[[suggestion]]
Thailand

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bangkok

Etniske grupper

Thai 75 %, kinesere 14 %, andre 11 %

Sprog

Thai, engelsk, diverse mindre sprog og dialekter

Religion

Buddhister 95 %, muslimer 4 %, andre / uspecificeret / ingen 1 %

Befolkningtal

67.741.401

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

513 115 km2

Valluta

Baht

Bruttonationalindkomst per indbygger

16 913 PPP$

Nationaldag

5. december

Andre landesider

Geografi

Thailand er et langstrakt land med mange forskellige typer terræn. I den nordvestlige del er der flere bjergkæder, der stammer fra Himalaya-massivet, med toppe op til 2.500 meter over havets overflade. I nordøst er der sletter med lave højderygge og frugtbare landbrugsområder. Sletterne i midten af ​​landet gennembores af flere floder, herunder den omfattende Chao Phraya-floden, der danner et stort delta ved Thailandsgolfen. Malacca-halvøen, som udgør landets sydlige del, består af en smal bjergkæde omgivet af enorme sandstrande. Tropisk skov dækkede indtil for nylig det meste af landet, men efter omfattende skovhugst er der kun små områder tilbage, spredt ud over forskellige regioner. Klimaet er tropisk med temperaturer mellem 25 og 30 grader året rundt, og en klart defineret regntid fra juni / juli til september. Thailand har i de seneste årtier gennemgået store industrielle udviklinger, uden at myndighederne har taget hensyn til beskyttelsen af ​​miljøet. Dette har ført til forurenet drikkevand og dårlig luftkvalitet i flere af de større byer, en dramatisk reduktion i artsdiversiteten og omfattende skovrydning.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Thailand, ville vi behøve 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Det område, som vi i dag kender som Thailand blev sin egen stat i midten af 1200-tallet, da Sukothai riget blev grundlagt på Chao Phraya-flodens banker. Sukothai blev senere indarbejdet i Siam riget, der opstod længere mod syd i 1300-tallet. Siam riget var den direkte forløber for nutidens Thailand og udviklede et skriftsprog, tog Theravada buddhismen som sin officielle religion og vedtog sit eget retssystem, der herskede indtil 1800-tallet. Siam riget lå i lang tid i konflikt med nabolandet Burma og lukkede grænserne helt af, i mere end et århundrede for at holde vestlige magter, der koloniserede de fleste af de omkringliggende lande ude. Thailand blev regeret af enevældige konger fra Chakri dynastiet indtil et kup i 1932, der indførte et konstitutionelt monarki, hvor kongen spillede en mere symbolsk rolle.

Under Anden Verdenskrig deltog Thailand aktivt på Japans side, men blev ikke straffet så hårdt efter krigen som deres allierede.

I 1950'erne fik Thailand betydelig finansiel og industriel støtte fra USA, som anså landet som den vigtigste front mod kommunismen i Sydøstasien. Som tak for hjælpen deltog Thailand både i Korea-krigen(1950-53) og Vietnam-krige (1961-1975) på Amerikansk side.

Det tidligere landbrugssamfund udviklede sig hurtigt til et stærkt industrialiseret land og oplevede usædvanlig økonomisk vækst i flere år. Landet blev regeret af en række repressive regimer og først i 1990'erne begyndte landet at udvikle sig i en mere demokratisk retning.

Thailands moderne historie indeholder mange militærkup, militære styrer og korte perioder med demokrati. En af landets rigeste forretningsmænd, Takshin Shinawatra blev valgt i 2001 til at være landets statsminister.

Takshin iværksatte store reformer, som gjorde ham meget populær i fattige, underudviklede områder, mens middelklassen i byerne langs kysten var utilfredse. Afsløringer om korruption og magtmisbrug fra Takshin udløste store protester midt i 00'erne. Statsministeren udskrev nyvalg, men før han nåede at gennemføre valget, blev han afsat i et statskup i 2006. Siden har der været magtkamp mellem tilhængere og modstandere af Takshins politik, både i parlamentet og i gaderne i byerne.

