[[suggestion]]
Tanzania

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Dodoma

Etniske grupper

Fastlandet: afrikanere 99 % (95 % af befolkningen tilhører en af de mere end 130 forskellige bantu-stammer), andre 1%. Zanzibar: arabere, afrikanere og en del blanding af afrikanere og arabere

Sprog

Kiswahili / swahili, kiunguja, engelsk, arabisk, mange mindre sprog

Religion

Kristne 61 %, muslimer 36 %, traditionelle religioner og andre 4 % Zanzibar: 99 % muslimer

Befolkningtal

59 091 392

Styreform

Republik

Areal

947 300 km2

Valluta

Tanzaniansk shilling

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 786 PPP$

Nationaldag

26. april

Andre landesider

Geografi

Tanzanias landskab er meget varieret. Landet har områder med bjerge, savanne, søer, og en kystlinje med både koralrev og mangroveskov. Både Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, og den største sø, Victoriasøen, ligger i Tanzania. Landet har et subtropisk klima, og to regntidsperioder: Fra marts til maj, og fra november til januar. Landet har et meget rigt plante- og dyreliv, og er blandt andet kendt for deres sorte næsehorn. I Tanzania er over en tredjedel af landet fredet som nationalparker eller vildtreservater. På trods af dette, mister Tanzania ca. 3720 kvadratkilometer skovområder om året, fordi man vil bruge landområderne til jordbrug. Landet har endvidere problemer med ørkendannelse, jorderosion, ødelæggelse af koralrev langs kysten og krybskytteri. De tanzaniske myndigheder har i mange år tilladt ulovlig jagt i nationalparkerne og smugling af elfenben. I byerne lider man under udfordringer skabt af høj befolkningstæthed og en stadig voksende mængde forurening.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Tanzania, ville vi behøve 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Tanzanias kultur blev i flere århundreder stærkt påvirket af arabere, særligt i kystområderne gennem handel og søfart. På Zanzibar (som består af øerne Unguja og Pemba) blev der oprettet en arabisk handelsstation, og fra 1698 var øerne underlagt sultanen af Oman. I 1886 blev Tanzania, eller Tanganyika (Tanzanias fastland), udråbt som tysk protektorat, mens Zanzibar beholdte sin selvstændighed til det kom under britisk styre i 1890. Efter Tysklands nederlag i første verdenskrig blev Tanganyika givet til Storbritannien som mandatområde.

I 1961 blev først Tanganyika og siden Zanzibar i 1963, og i 1964 gik de sammen og dannede unionen «United Republic of Tanzania». I 1965 blev der vedtaget en ny grundlov, der gjorde Tanzania til en etpartistat under ledelse af Julius Nyerere og hans parti, Tanzanian African National Union (TANU). I 1977 slog TANU sig sammen med det største parti på Zanzibar, Afro-Shirazi Party (ASP), og sammen dannede de det revolutionære parti Chama Cha Mapinduzi (CCM), der lige siden har regerede landet. Tørke og nedgang i fødevareproduktionen førte dog til, at landet i 1990’erne indførte flerpartisystem og markedsøkonomi.

Samfund og politik

Tanzania er det mest befolkede østafrikanske land, samtidig med at befolkningstætheden er lav. Landets befolkning gror 3% årligt, og skyldes den høje fertilitetsrate på 4,8 børn per kvinde. Dette skaber en enorm uligevægt i befolkningens aldersgrupper, og 2/3 af befolkningen er altså under 25 år. 

Tanzania er en union bestående af fastlandet Tanganyika og øerne Zanzibar. Tanzanias præsident er både statsoverhoved og regeringschef, og har derfor magten til at udnævne statsministeren og regeringen, samt nedlægge veto mod nationalforsamlingens lovforslag. Zanzibar har delvis indre selvstyre med egen grundlov, præsident, nationalforsamling, og selvbestemmelse i sager som kun vedrører Zanzibar. Forholdet mellem Tanzania og Zanzibar har i lang tid været præget af misnøje. Befolkningen på Zanzibar ønsker større selvstændighed, mens tanzaniere på fastlandet mener at de bør være tilfredse med den unionsaftale som allerede findes. Konflikten forstærkes af, at fastlandsbefolkningen hovedsagelig er kristne, mens størstedelen af Zanzibars befolkning er muslimsk. Muslimerne er ofte dårligere stillet, har lavere uddannelse og færre muligheder på arbejdsmarkedet.

CCM har haft regeringsmagten i Tanzania siden uafhængigheden i 1961. Oppositionspartierne er splittet og har meget lidt magt. CCM har en autoritær karakter, og fungerer mere som et magtapparat end som en folkebevægelse.  Korruption er et stort problem i både politik og retsvæsen, og der bliver ofte fremført anklager om valgfusk. Tanzanisk lovgivning garanterer hverken presse- eller ytringsfrihed, og menneskerettighederne er under pres med særligt homoseksuelle som en udsat gruppe. Tanzania er desuden også blevet kritiseret af diverse menneskerettighedsorganisationer for forekomster af tortur, dødsstraf og politiovergreb i landet.

Økonomi og handel

Tanzania er et af verdens fattigste lande, og omkring en tredjedel af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen. Landet har dog de seneste år oplevet en stabil økonomisk vækst skabt af især minedrift (især guld), turisme og andre serviceerhverv, men flere ting står i vejen for udviklingen mod et mere velstående land. Bl.a. lider landet under udbredt korruption, tungt bureaukrati og dårlig infrastruktur, samt en stor udlandsgæld opbygget gennem mange års lån for at undgå handelsunderskud. Tanzania er i dag afhængig af bistand fra udlandet, men fund af naturgas i 2012 kan dog være en kilde til økonomisk vækst i fremtiden.

 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Tanzania på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  2 584 170 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  49,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,275
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  28,20
  procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,404
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  26,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,7
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  11 562
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,22
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,1
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,837
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  36
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  36,28
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  79,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,1
  Procent av BNP
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  32,0
  Procent
  Undervægtige børn
  4,5
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  54
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  4,9
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  1,5
  Procent
  Forventet levealder
  59
  Antal år
  Malariaspredning
  113,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  398
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  21
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  132
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  269
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  85,8
  Procent
  Alfabetisme
  77,9
  Procent
  Antal år i skole
  8
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  79,9
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,544
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,9
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  37,18
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  99
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  32,8
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  6,4
  Procent
  Ledighed
  1,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  53 320 625 959
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  958
  US Dollar
  Primære erhverv
  30
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  44
  Procent
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  16,0
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Tanzania

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  883
  Personer
  Befolkningstal
  59 091 392
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 872
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  352 700
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,538
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  60
  År
  Forventet levealder for mænd
  58
  År
  Globalt lykkeindeks
  3,23
  Skala: 1-10 (10 er bedst)