[[suggestion]]
Tonga

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Nukualofa

Etniske grupper

Tonganere 96.6%, delvis tonganere 1.7%, andre 1.7%, uspecificerede 0.03% (2006)

Sprog

Engelsk og tongansk 87%, tongansk (officielt) 10.7%, engelsk (officielt) 1.2%, andre1.1%, uspecificeret 0.03% (2006)

Religion

Protestanter 64.9% (inkluderer mange forskellige retninger), mormoner 16.8%, katolikker 15.6%, andre 1.1%, ingen 0.03%, uspecificeret 1.7% (2006)

Befolkningtal

106 379

Areal

750 km2

Valluta

Tongansk paanga

Bruttonationalindkomst per indbygger

5 745 PPP$

Nationaldag

4. juni

Andre landesider

Geografi

Tonga består af 172 øer. Nogle er høje og vulkanske, andre er lave koraløer. 36 af øerne er permanent bosatte. Øerne har et tropisk kystklima med en årlig gennemsnitlig temperatur på 25 grader. Frodige, tropiske regnskove dækker de områder, der ikke dyrkes. De eneste landpattedyr er indførte rotter - en stor trussel mod fugle faunaen. Landet har mange havfugle, og 20 jordfugle, herunder to oprindelige (endemiske) arter: tongaplystrer og tongaovnhøne, som udklækker deres æg ved hjælp af vulkansk varme.

Miljøproblemer i Tonga er skovrydning, både på grund af udvikling og landbrug. Ødelæggelse af koralrev er et stigende problem. Havskildpadden er en truet art i Tonga. Endvidere er affald fra jordbrug (sprøjtemidler) og fra industrien bliver udledt i havet, hvilket er ødelæggende for kysten, dyrelivet i havet og går i grundvandet.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Tonga, ville vi behøve 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Det er uvist, hvornår den første bosættelse på Tonga fandt sted, men en gruppe polynesiere menes at have bosat øerne 1500-1000 f.Kr. Vi kender meget lidt til historien om Tonga før europæerne kom, fordi der er få skriftlige kilder. I 1616 ankom et hollandsk skib for at handle på øerne og næsten 150 år efter ankom James Cook. Han kaldte øerne "Friendly Islands", fordi han blev så godt modtaget. I 1845 blev øerne forenet i et selvstændigt kongerige. Tonga blev et britisk protektorat i 1905, og har været selvstændigt siden 1970, men er stadig medlem af Commonwealth.

Kongen Tupou IV kom til tronen i 1965 og regerede enevældigt helt frem til sin død i 2006. Regeringen og de fleste i det lovgivende råd er udpeget af kongen, tradition tro er de fra landets 33 adelige familier. Men i 90'erne voksede en demokratisk bevægelse frem, og det første politiske parti blev grundlagt i 1994. Den første folkevalgte minister blev valgt ind i regeringen i 2005.

Samfund og politik

Da kongen døde i 2006, blev Tonga rystet af voldsomme uroligheder. Dels fordi parlamentet i over et år havde undladt at overveje forslag til demokratiske reformer. Mange bygninger blev plyndret og sat i brand og mindst otte demonstranter døde. Da den nye konge blev kronet, gav han afkald på retten til at udnævne statsministeren, mens han gav statsministeren ret til at vælge sine ministre uden indblanding. Monarken ville ikke længere deltage i den politiske proces fra dag til dag. I 2006 blev Feleti Sevele således landets første demokratisk valgte, ikke adelige, statsminister I 2010 vedtog landet et nyt valgsystem, der for første gang i Tongas historie vil sikre, at et flertal af parlamentarikerne er folkevalgte.

To af tre personer bor på hovedøen Tongatapu og hovedstaden er den eneste større by. Samfundet er stærkt påvirket af de kirkelige skikke, og det er for eksempel ikke lovligt at arbejde, dyrke sport eller handle om søndagen.

Økonomi og handel

Siden 1990'erne har Tonga kæmpet med høj inflation, høj arbejdsløshed og varierende produktion i landbruget. Myndighederne forsøger at etablere et mere differentieret erhvervsliv, og for at mindske energiimport arbejdes der på at drage fordel af bølgekraft og solenergi. Siden 1996 er de yderste øer blevet udstyret med solfangere. Udvikling af turisme er også et satsningsområde. Der er håb om at finde betydelige mængder af kobber, zink og guld på Tongas kontinentalsokkel.

Næsten halvdelen af ​​landets befolkning lever i øjeblikket udenfor pengeøkonomien med landbrug, fiskeri og sankning på et selvforsynende niveau. Landbrug dominerer også den offentlige økonomi, med omkring en tredjedel af både beskæftigelsen og bruttonationalproduktet (BNP). Al jord er ejet af kongen, der fordeler den blandt de aktuelle 33 adelige familier til yderligere bortforpagtning.

Tonga har store underskud i betalingsbalancen med udlandet, og landet modtager betydelig økonomisk hjælp fra New Zealand, Australia og EU. Pengeforsendelser fra tonganere i udlandet er også en vigtig indtægtskilde.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Tonga på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  80 330 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  22,50
  procent
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,726
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  70
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  23,4
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  150
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  3,3
  Hektar pr. person
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  121
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,14
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  7,3
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  205
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  25,41
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  5,2
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  16
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  124
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  7
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  30
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  12
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,4
  Procent
  Alfabetisme
  99,4
  Procent
  Antal år i skole
  11
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  86,9
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,659
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  38,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  7,41
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  97,0
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  11,4
  Procent
  Ledighed
  1,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  427 659 795
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  3 959
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  17
  Procent
  Tertiære erhverv
  61
  Procent
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  41,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Tonga

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstal
  109 008
  antal indbyggere