Siden 2006 har landets statsministre haft tætte slægtsbånd til Takshin, som har vært i eksil i Storbritannien. Modstanderne af Takshin har betragtet disse slægtninge som at have styret landet på vegne af Takshin. I 2013 var der igen store demonstrationer fra Takshins modstandere. Demonstranterne ønsker et nyt politisk system i Thailand.

I maj 2014 gennemførtes der endnu et militært kup, hvor Thailands folkevalgte regering blev afsat. Denne regering var ledet af Yingluck Shinawatra, Takshins lillesøster. Landet styres i dag af et militærråd.  

Samfund og politik

Thailandsk politik er domineret af spændinger mellem hæren, den demokratisk valgte regering og den daværende kong Bhumibol. Hæren har siden 1930'erne haft stor indflydelse på styringen af ​​landet og ofte afsat demokratisk valgte regeringer under påskud af at beskytte monarkiet. Kongen har tidligere også grebet ind og mæglet mellem de forskellige partier i flere tilfælde.

Forretningsmanden Takshin Shinawatra kom til magten i 2001 og gennemførte omfattende reformer, især i landdistrikterne. Dette gjorde ham meget populær i de fattige og underudviklede områder, men skabte utilfredshed i byerne langs kysten. Takshin blev afsat ved et kup i 2006, men nogle af hans vigtigste tilhængere vandt valget i 2007 og styrer nu landet. Dette har ført til megen uro i flere byer.

Thailand er meget opdelt mellem by og land. Der er meget uro i de sydlige provinser, hvor størstedelen af ​​befolkningen er Malay-muslimer, som er sprogligt, kulturelt og religiøst anderledes end befolkningen i resten af ​​landet. Landet kæmper også med det ulige udviklingsniveau, en masse korruption og grove menneskerettighedskrænkelser af politiet og hæren.

Thailand er hjemsted for mange flygtninge fra nabolandet Burma, sandsynligvis et sted mellem 200.000 og 500.000 mennesker.

I oktober 2016 afgik den siddende Kong Bhumibol ved døden efter mange års sygdom. Kongen var den niende konge af Thailands Chakri-dynasti. Han havde siddet som konge siden 1946, men blev formelt kronet i 1950. Kong Bhumibol's død medførte national landesorg grundet hans kæmpe opbakning i det sydøstasiatiske land. 

Økonomi og handel

Thailands økonomi gennemgik en revolution i årene efter Anden Verdenskrig. Specielt efter at eksportmarkedet blev dereguleret i begyndelsen af ​​1960'erne er udviklingen gået stærkt og det tidligere landbrugsland har fået en massiv tekstil- og elektronikindustri på et par år. Næsten halvdelen af ​​landets arbejdstagere arbejder stadig i landbrugssektoren, som nu er strømlinet og moderniseret. Thailand er i øjeblikket verdens største eksportør af ris og eksporterer også en masse fisk, gummi, hvede og sukker. Landet blev hårdt ramt af den asiatiske finanskrise i 1997, men efter et milliardlån fra Den Internationale Valutafond er økonomien hurtigt kommet i orden igen. Thailand har betalt en høj pris for den hurtige udvikling: de fattige landmænd, som har måttet flytte på grund af den industrielle udvikling har gentagne gange demonstreret, og foretaget mindre oprør i landet. Miljøaktivister har påpeget, at den enorme forurening, der er kommet som et resultat af industrialiseringen og at afhængigheden af eksportmarkeder har såret den lokale valuta, bath, der er blevet meget sårbar over for ændringer på markederne.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Thailand på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  513 120
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  32,9
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  32,1
  Procent
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  69 183 173
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,4
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,366
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,755
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  25,0
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  7,4
  Procent
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  7 931
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 510
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  106 692
  Personer
  Internt fordrevne
  41 000
  Internt fordrevne
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  50
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,259
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  11
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  171
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  4,62
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,5
  Hektar pr. person
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  1,001
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  37
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  37,3
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  75,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,6
  Procent
  Alfabetisme
  94,0
  Procent
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  97,8
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  93
  Procent
 •  

  Thailand

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  4,6
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  9
  Procent
  Sekundære erhverv
  37
  Procent
  Tertiære erhverv
  53
  Procent
  Udenlandsgæld
  135 799 000 000
  US dollar