[[suggestion]]
Venezuela

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Caracas

Etniske grupper

Spaniere, italienere, portugisere, arabere, tyskere, afrikanere og forskellige indfødte.

Sprog

Spansk, diverse mindre stammesprog

Religion

Katolikker 96%, protestanter 2%, andre / uspecificeret / ingen: 2%

Befolkningtal

32.381.221

Styreform

Forbundsrepublik

Areal

912 050 km2

Valluta

Bolivar

Nationaldag

5. juli

Andre landesider

Geografi

Venezuela har store højlandsområder og i Andesbjergene i den vestlige del er toppene mere end 5000 meter over havets overflade. I nordvest ligger Sydamerikas største sø Maracaibo. I midten af ​​landet ligger sletteområdet Llanos, som gennemskæres af den enorme Orinoco-flod. Venezuela har tusindvis af floder og en række dramatiske vandfald, herunder Angel Falls, verdens højeste vandfald. Den sydøstlige del af landet er Guyana-højland, som er dækket af savanne og tæt tropisk regnskov. Klimaet er tropisk i det meste af landet, med ensartet høje temperaturer hele året rundt og klart definerede regnperioder. Ved højere højder, er klimaet mere tempereret, med større temperaturudsving. Venezuela kæmper med store miljøproblemer på grund af dårligt reguleret olieproduktion og sværindustri. Omfattende skovhugst har ført til dårlig jord og reduceret biodiversiteten i regnskoven.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Venezuela, ville vi behøve 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Venezuela var befolket af spredte indianske stammer, da europæerne kom til området i begyndelsen af ​​1500-tallet. Landet havde ingen etablerede stater, hvilket gjorde det nemt for Spanien at etablere en koloni i området. Spanien regerede landet indtil 1821, da Venezuela blev indlemmet i Storcolombia efter voldsomme kampe. Intern splittelse førte til Storcolombias kollaps tidligt i 1830, og Venezuela erklærede for første gang sin uafhængighed. De næste hundrede år var præget af ustabilitet og stadigt skiftende herskere uden egentlig kontrol over landet. Kun i 1959 havde landet en demokratisk valgt regering. De næste årtier var præget af social og økonomisk udvikling og politisk stabilitet. To moderate partier delte magten, og fyldte forskellige funktioner i samarbejdsregeringen. Gennem 1980'erne, førte økonomisk recession og høj befolkningstilvækst til nye uroligheder, der kulminerede med valget af Hugo Chavez ved præsidentvalget i 1998. Chavez stod til valg på et radikal program med et helt nyt parti og tog vælgerne med storm. Chavez blev midlertidigt væltet ved et militærkup i 2002, men vendte hurtigt tilbage til magten. I sin tid som præsident brugte investerede Chavez i et socialt projekt, som han kaldte "den bolivarianske revolution", der løftede folk ud af fattigdom og reducerede den økonomiske ulighed. Efter hans død i 2013 og indsættelsen af præsident Nicolás Maduro, har landet været i en økonomisk krise præget af kriminalitet og brud på menneskerettigheder.

Samfund og politik

Venezuela er en føderal republik, præsidenten er stats- og regeringschef. Præsident Hugo Chavez havde vedtaget en ny forfatning i 1999, hvilket gav ham omfattende beføjelser som hærchef og statsoverhoved. Præsidenten vælges for seks år af gangen og kan sidde i ubegrænset antal perioder. Landets domstoler regnes ikke for at være uafhængige fra regeringen fra regeringen og retssikkerheden for indbyggerne er dårlig. Landet har en lovgivende nationalforsamling, som vælges for fem år ad gangen. Landets indianere er garanteret tre pladser i nationalforsamlingen. I grundloven fra 1999 blev der oprettet en "civil magt", som tilføjelse til lovgivende, udøvende og dømmende magt. Den består af rigsrevisoren, rigsanklageren og ombudsmanden og peges ud af parlamentet i samarbejde med frivillige græsrodsorganisationer. Chavez har siden revideret forfatningen flere gange og fik ret til at vedtage ændringer på en række områder uden at skulle gå til Nationalforsamlingen. Chavez har foretaget dybtgående ændringer i det venezuelanske samfund, og har omdirigeret enorme summer af penge, som landet har tjent på grund af olieindustrien, til sociale programmer for fattige bønder. Det har gjort ham meget populær, især blandt landets mange fattige indbyggere, mens middelklassen og overklassen har været mere skeptiske overfor udviklingen. Specielt kritiserede mange præsidenten for at tage let på kriminaliteten. Præsidenten lavede også store ændringer i Venezuelas udenrigspolitik og blev kendt for stærke udfald mod Vesten generelt, og specielt USA. Den politiske opposition i landet har længe været splittet og har lidt indflydelse.  

Økonomi og handel

Den venezuelanske økonomi er domineret næsten totalt af olieindustrien, der står for 80 procent af landets eksportindtægter og halvdelen af ​​statsbudgettet. Dette gør økonomien i Venezuela meget god i perioder med høje oliepriser, og tilsvarende dårlig under en lavkonjunktur. Trods gentagne forsøg på at udvikle andre sektorer i højkonjunktur tider, har landet kæmpet for at udvikle andre bæredygtige erhverv. Nogle andre sektorer blev udviklet i 1970'erne, som produktion af bauxit, jernmalm, nikkel og kul. Ingen af ​​disse er dog kommet tæt på at påvirke olieindustriens position. Venezuela er et af de stiftende medlemmer af Organisationen af ​​Olieeksporterende Lande (OPEC) og har stor betydning for udviklingen af ​​verdensmarkedet for olie. Da Hugo Chavez kom til magten i 1998, nationaliserede han det meste af olieindustrien og smed mange udenlandske investorer ud af landet. Dette resulterede i enorme indtægter til staten, som brugte det meste af disse ekstra ressourcer på sociale programmer og initiativer for de fattigste.

Den nuværende økonomiske krise har skabt voldsomme protester i Venezuela og de omkringliggende lande. Nabolande som Colombia, Brasilien og Peru har kritiseret Maduro-regeringen for brud på menneskerettigheder, samt den katastrofale håndtering af den økonomiske krise. Også USA viser modstand og har ført flere sanktioner mod landet. I 2018 rapporterede FN at over 500 mennesker er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker, og over 3 millioner er flygtet fra landet, som følge af madmangel og hyperinflation. I samme periode øgedes andelen af fattige indbyggere fra 30 til 90 procent. Venezuela er i dag et af de lande i verden med mest kriminalitet; heriblandt tyveri, drab og kidnapninger. I 2019 har mere end 50 lande vist deres støtte til oppositionsleder Juan Guaidó, hvoraf flere har anerkendt ham som midlertidig præsident, heriblandt Danmark. Dog er Maduro fortsat under støtte af landets militær, samt stormagter som Rusland og Kina. 

 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Venezuela på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  86 540 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  10,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  33,10
  procent
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,636
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  93,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  32,0
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  185 220
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  6,03
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,5
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  2
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,642
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  18
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  49,10
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  86,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,5
  Procent av BNP
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  11,7
  Procent
  Undervægtige børn
  4,1
  Procent
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  31
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  2,3
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  75
  Antal år
  Malariaspredning
  47,6
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  124
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  20
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  95
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  42
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,8
  Procent
  Alfabetisme
  97,1
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  84,0
  Procent
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,461
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  39,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  22,16
  Procent
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  19
  Procent
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  2 658
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  99,6
  Prosent
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  18,2
  Procent
  Ledighed
  8,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  482 359 318 768
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  15 692
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  37
  Procent
  Tertiære erhverv
  42
  Procent
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  64,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Venezuela

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  427
  Personer
  Befolkningstal
  32 381 221
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  157 249
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  123 714
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,761
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,71
  Skala: 1-10 (10 er bedst)