[[suggestion]]
Trinidad og Tobago

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port of Spain

Etniske grupper

Indere 40 %, Afrikanere 37.5 %, blandet 20.5 %, andet 1.2 %, uspecificeret 0.8 %

Sprog

Engelsk (officielt), Caribisk Hindustani (en Hindi dialekt), fransk, spansk og kinesisk

Religion

Romersk katolsk 26 %, Hindu 22.5 %, Anglikansk 7.8 %, Baptist 7.2 %, Pentecostal 6.8 %, Muslim 5.8 %, Seventh Day Adventist 4 %, andre kristne 5.8 %, andet 10.8 %, uspecificeret 1.4 %, ingen 1.9 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

32 855 PPP$

Andre landesider

Geografi

De to øer Trinidad og Tobago (T & T) er placeret lige ud for Venezuelas kyst. Det nordlige Trinidad er domineret af bjergkæden” Northern Range”, med bjergtoppe på op til 940 meter. Det barske landskab i Trinidad og Tobago er en fortsættelse af denne bjergkæde. Ellers består Trinidad, som er den største ø, hovedsageligt af lavland med lange hvide sandstrande langs kysten. I sydvest ligger den enorme asfaltsø ”Pitch Lake”, der er verdens største reservoir af asfalt. Tropisk regnskov dækker en tredjedel af øerne, der er beliggende i udkanten af ​​orkanbælterne, og som derfor ikke er så udsat for ødelæggelser.

Miljøproblemer på T og T er forurening af ​​vandet på grund af kemikalier fra landbruget, industriaffald og udledning af urenset spildevand. Der er også lejlighedsvis problemer med oliespild og forurening fra olie-sektoren. T og T har også problemer, der relaterer sig til skovrydning og jorderosion.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Trinidad og Tobago, ville vi behøve 3.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Da Columbus kom til øerne i 1498, var der flere arawakstammer på Trinidad, mens Tobago var ubeboet. I 1532 blev der oprettet sukkerplantager og der blev udnævnt en spansk guvernør. Den indianske befolkning blev hurtigt udryddet, og der blev derfor fragtet slaver til øen for at overtage arbejdet på plantagerne. Spanien overgav kolonien Trinidad til den britiske flåde i 1797, og øen blev formelt briternes i 1802. I 1814 overtog Storbritannien Tobago, efter den havde skiftet mellem koloniherrer oftere end nogen anden ø i Caribien. Trinidad og Tobago blev slået sammen til én koloni i 1899.

Plantagearbejdet blev hårdt ramt af forbud mod slaveri, der blev starten på stor import af arbejdskraft fra Indien. Olie blev allerede opdaget i 1910, hvilket har gjort T og T til et af de rigeste lande i Caribien. I 1945 fik øerne selvstyre og de opnåede uafhængighed i 1962.

Samfund og politik

De politiske skel i T og T har traditionelt fulgt etniske skillelinjer, hvor dem med afrikanske rødder har stemt konservativt på People's National Movement (PNM). PNM har haft stor indflydelse i T og T, og havde samme premierminister fra uafhængigheden til 1981. I 1970’erne var den amerikanske Black Power bevægelse forholdsvist stærk. Opposition United National Congress (UNC) har traditionelt været for den indiske herkomst, der er færre og i stigende grad opholder sig på landet og arbejder med landbrug. Det politiske billede har ændret sig noget i de seneste år, hvor en række nye partier er kommet til.

T og T er særlig kendt for sit karneval og betragtes som fødestedet til instrumenterne steelpan og calypso. Omkring 96 % af befolkningen bor på Trinidad. Vold og bandekriminalitet relateret til narkotika har i de seneste år blevet et alvorligt problem for T og T. Dette gjorde, at de i 1999, trods internationale protester, genindførte dødsstraffen.

Økonomi og handel

Olie blev fundet i T og T tilbage i 1910, og landet har traditionelt haft en stærk økonomi. Det blev tidligere antaget, at oliereserverne vil være udtømt omkring 2005, men nye fund af olie og naturgas har givet ny vækst. T og T har haft en stærk statskontrolleret økonomi, men fra 1980'erne, havde de økonomiske problemer på grund af faldende priser på olie og var gennem Den Internationale Valutafond (IMF) nødsaget til at gennemføre en privatisering af økonomien. Dette havde den ønskede effekt på den økonomiske vækst, men som i mange andre lande fandt det sted på bekostning af den sociale udvikling, hvilket betød, at andelen af ​​fattige steg. T og T har haft en stærk økonomisk vækst i 00'erne.

Turismen er også en industri, der har været stigende, og servicesektoren bidrog i 2004 med næsten halvdelen af ​​BNP og beskæftigede næsten to tredjedele af den arbejdende befolkning. I 2016 besøgte 409 000 turister landet.

T og T er nummer 64 af 169 i FN’s indeks over menneskelig udvikling (2015)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Trinidad og Tobago på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  4 330 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  3,4
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,002
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  4,9
  Procent
  Undervægtige børn
  6,3
  Procent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  26
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  1,8
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  70
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  49
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  17
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  38
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  17
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,3
  Procent
  Alfabetisme
  96,9
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  95,2
  Procent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  42,2
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  30,95
  Procent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  10,9
  Procent
  Ledighed
  5,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  16 126
  US Dollar
  Primære erhverv
  0
  Procent
  Sekundære erhverv
  57
  Procent
  Tertiære erhverv
  43
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  5 130
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  4,9
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  45,7
  Procent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  1 372 598
  antal indbyggere
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,324
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,784
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder for kvinder
  74
  År
  Forventet levealder for mænd
  67
  År
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  24,7
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  87
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  623
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 269
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  39
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,053
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  34,16
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  6,7
  Hektar pr. person
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  1,004
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  41
  0-100 (der 100 er bedst)
  Globalt lykkeindeks
  6,19
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  54,6
  Indeks (0-120)