[[suggestion]]
Tjekkiet

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Praha (Prag)

Etniske grupper

Tjekker 90,4 %, Moraver 3,7 %, Slovakker 1,9 %, andre 4 %

Sprog

Tjekkisk 94,9 %, Slovakisk 2 %, andet 3,1 %

Religion

Romerks katolsk 26.8 %, Protestant 2.1 %, andet 3.3 %, uspecificeret 8.8 %, ingen 59 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

34 749 PPP$

Andre landesider

Geografi

Tjekkiet er et åbent sletteland omgivet af høje bjerge. Landets højeste bjerg er Sněžka i Krkonoše (Riesengebirge) med 1.602 meter over havets overflade. Landet har et kontinentalt klima, men lange, kolde og forholdsvis tørre vintre og varme somre. Omkring en tredjedel af landet er dækket af skov, men ligesom andre skove i Centraleuropa er også store dele af den tjekkiske skov ramt af skovdød, på grund af miljøgifte og syreregn. Der findes omkring 85 arter af pattedyr, deriblandt bjørne, ulve, ræve og los.

Miljøproblemer i Tjekkiet er luft- og vandforurening, i nogle områder så alvorligt at det udgør en reel helbredstrussel mod indbyggerne. Situationen har forbedret sig en del efter Tjekkiets medlemskab af EU i 2004, da landet måtte følge EU’s krav.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Tjekkiet, ville vi behøve 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Selvom Tjekkiet først blev oprettet som stat i 1993, har området i store dele af sin ældre historie haft forskellige former for selvstyre, blandt andet som kongedømmet Böhmen. Efter første verdenskrig og opløsningen af det habsburgske dobbeltmonarki; Østrig-Ungarn formede tjekkerne og slovakkerne et land. Tjekkoslovakiet blev til fra territorier der blev afstået af Østrig (Böhmen og Mähren) og fra Ungarn (nutiden Slovakiet). I 1939 annekterede Nazityskland den tjekkiske del af landet. Slovakiet benyttede denne situation til at erklære sig selvstændigt og alliere sig med tyskerne. Efter anden verdenskrig blev hele Tjekkoslovakiet en del af Sovjetunionen. I 1968 blev kravet om at ændre kommunismen til ”socialisme med et menneskeligt ansigt” slået brutalt ned af Sovjetunionen. Dette førte til anti-sovjet demonstrationer, der igen førte til repressalier og brutalitet fra Sovjetunionen. Da Sovjetunionen i 1989 brød sammen fik Tjekkoslovakiet sin frihed gennem den fredelige ”fløjlsrevolution”. I 1993 gennemgik landet en fredelig skilsmisse og Tjekkiet og Slovakiet blev to selvstændige lande.

Samfund og politik

En ny grundlov for Den Tjekkiske Republik blev vedtaget i 1992 og Václav Havel, tidligere præsident i Tjekkoslovakiet, blev landets første præsident. De to største og vigtigste partier i Tjekkiet er Det demokratiske borgerparti (Občanská demokratická strana eller ODS) ledet af Václav Klaus (landets første statsminister) og Det tjekkiske socialdemokratiske parti (Česká strana sociálně demokratická eller ČSSD). ODS hovedsag var en radikal overgang til markedsøkonomi, mens ČSSD har rødder tilbage fra før Sovjetunionen. ČSSD blev grundlagt i 1878, men blev tvunget til at slå sig sammen med kommunistpartiet i 1948 og begyndte som selvstændigt parti i 1989. Partiet definerede sig der som et vestligt socialdemokratisk parti.

Tjekkiet var blandt de tre tidligere kommunistlande, der i juli 1997 blev inviteret til udvidelsen af NATO og blev medlem af NATO i 1999 og af EU i 2004.

Et specielt problem for Tjekkiet hænger sammen med forholdet til Tyskland, for efter anden verdenskrig blev den store tyske folkegruppe (sudettyskerne) fordrevet fra det nuværende Tjekkiet. Efter lange

forhandlinger vedtog Tyskland og Tjekkiet i 1997 en erklæring, hvor Tyskland undskyldte for nazisternes overgreb mod Tjekkoslovakiet og hvor Tjekkiet undskyldte for det der skete med sudeterne efter krigen.

Økonomi og handel

Tjekkiet har lange traditioner som et vellykket industriland og med sin gunstige beliggenhed i forhold til Vesteuropa og sine demokratiske traditioner fra mellemkrigstiden havde landet et bedre udgangspunkt end mange andre tidligere kommunistland for at klare overgangen til privatkapitalisme og demokratisk flerpartisystem. Økonomen Václav Klaus blev det selvstændige Tjekkiets første statsminister og ledede overgangen til markedsøkonomi. Efter århundredeskiftet har den økonomiske vækst været jævn, med en inflation under kontrol og en arbejdsløshed omkring gennemsnittet blandt EU’s lande. Tjekkiet er alligevel meget afhængig af hvad der sker i verdensøkonomien og især hvad der sker i Tyskland. Under finanskrisen i 2008 og 2009 blev Tjekkiet ramt forholdsvis hårdt. Der er også bekymring for korruption, en kommende ældrebølge og et meget lidt bæredygtigt velfærdssystem.

Industrien giver arbejde til omkring 39 % af arbejdsstyrken, landbruget står for 3 % og servicesektoren for omkring 58 % af arbejdsstyrken. Tjekkiet har en stadigt voksende turistindustri og er også kendt for sin ølproduktion. Blandt andet har den tjekkiske by Plzeň lagt navn til pilsneren.

Tjekkiet er nummer 28 ud af 169 på FN’s indeks over menneskelig udvikling.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Tjekkiet på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  78 870
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  40,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  34,5
  Procent
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  Mangler data
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,6
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,129
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,888
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  78
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  81
  År
  Forventet levealder for mænd
  75
  År
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  30 325
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  480
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 590
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  4 455
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,381
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  5
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  9,17
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  5,6
  Hektar pr. person
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,984
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  57
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  27,3
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  39,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  99
  Procent
 •  

  Tjekkiet

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  12,8
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  38
  Procent
  Tertiære erhverv
  59
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar