[[suggestion]]
Ukraine
two equal horizontal bands of azure (top) and golden yellow represent grain fields under a blue sky

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Kiev

Etniske grupper

Ukrainere 77.8%, russere 17.3%, hviderussere 0.6%, moldovere 0.5%, krimtatarer 0.5%, bulgarere 0.4%, ungarere 0.3%, rumenere 0.3%, polakker 0.3%, jøder 0.2%, andre 1.8% (2001)

Sprog

Ukrainsk (officielt) 67%, russisk 24%, andre 9%

Religion

Ukrainsk-ortodokse (Kiev patriarkatet) 50.4%, ukrainsk-ortodokse (Moskva patriarkatet) 26.1%, ukrainsk græsk katolske 8%, ukrainsk autokefalia ortodokse 7.2%, romersk katolske 2.2%, protestanter 2.2%, jøder 0.6%, andre 3.2% (estimat fra 2006)

Befolkningtal

45,4 millioner

Styreform

Republik

Areal

603 550 km2

Valluta

Ukrainsk hryvnia

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 270 PPP$

Nationaldag

24. august

Andre landesider

Geografi

Størstedelen af Ukraine er slettelandskab med en gennemsnitlig højde på 175 meter over havets overflade. Af højland har man bjergene på Krim, Donetsplateauet i syd og det volynsk-podilske højland i vest. Længst vest strækker Ukraine sig over sydsiden på Karpaterne. Ukraines højeste bjerg, Hoverla, ligger i Karpaterne. Mellem disse højere områder ligger det store slettelandskab, som drænes af en række floder. Den vigtigste flod er Dnepr, som løber fra nord til syd og deler landet i to dele. Floden munder ud i Sortehavet. Ukraine har et tempereret kontinentalt klima bortset fra de sydlige dele af Krim, som har subtropisk middelhavsklima. Ukraines største miljøproblemer er forringelsen af vandkvaliteten, forurening og skovfældning. Forurening af industri, udstrakt brug af pesticider og radioaktivt nedfald efter Tjernobyl-katastrofen har forurenet store områder af ladnet. Forureningsniveauet er dog faldet en del efter kommunismens fald på grund af den dramatisk nedgang i industriproduktionen.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Ukraine, ville vi behøve 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Ukraines historie strækker sig tilbage mindst 4500 år før Kristus og en række forskellige befolkningsgrupper har boet og vandret igennem landområdet, som i dag betegnes som Ukraine. Kievriget blev grundlagt i det østeuropæiske område mod slutningen af 880erne. Kievriget var med til at skabe ukrainernes og russernes nationale identitet. Riget blev opløst i 1200-tallet, da mongolerne invaderede landet. I 1300 tallet pressede Litauen og Polen mongolerne tilbage. Da den polst-litauenske union blev indgået i 1569, kom størstedelen af dagens Ukraine under polsk styre. I spidsen for modstanden mod det polske styre stod de ukrainske kosakker og deres oprør førte til, at en del af Ukraine kom under russisk styre. I slutningen af 1700-revolutionen erklærede Ukraine sig selvstændig. Efter 3 år med konflikter og borgerkrig blev landets vestlige dele indlemmet i Polen og de midterste og østlige dele kom med i Sovjetunionen i 1922. Den ukrainske socialistiske sovjetrepublik blev født. Efter at Stalin kom til magten i 1930erne udførte man en tvangskollektivisering af landbruget og en udryddelse af de kulturelle og politiske eliter. Landet led under en menneskeskabt hungersnød, som førte til at 3 til 7 millioner mennesker døde i perioden fra 1932 til 1933. Ukraines materielle og menneskelige tab under Anden Verdenskrig var enorme. De civile ofre anslås at variere fra 5 til 7 millioner mennesker, deraf næsten en million jøder.  

Samfund og politik

Ukraine blev en uafhængig stat, da Sovjetunionen blev opløst i 1991. Ukraines statsoverhovede er præsidenten som vælges ved valg hvert femte år. Præsidenten kan sidde i to på hinanden efterfølgende perioder. Parlamentet har et kammer med 450 medlemmer, som vælges for 5 år ad gangen. Ukraine har kæmpet med politiske udfordringer siden uafhængigheden. I efteråret 2004 blev der afholdt præsidentvalg. Beskyldninger om valgfusk førte til en politiske krise i landet, og hændelserne har senere fået tilnavnet Den Orange Revolution. Landets politik har været præget af en strid om granden af tilknytning til Rusland og om graden af liberalisering af økonomien. De regionale spændinger har også været store. Derudover har tilliden til det politiske system været svækket på grund af magtmisbrug og manipulation af valgene.

Striden om hvorvidt Ukraine skal rette sig mod EU eller mod Rusland førte i 2014 til store demonstrationer i dele af landet. Den russisk-venlige præsident Viktor Janukovytsj blev tvunget til at gå af, og der blev annonceret nyvalg i maj 2014. Kort tid efter indtog russiske soldater Krimhalvøen, et område hvor Rusland har en militærbase, og hvor der bor mange etniske russere. Det internationale samfund har fordømt Rusland for brug på folkeretten, og omfattende diplomatiske tiltag er iværksat for at hindre, at der udbryder krig mellem Ukraine og Rusland.

Økonomi og handel

Ukraine var meget vigtig for Sovjetunionens økonomi og landet har en betydelig industriel arv fra den tid. Produktion af metaller og mineraler udgør ryggraden i ukrainsk økonomi sammen med landbrug. Eksporten udgøres hovedsageligt af stål, kul, maskiner og landbrugsprodukter. Overgangen har en planstyret økonomi var vanskelig og medførte, at landets produktion sank drastisk de første år efter Sovjetunionens fald. Økonomien er i de senere år vokset, for så at blive ramt hårdt af finanskrisen. Landet har store udfordringer knyttet til korruption og en stor andel af befolkningen lever i fattigdom.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ukraine på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  1 166 120 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,001
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  3,80
  procent
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,701
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  68,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  227 299
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  5,02
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,2
  Prosent
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  409
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  3,113
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  32
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  32,46
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  72,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  3,4
  Procent av BNP
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  3,3
  Procent
  Undervægtige børn
  8,2
  Procent
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  9
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  1,5
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,4
  Procent
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  32
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  5
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  26
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  84
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  100,0
  Procent
  Alfabetisme
  100,0
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  92,4
  Procent
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,284
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  47,3
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  12,29
  Procent
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  92,2
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  88 389
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  3 419
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  21,3
  Procent
  Ledighed
  9,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  112 154 185 121
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  2 640
  US Dollar
  Primære erhverv
  10
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  63
  Procent
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  57,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Ukraine

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  5 908
  Personer
  Befolkningstal
  44 009 214
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  177 278
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  9 486
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,751
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  800 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  64
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,33
  Skala: 1-10 (10 er bedst)