[[suggestion]]
Vanuatu

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port-Vila

Etniske grupper

Melanesiere 99.2%, ikke-melanesiere 0.8%

Sprog

Stammesprog (mere end 100) 63.2%, bislama (officielt; kreol) 33.7%, engelsk (officielt) 2%, fransk (officielt) 0.6%, andre 0.5% (2009)

Religion

Protestanter 70%, andre 12.6%, ikke-religiøse 1.1%, uspecificerede 0.2% (2009)

Befolkningtal

282.117

Styreform

Parlamentarisk republik

Areal

12 190

Valluta

Vatu

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 081 PPP$

Nationaldag

30. juli

Andre landesider

Geografi

Vanuatu består af 12 store og 70 mindre øer, hvoraf i alt 65 er beboede. Landet strækker sig 130 mil fra syd mod nordvest i Stillehavet. Vanuatus øer er af to typer - vulkansk og koralliske. Nogle af øerne har aktive vulkaner. Landet består af kuperet terræn med dårlig jord, og kun 9% af arealet anvendes til landbrug. De kystnære striber er smalle, og nogle steder er der sumpe med krokodiller. Regnskov dækker 75% af landet, men hurtig skovrydning har øget risikoen for jorderosion. Vanuatu er placeret på grænsen mellem to kontinentalplader og rammes derfor ofte af jordskælv. Hovedstaden Vila på Efate har flest indbyggere. Espiritu Santo er dog den største og økonomisk vigtigste ø. Vanuatu har et tropisk kystklima. Fra december til april er der meget regn og mange orkaner. De resterende måneder er køligere og mere tørre. Befolkningstilvæksten har ført til yderligere miljøproblemer, mens dårlige sanitære forhold og utilstrækkelig affaldshåndtering har ført til vandforurening. Dele af befolkningen har som følge heraf ikke adgang til rent drikkevand. I 2015 blev øgruppen ramt af den voldsomme, tropiske orkan Pam. Pam er blevet betegnet som en kategori-5 cyklon, som er det højeste på skalaen. Omtrent 166.000 mennesker blev påvirket af orkanen, hvilket udgør over halvdelen af landets befolkning. 

Earth Earth Ecoprint

2.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Vanuatu, ville vi behøve 2.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Udover fundet af spor af mennesker, der boede på øerne for 3000 år siden, ved man meget lidt om Vanuatus historie før europæerne opdagede øgruppen. I 1606 kom portugisiske søfolk til den største ø og gav den navnet Espiritu Santo. Koloniseringen begyndte dog først i slutningen af ​​1700-tallet, da de første britiske og franske sømænd dukkede op. Gradvist kom missionærer og handlende til. Melanesierne, den indfødte befolkning, blev tvunget til at plantagearbejde på Fiji og Australien, mens europæerne drev rovhugst i regnskoven. Mod slutningen af ​​1800-tallet fandt Storbritannien og Frankrig ud af, at de burde samarbejde om Vanuatu, og i 1906 dannede de en enkelt koloni, der eksisterede indtil 1980. I kolonitiden blev alle institutioner fordoblet - for eksempel var der både et fransk og et britisk retssystem. Der blev taget godt imod de europæiske bosættere, mens melanesierne blev anset som statsløse. Over 1/3 af jorden var ejet af europæere, og efter Anden Verdenskrig øgedes utilfredsheden blandt befolkningen. I 1970'erne blev de første politiske partier dannet, det britiske støttede VP og det franske støttede UMP. VP krævede uafhængighed, og i 1980 gav Storbritannien og Frankrig efter for kravet.

Samfund og politik

Walter Lini, lederen af ​​VP, blev landets første premierminister, og sad indtil 1991. I løbet af disse år, havde Vanuatu tætte bånd til kommunistiske lande og forholdet til Frankrig var dårligt. Dette ændrede sig efter valget i 1991, da UMP for første gang blev det største parti. Siden 1991 har politikken været ustabil. Koalitionsregeringer har afløst hinanden mellem valgene på grund af hyppigt brug af mistillidsvotum, og de ældste politiske partier kæmper med interne konflikter. Stammemæssige tilhørsforhold kommer ofte forud for loyalitet over for partiet. Konflikterne har endnu ikke ført til decideret uro i landet. Vanuatu er nu en demokratisk republik. Præsidenten, der mest af alt har en ceremoniel rolle, vælges hvert femte år af Nationalforsamlingen. Hvert fjerde år afholdes et parlamentsvalg, hvor der stemmes til Nationalforsamlingen. Nationalforsamlingen vælger så en statsminister, der udpeger de øvrige ministre. Næsten alle i befolkningen er melanesiere, dog opdelt i stammer der lever isoleret fra hinanden.

Økonomi og handel

Vanuatu er et af ​​verdens mindst udviklede lande. Bistand fra blandt andet Australien og Frankrig udgør omkring 35% af BNP. Det økonomiske opsving siden 1980 opvejes af befolkningstilvæksten i samme periode. Landbruget er grundlaget for økonomien, og i denne sektor arbejder 2/3 af de beskæftigede. Selvom størstedelen af ​​produktionen går til private husholdninger, bidrager de fleste landbrug også til eksporten. Den vigtigste eksportvare er kopra, tørret kokos kød, hvortil plantager er de største bidragydere. På disse kokosnøddeplantager bliver der også holdt kvæg, og kød er den næststørste eksportvare. De vigtigste handelspartnere er Thailand og Japan. Økonomisk udvikling er forhindret af, at Vanuatu er afhængig af få forskellige eksportvarer. Det har været forsøgt at variere landbruget, men uden succes. Også hyppige naturkatastrofer gør økonomien sårbar. I det seneste årti er der blevet investeret i turisme, hvilket har ført til landet modtager fremmed valuta. Turisterne kommer især fra Australien og New Zealand.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Vanuatu på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  132 230 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  13,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,174
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  12,70
  procent
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,603
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,499
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  74
  År
  Forventet levealder for mænd
  70
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  24,6
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  23
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  3,8
  Hektar pr. person
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  154
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,59
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,8
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  52
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1
  Personer
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  46
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  Mangler data
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  7,1
  Procent
  Undervægtige børn
  4,4
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  27
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  71
  Antal år
  Malariaspredning
  8,2
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  78
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  12
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  78
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  51
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  95,3
  Procent
  Alfabetisme
  84,7
  Procent
  Antal år i skole
  11
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  85,8
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  43,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  0,00
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  57,8
  Prosent
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  9,9
  Procent
  Ledighed
  5,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  862 879 789
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  3 124
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  11
  Procent
  Tertiære erhverv
  63
  Procent
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  25,7
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Vanuatu

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstal
  282 117
  antal indbyggere