst og beskæftigelsen. Landet har en voksende middelklasse blandt den sorte befolkning, og de får flere muligheder for at arbejde og uddanne sig. Den økonomiske vækst har øget investeringerne i offentlige tjenester og infrastruktur. Sydafrika har altid været et af Afrikas økonomiske magtcentre. I dag udgør guld og ædelstene stadig halvdelen af ​​landets samlede eksport og landet er også verdens største producent af metallerne mangan, platin og krom. Til trods for, at Sydafrikas økonomi er opadgående, er væksten ikke stærk nok til at gøre meget for de allerfattigste. Omkring 11 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Sydafrika er i 2010 værtsnation for VM i fodbold. Øget opmærksomhed og et vellykket mesterskab vil betyde meget for landet økonomisk, politisk og socialt.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sydafrika på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  1 219 090
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  10,3
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  7,6
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  57 398 421
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,3
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,394
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,699
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  54
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  54
  År
  Forventet levealder for mænd
  53
  År
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  13 794
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  18,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  23,0
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  463 940
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  2 083
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  280 027
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,328
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  34
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  834
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  8,98
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  3,4
  Hektar pr. person
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,962
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  43
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  15,9
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  72,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,0
  Procent
  Alfabetisme
  94,6
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  93,2
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  66
  Procent
 •  

  Sydafrika

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  49,6
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  29
  Procent
  Tertiære erhverv
  68
  Procent
  Udenlandsgæld
  144 006 000 000
  US dollar