[[suggestion]]
Sydsudan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Juba

Etniske grupper

Dinka, Nuer, Kakwa, Bari, Azande, Shilluk, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, Acholi mm.

Sprog

engelsk (officielt), arabisk (inklusiv juba og sudanske varianter -officielt) + regionale sprog

Religion

Traditionelle, kristne

Befolkningtal

11 090 104

Styreform

Republik

Areal

644 329 km2

Valluta

South Sudanese pound

Andre landesider

Geografi

Sydsudan er over 10 gange større end Danmark og en smule større end Frankrig. Terrænet stiger fra lave sletter og stepper i nord til bakker og bjerge i syd ved grænsen til Uganda og Kenya. De højeste bjerge er over 3000 meter og ligger ved grænsen til Uganda. En rækker floder løber fra bjergene i nord og sydover, ned mod et af verdens største vådområder og den ufremkommelige Sudd-sump. Herfra løber vandet videre som en del af den hvide Nil ind i Nordsudan. 

15 procent af Sydsudan er fredet på grund af forskellige naturreservater, hvoraf Sudd er det største med over 400 fuglearter og 100 forskellige fiskearter. Bjergkæderne ved grænsen til Uganda har tropisk klima, tætte skovområder og et rigt dyreliv. I de senere år er der blevet kortlagt en forbløffende dyrevandring i det sydlige Sudan, kun overgået af de mere kendte i naturreservaterne Serengeti og Masai Mara i Tanzania og Kenya. Elefanter, giraffer, og enorme flokke af antiloper og gazeller vandrer i de forskellige nationalparker i Sydsudan.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sydsudan, ville vi behøve 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Sydsudan var tidligere en del af Sudan. Sudan og Sydsudans historier er uløseligt knyttet sammen gennem århundreder. Mens områderne i dagens Sudan har været styret af flere forskellige kongedømmer, først kristne, så muslimske, har Sydsudan altid været militært og økonomisk svagere og domineret af stammer med nomadekultur. Historien fortæller, at kongedømmerne i nord gennem århundreder har hentet både slaver og råvarer fra områderne i syd. Mens islam gradvist blev indført i nord frem mod år 1000, har indbyggerne i Sydsudan været tilknyttet forskellige naturreligioner. Egypten forsøgte at kolonisere både Sudan og Sydsudan i 1870erne, men havde kun begrænset kontrol i syd. I 1882 overtog den britiske kolonimagt, hvor Egypten havde begyndt, men ligesom egypterne havde briterne også kun begrænset formel kontrol over de isolerede områder i syd. En udbredt missionering førte imidlertidig til udbredelsen af kristendom og det engelske sprog i Sydsudan. 

Da Sudan blev uafhængigt fra Storbritannien i 1956 opstod der hurtigt en konflikt mellem befolkningen i nord og syd. Befolkningen i syd ønskede en stor grad af autonomi, mens befolkningen i nord ønskede et mere centraliseret og religiøst styre baseret på islam. Resultatet blev en borgerkrig, som skulle vare i 17 år. En fredsaftale blev underskrevet i 1972, men i 1983 udbrød krigen igen, da regeringen i nord ville indføre shari'a (islamisk lov) i hele landet. Krigen varede frem til 2005, da en ny fredsaftale blev indgået. Gennem fredsaftalen fik Sydsudan fuld autonomi frem til 2011, hvor der skulle holdes folkeafstemning om landets fremtid. 98 % af befolkningen i Sydsudan stemte for uafhængighed, og landet blev erklæret uafhængigt den 9. juli 2011.

Samfund og politik

Sydsudans befolkning er sammensat af mere end 60 forskellige etniske grupper, hvoraf Dinka og Nuer er de to største. Traditionelle naturreligioner er dominerende, men en stor del af befolkningen regner sig selv som værende kristne. Den lange borgerkrig mellem Nord- og Sydsudan gik kraftigt ud over befolkningen. 2,5 millioner mennesker døde og 4 millioner blev internt fordrevet. Forholdet til Sudan er fortsat anspændt.

Efter fredsaftalen i 2005 fik Sydsudans sit eget parlament i hovedstaden Juba. Det nye parlament udviklede en forfatning, der blev godkendt af præsidenten i juli 2011. Staten er organiseret som en føderal republik med en direkte valgt præsident, der leder regeringen og de ​​væbnede styrker. Den lovgivende forsamling er opdelt i to kamre, ligesom i USA, med en slags Kongres og Senat til at repræsentere de forskellige stater. Salva Kiir Mayardit fra Dinka-folket blev valgt som landets første præsident i 2010. Kiir har en baggrund som militær leder, og efter landets selvstændighed argumenterede han for demokratiske reformer og national forsoning.

I 2013 øgedes kritikken dog mod Kiirs lederstil, og han blev beskyldt for at drive staten i retning af et diktatur. I juli fyrede han sin vicepræsident, Riek Machar, der hører til den næststørste etniske gruppe, Nuer. Gamle konflikter mellem forskellige etniske grupper blussede op, og i december 2013 beskyldte Salva Kiir den tidligere vicepræsident for at forsøge at begå et statskup. Tusindvis af mennesker blev fordrevet, og FN advarede om, at landet var på randen af ​​borgerkrig.

Økonomi og handel

Sydsudan lider af en akut mangel på infrastruktur, hvilket hæmmer den økonomiske udvikling. Landets økonomi er baseret på olie og bistand. Siden 2005 har landet modtaget mere end 20 milliarder kroner i bistand fra udlandet, hovedsageligt fra USA, Storbritannien, Holland og Norge, og også Danmark bidrager. Befolkningen i Sydsudan lever hovedsageligt som nomader, der kombinerer kvægdrift og landbrug. Sydsudan har næsten ingen servicesektor, og der er ingen industri. Tømmereksporten er imidlertid i vækst. Før uafhængigheden fra Sudan, stod Sydsudan for tre fjerdedele af Sudans totale olieproduktion. Olien blev eksporteret via rørledninger gennem Sudan, og indtægterne blev fordelt 50/50 mellem nord og syd. Ifølge fredsaftalen skal dette samarbejde fortsætte, men Sydsudan mener, de bør få en større del af olieindtægterne. Fordi landet er afhængigt af at eksportere olien gennem Sudan, påvirker den politiske situation mellem de to stater, Sydsudans økonomi. I 2012, for eksempel, førte en uenighed om transportomkostninger til, at Sydsudan helt stoppede olieproduktionen, den vigtigste indtægtskilde for statskassen. Dette førte til en hastigt voksende inflation. De sidste år har landet skåret i sundheds -og uddannelsesbudgettet, og givet flere og flere penge til forsvaret. De vigtigste handelspartnere til Sydsudan er Kenya og Uganda.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sydsudan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  644 330
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  Mangler data
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  11,3
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  12 919 053
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  4,5
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,388
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  42,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  95,6
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  130
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  2 446 371
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  285 307
  Personer
  Internt fordrevne
  1 899 000
  Internt fordrevne
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  710
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  3,508
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  59
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  146
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,13
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,5
  Hektar pr. person
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  5
  Antall henrettede
  Korruption
  13
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Civile rettigheder
  7
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  113,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  44,4
  Procent
  Alfabetisme
  32,0
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  58,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  7
  Procent
 •  

  Sydsudan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar