[[suggestion]]
Uruguay

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Montevideo

Etniske grupper

Europæisk opringelse 88%, mestizer 8%, afrikansk oprindelse 4%

Sprog

Spansk (officielt sprog), Portunhol, Brazilero (blandinger mellem portugisisk og spansk)

Religion

Romersk-katolsk 79%, protestanter 5%, andre kristne 4%, jøder 1%, andre el. ingen 11%

Befolkningtal

3.316.000

Styreform

Konstitutionel republik

Areal

176.220 km2

Valluta

Peso

Bruttonationalindkomst per indbygger

21 620 PPP$

Andre landesider

Geografi

Uruguay er et af de mindste lande i Sydamerika. Landet danner overgangen mellem højlandet i Brasil og det Argentinske sletteland. Ved grænsen til Brasilien rejser der sig to bjergkæder, som løber på tværs af landet i syd-østlig retning. Mod syd, brydes bakkelandskabet af sletter. Ca. 85% af landet er dækket af græsstepper, som i vid udstrækning bliver anvendt til græsning. Rio Negro er Uruguays vigtigste flod. Den deler hele landet, og danner flere små søer. Rio Negro flyder sammen med Uruguay-floden, der danner en naturlig grænse til Argentina. Langs floderne er der smalle skovbælter. Uruguay er beliggende i det subtropiske klimabælte og har fire årstider. Den varmeste periode strække sig fra december til februar, mens der er vinter i perioden fra juni til august. Om vinteren kan temperaturen falde helt ned til nul grader, men der falder ingen sne i landet. I 2006 byggede Uruguay en papirmasse fabrik ved Uruguay-floden. Dette førte til omfattende protester fra argentinske miljøaktivister, og sagen gik til den Internationale Domstol. Det førte i 2010 til at virksomheden kunne fortsætte, da den ikke er i strid med internationale miljøkrav.
Luftforurening forårsaget af industri er et stort problem i Uruguay, særligt i tætbefolkede områder.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Uruguay, ville vi behøve 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Uruguay er et af de få latinamerikanske lande hvor der ikke har været nogen forekomst af guld. Derfor blev landet også koloniseret sent i forhold til andre latinamerikanske lande. I slutningen af 1600-tallet grundlagde Portugal og Spanien kolonier i Uruguay. De kæmpede om retten til landet indtil 1776, hvor hele landet blev koloniseret af Spanien. I denne periode blev den oprindelige Indianske befolkning næsten udryddet, og jorden blev fordelt mellem nogle få spanske rigmænd.
Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet svækkede Spanien og kolonien kollapsede. Portugal tog magten over Uruguay, og i 1817 blev landet en del af Brasilien, som på dette tidspunkt også var portugisisk koloni. Fem år senere fik Brasilien sin uafhængighed fra Portugal, og i 1828 fik Uruguay, med hjælp fra Storbritannien, sin uafhængighed. Den liberale Colorado-parti og den konservative Blanco-parti blev dannet i 1830'erne. Voldelige konflikter mellem disse partier dominerede resten af århundredet. I 1903, blev Colorado-partiets formand Ordóñez valgt til præsident, og ​​konflikterne faldt til ro. I 1950'erne blev Uruguay ramt af en økonomisk krise, der førte til nye sociale uroligheder. I 1972 overtog militæret magten i landet. Tortur, mord og arrastationer af oppositionen karakteriserede 1970'erne. Da militærjuntaen ikke formåede at standse den økonomiske tilbagegang, afgav den stadig mere magt i 1980'erne. Sanguinetti var i 1984 den første civile præsident i 12 år, og samfundet var ved at blive friere. I 1997 blev en ny forfatning vedtaget.

Samfund og politik

Uruguay politiske arena domineres af tre partier, som i højere grad er bygget op omkring enkeltpersoner end ideologi. Colorado-partiet og Blanco-partiet har domineret politiken siden 1800-tallet, men valget i 2004 var et historisk vendepunkt, da venstrefløjen fik sin første præsident nogensinde, og Venstrealliancen fik flertal i nationalforsamlingens to kamre. Ved præsidentvalget fem år senere vandt venstrefløjen endnu engang, hvilket understregede ændringen i den politiskekurs.

I Uruguay er præsidenten både statsoverhoved og regeringsleder og regeringen vælges af præsidenten selv. Præsidenten kan ikke genvælges og sidde to perioder i træk.

Uruguay er et af Latinamerikas mest demokratiske lande. Alle grundlovsændringer skal godkendes ved folkeafstemning. Senest i 2009 var der folkeafstemning om at fjerne amnestiloven fra 1989. Amnestiloven giver militær og politifolk straffrihed ved brud på Menneskerettighederne under diktatur. Folket valgte at fastholde loven.
Uddannelsesniveauet i Uruguay er højt sammenlignet med andre latinamerikanske lande. Al uddannelse er gratis, inklusiv universitetet, hvilket har medført at næsten 1/3 af alle unge studerer. Levestandarden er relativt høj, og andelen af fattige er lav i forhold til resten af kontinentet. I 2008 fik homoseksuelle ret til at indgå registreret partnerskab.

Økonomi og handel

Den økonomiske krisen endte ikke da militærdiktaturet blev ophævet i 1985. Højrefløjens regeringskoalition førte, i samarbejde med IMF, en stram økonomisk politik for at holde inflationen nede. Den økonomiske vækst op gennem 1990'erne endte brat i 1999, hvor nye økonomiske problemer blussede op. En række faktorer, herunder lavere verdensmarkedspriser på Uruguays eksportvare, førte til endnu en økonomisk krise i 2002. Landets BNP faldt med 10%, arbejdsløsheden blev fordoblet og inflationen steg, men med støtte fra IMF og en stigende eksport til USA, var økonomien på fode igen året efter, og i 2006 havde Uruguay tilbagebetalt lånet fra IMF. Imidlertid var befolkningen blevet væsentligt fattigere. Venstrefløjens fattigdoms program fra 2005 forbedrede imidlertid situationen.
Landbrug er Uruguays største industri, mens uld, læder og kød er landets vigtigste eksportvarer. Landets afhængighed af få eksportvarer og den sårbarhed det medfører økonomien har regeringen forsøgt at mindske ved at investere i turisme og finansielle tjenesteydelser, og i dag gæster omkring 1,8 millioner turister landet hvert år. Uruguay deltager i et frihandelssamarbejde med andre Sydamerikanske lande. Brasilien og Argentina er de vigtigste handelspartnere.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Uruguay på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  176 220
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  13,8
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  10,5
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  3 469 551
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,0
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,284
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,804
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  77
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  81
  År
  Forventet levealder for mænd
  74
  År
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  56
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  196
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 450
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,761
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  30
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,97
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  3,0
  Hektar pr. person
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  1,017
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  70
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  36,1
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  35,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,8
  Procent
  Alfabetisme
  98,4
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  99,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  96
  Procent
 •  

  Uruguay

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  22,4
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  5
  Procent
  Sekundære erhverv
  28
  Procent
  Tertiære erhverv
  64
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar