[[suggestion]]
Vietnam

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Hanoi

Etniske grupper

Kinh (Viet) 86.2%, Tay 1.9%, Thai 1.7%, Muong 1.5%, Khome 1.4%, Hoa 1.1%, Nun 1.1%, Hmong 1%, andre 4.1%

Sprog

Vietnamesisk (officielt), engelsk (i stigende grad foretrukket som andetsprog), fransk, kinesisk, Khmer og forskellige sprog i bjergområderne (mon-khmer og Malayo-polynesiske)

Religion

Buddhistiske 9,3%, katolske 6,7%, Hoa Hao 1,5%, Cao Dai 1,1%, protestanter 0,5%, muslimer 0,1%, ingen 80,8%

Befolkningtal

92 477 857

Styreform

Kommunistisk republik

Areal

331 210 km2

Valluta

Dong

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 296 PPP$

Nationaldag

2. september

Andre landesider

Geografi

Vietnam er et langt (1600 km fra nord til syd) og smalt land med en lang kyst og et storslået landskab. I det meste af Vietnam, er der ikke vinter, men en regntid, eller monsunsæson, som det kaldes. Der er varmest og mest vådt mellem april og august (27-30 grader), og koldest og mest tørt mellem december og februar (20-25 grader). Tre fjerdedele af naturlandskabet består af bjerge og bakker. Vietnams bjerge er kendt for sin karakteristiske kalksten, der rejser sig over havets overflade. Ellers er landskabet præget af grønne rismarker og det enorme Mekong-delta med kanaler og floder, der løber på tværs af hele regionen.

Floderne, der er grundlaget for liv og arbejde i landet, er blevet en trussel. Omkringliggende områder er plaget af oversvømmelser, og især Red River i det nordlige har hyppige oversvømmelser af diger. Floderne er også forurenet på grund af brugen af ​​pesticider og kunstgødning i landbruget. Miljøproblemer såsom jorderosion på grund af skovhugst og øget saltindhold i deltaets områder har ført til problemer for landbruget.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Vietnam, ville vi behøve 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I over 1000 år var Vietnam underlagt Kina som provins. I 900-tallet, brød vietnameserne ud og etablerede sig som et særskilt kongerige. Men ikke uden kamp. Vietnam har gentagne gange været udsat for kinesiske og mongolske angreb. Fra slutningen af ​​1800-tallet kom franskmændene til landet og formåede at gradvist tilkæmpe sig magten. Vietnam blev en del af fransk Indokina. I perioden 1946-54 var der en krig for befrielse. Krigen endte med, at Vietnam blev delt i to stater - et socialistisk Nordvietnam og et anti-kommunistisk Sydvietnam. Som del af den kolde krig blev Sydvietnam støttet af USA i det, vi kender som Vietnam-krigen, men i Vietnam kaldes den The American War. USA og Sydvietnam prøvede at forhindre Nordvietnam i at samle landet under kommunistisk styre, men forsøget mislykkedes. Krigen varede fra 1957 til 1975. I 1975 blev Saigon i syd erobret af Nordvietnamesiske styrker, og landet genforenet som " Den Socialistiske Republik Vietnam". Vietnam-krigens grusomheder mod civilbefolkningen chokerede hele verden. Det anslås, at helt op til 5 millioner civile menneskeliv gik tabt. Over 1,4 millioner soldater blev dræbt, men kun 6 % af dem var amerikanere. I løbet af 80’erne satsede Vietnam stærkt på at genopbygge landet efter ødelæggelsen, hvilket i høj grad er lykkedes dem. Landet var tidligere et af verdens fattigste, men i dag er de et økonomisk vigtigt land i verden.

Samfund og politik

Den vietnamesiske økonomi har efterhånden åbnet sig for verden. Den sociale levestandard er ganske god, hvis man sammenligner med andre fattige lande. Få lider af underernæring, og næsten alle har rindende vand og strøm i deres hjem. Selv om de fleste folk har oplevet en betydelig forbedring i levestandarden i løbet af de sidste årtier, protesterer folk i landsbyerne mod øgede skatter. De mener ikke, de får nok igen af staten for deres skatter, f.eks. i form af sundhedsydelser, uddannelse og rettigheder.

Blandt de store udfordringer i Vietnam er befolkningsvæksten og -tætheden. Folk flytter til byerne. Der er flere drenge end piger i landet på grund af børnepolitikken; frem til 2003 havde Vietnam et to-barnspolitik, hvilket betyder at det ikke var lovligt at få mere end to børn per familie. På samme måde som i Kina, medførte det, at drengebørn var foretrukne over pigebørn. Vietnam har i dag en befolkning på 93,4 millioner mennesker, og folk bor seks gange tættere, end FN mener er bæredygtigt. Folk bor dobbelt så tæt i Vietnam som i Kina, og ti gange tættere end i de fleste udviklingslande.

Landets politiske system er sådan, at præsidenten bliver valgt af nationalforsamlingen. Man vælger blandt medlemmerne i nationalforsamlingen. Præsidenten vælges for fem år ad gangen. Vietnams præsident Troung Tan Sang er statsoverhoved og leder af militæret. Vietnam er en etpartistat med kommunistisk styre. Kommunistpartiet havde længe et godt ry hos befolkningen på grund af dets indsats i forskellige krige, og dets success med at forsvare landet udefra. I dag er de ikke lige så populære. Korruption og magtmisbrug har ført til protester. I 2011 blev den siddende statsminister Nguyen Tan Dung valgt for en ny femårig periode. Dung er kritiseret for at korruptionen er steget siden han kom til magten i 2006. I 2013 havnede på plads nr. 116 ud af 177 i en oversigt over lande med værst korruption. I den senere tid har mange fra militæret fået vigtige positioner i staten. Det kan tolkes ud fra Kinas øgede kontrol i verdensdelen.

Der er kun en lille grad af ytringsfrihed i Vietnam. Journalister, bloggere og de, der kæmper for menneskerettigheder og frihed er stadig udsat for fængsling. I 2014 offentliggjorde Amnesty at 30 bloggere sad i fængsel, sammen med over 70 politiske fanger.

Økonomi og handel

Over halvdelen af ​​arbejdsstyrken i Vietnam er beskæftiget i den primære sektor, og arbejder med enten jord- eller landbrug. Vietnam er overvejende et landbrugsland, koncentreret omkring de to deltaområder, i henholdsvis nord og syd - hvilket også vil sige at der bor rigtig mange mennesker i de områder. Landet er som helhed selvforsynet med fødevarer. Derudover bidrager de landbrugsprodukter, der til overs, med betydelig eksport indtægter. Vietnam er en af de største eksportører af ris, hvilket er en betydelig indtægtskilde for landet. I 1990'erne udviklede Vietnam sig til verdens førende indenfor produktion af kaffe og cashewnødder.

Siden landet har så lang kyst, er fiskeri vigtigt, både som mad til landet selv og som handelsvare til udlandet. Vietnam handler mest med USA, Japan, Kina og EU.

De sidste årtier er Vietnam gennemgået store forandringer i økonomien. Efter 2. verdenskrig og frem til 1986 førte landet en statsstyret økonomi i sovjetisk stil. I 1986 kom der en reform kaldet “Doi Moi” -fornyelse. Man skulle omlægge kursen. Vietnam har formået at halvere antallet af mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen i landet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Vietnam på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  330 951
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  20,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  47,6
  Procent
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  96 491 146
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,7
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,337
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,694
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  73
  År
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,6
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  27,2
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  11,0
  Procent
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  341 190
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,905
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  17
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  140
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,80
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,7
  Hektar pr. person
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  1,010
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  35
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  40,3
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  68,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,1
  Procent
  Alfabetisme
  94,5
  Procent
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  97,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  78
  Procent
 •  

  Vietnam

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  5,2
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  13,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  15
  Procent
  Sekundære erhverv
  39
  Procent
  Tertiære erhverv
  43
  Procent
  Udenlandsgæld
  71 890 107 000
  US dollar