[[suggestion]]
Tanzania

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Dodoma

Etniske grupper

Fastlandet: afrikanere 99 % (95 % af befolkningen tilhører en af de mere end 130 forskellige bantu-stammer), andre 1%. Zanzibar: arabere, afrikanere og en del blanding af afrikanere og arabere

Sprog

Kiswahili / swahili, kiunguja, engelsk, arabisk, mange mindre sprog

Religion

Kristne 61 %, muslimer 36 %, traditionelle religioner og andre 4 % Zanzibar: 99 % muslimer

Befolkningtal

53 950 935

Styreform

Republik

Areal

947 300 km2

Valluta

Tanzaniansk shilling

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 786 PPP$

Nationaldag

26. april

Andre landesider

Geografi

Tanzanias landskab er meget varieret. Landet har områder med bjerge, savanne, søer, og en kystlinje med både koralrev og mangroveskov. Både Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, og den største sø, Victoriasøen, ligger i Tanzania. Landet har et subtropisk klima, og to regntidsperioder: Fra marts til maj, og fra november til januar. Landet har et meget rigt plante- og dyreliv, og er blandt andet kendt for deres sorte næsehorn. I Tanzania er over en tredjedel af landet fredet som nationalparker eller vildtreservater. På trods af dette, mister Tanzania ca. 3720 kvadratkilometer skovområder om året, fordi man vil bruge landområderne til jordbrug. Landet har endvidere problemer med ørkendannelse, jorderosion og ødelæggelse af koralrev langs kysten. Og krybskytteri. De tanzaniske myndigheder har i mange år tilladt ulovlig jagt i nationalparkerne og smugling af elfenben. I byen lider man under udfordring skabt af høj befolkningstæthed og en stadig voksende mængde forurening.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Tanzania, ville vi behøve 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Tanzanias kultur blev i flere århundreder, særligt i kystområderne, gennem handel og søfart stærkt påvirket af arabere. På Zanzibar (som består af øerne Unguja og Pemba) blev der oprettet en arabisk handelsstation, og fra 1698 var øerne underlagt sultanen af Oman. I 1886 blev Tanzania, eller Tanganyika (Tanzanias fastland), udråbt som tysk protektorat, mens Zanzibar beholdte sin selvstændighed til det kom under britisk styre i 1890. Efter at Tyskland havde tabte første verdenskrig blev Tanganyika givet til Storbritannien som mandatområde.

I 1961 blev først Tanganyika og siden Zanzibar i 1963, og i 1964 gik de sammen og dannede unionen «United Republic of Tanzania». I 1965 blev der vedtaget en ny grundlov, der gjorde Tanzania til en etpartistat under ledelse af Julius Nyerere og hans parti, Tanzanian African National Union (TANU). I 1977 slog TANU sig sammen med det største parti på Zanzibar, Afro-Shirazi Party (ASP), og sammen dannede de det revolutionære parti Chama Cha Mapinduzi (CCM), der lige siden har regerede landet. Tørke og nedgang i fødevareproduktionen førte dog til, at landet i 1990’erne indførte flerpartisystem og markedsøkonomi.

Samfund og politik

Tanzania er en union bestående af fastlandet Tanganyika og øerne Zanzibar. Præsidenten er statsoverhoved, og har meget magt. Han/hun er regeringschef, udnævner statsministeren og regeringen, og kan nedlægge veto mod nationalforsamlingens lovforslag.

Zanzibar har delvis indre selvstyre med egen grundlov, præsident og nationalforsamling, og selvbestemmelse i sager som kun vedrører Zanzibar.

Forholdet mellem Tanzania og Zanzibar har i lang tid vært præget af misnøje. Befolkningen på Zanzibar ønsker større selvstændighed, mens tanzaniere på fastlandet mener at de bør være tilfredse med den unionsaftale som allerede findes. Konflikten forstærkes af, at fastlandsbefolkningen hovedsagelig er kristne, mens størstedelen af Zanzibars befolkning er muslimsk. Muslimerne er ofte dårligere stillet, har lavere uddannelse og færre muligheder på arbejdsmarkedet.

CCM har haft regeringsmagten i Tanzania siden uafhængigheden i 1961. Oppositionspartierne er splittet og har meget lidt magt. CCM har en autoritær karakter, og fungerer mere som et magtapparat end som en folkebevægelse.  Korruption er et stort problem i både politik og retsvæsen, og der bliver ofte fremført anklager om valgfusk. Tanzanisk lovgivning garanterer hverken presse- eller ytringsfrihed, og menneskerettighederne er under pres med særligt homoseksuelle som en udsat gruppe. Tanzania er desuden også blevet kritiseret af diverse menneskerettighedsorganisationer for, at der forekommer tortur, dødsstraf og politiovergreb i landet.

Økonomi og handel

Tanzania er et af verdens fattigste lande, og omkring en tredjedel af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen. Landet har dog de seneste år oplevet en stabil økonomisk vækst skabt af især minedrift – særlig guld –, turisme og andre serviceerhverv, men flere ting står i vejen for udviklingen mod et mere velstående land. Bl.a. en udbredt korruption, tungt bureaukrati og dårlig infrastruktur, og en store udlandsgæld opbygget gennem mange års lån for at undgå handelsunderskud, er nogle af landets mange problemer, og Tanzania er i dag afhængig af bistand fra udlandet. Fund af naturgas i 2012 kan dog være en kilde til økonomisk vækst i fremtiden.

 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Tanzania på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  947 300
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  15,2
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  52,0
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  59 091 392
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  4,9
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,544
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,538
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  59
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  60
  År
  Forventet levealder for mænd
  58
  År
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  49,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,7
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  32,1
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  883
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 872
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  352 700
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,837
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  40
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  327
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,22
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,5
  Hektar pr. person
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,937
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  36
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  22,1
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  79,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  87,3
  Procent
  Alfabetisme
  80,4
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  55,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  16
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  6,4
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  24,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  30
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  44
  Procent
  Udenlandsgæld
  14 436 318 000
  US dollar