[[suggestion]]
Zimbabwe

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Harare

Etniske grupper

Afrikansk 98% (Shona 82%, ndebele 14%, andre 2%), blandet og asiatiske 1%, hvide mindre end 1%

Sprog

Engelsk (officielt), Shona, Sindebele (det sprog Ndebele, også kaldet ndebele)

Religion

Syncretic (delvis kristne og delvis indfødt tro) 50%, kristne 25%, oprindelige trosretninger 24%, muslimer og andre 1%

Befolkningtal

13.771.721

Styreform

parlamentarisk demokrati

Areal

390.757 km2

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 027 PPP$

Andre landesider

Geografi

Landskabet i Zimbabwe er meget varieret. Midt i landet findes høje bjergområder og skovklædte savanner. Landets vestlige dele består af sump- og vådområder. I den østlige del af landet vokser en tæt jungle langs bjergkæden Inyanga, der danner en naturlig grænse mod nabolandet Mozambique. Klimaet er subtropisk, og temperaturen varierer meget. Landet har meget lidt nedbør, og flere områder er for tørre til at drive landbrug. Størstedelen af regnen kommer mellem november og marts, og varierer ofte fra år til år. Landet har store miljøudfordringer, særligt indenfor landbruget. Brugen af giftige sprøjtemidler er blandt de højeste i verden. Skovrydning og jorderosion truer med at ødelægge jorden, og i byerne forurenes luften af den tunge industri og trafik. Flere truede dyrearter er i fare for at blive udryddet, fordi snigskytter kan bevæge sig frit i nationalparkerne.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Zimbabwe, ville vi behøve 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Zimbabwe betyder ’stort stenhus’, og landet er opkaldt efter byen, der lå i området i 1200-tallet. Zimbabwe var et rigt handelscentrum, hvor der på dets højeste boede mere end 20.000 mennesker. I 1400-tallet blev byen forladt, efter klimaet forandrede sig og gjorde jorden ufrugtbar. De næste århundreder begyndte europæerne at komme til området, og de lokale kongedømmer mistede magten. Det britiske Sydafrika-kompagni fik kontrol over det område, vi i dag kender som Zimbabwe, indtil landet i 1962 blev en britisk koloni under navnet Syd-Rhodesien. I 1962 kom det racistiske parti Rhodesisk Front til magten efter en klar valgsejr, og i 1965 erklærede landet sig uafhængigt fra det britiske Commonwealth. Landet fik navnet Rhodesien og blev styret af et hvidt mindretal. FN vedtog i 1968 en resolution, der forbød medlemsstater at handle med landet. En sort modstandsbevægelse voksede frem og drev guerillakrig mod regeringen op gennem 1970’erne. I 1980 blev landet selvstændigt under navnet Zimbabwe og har indtil den 21. november 2017 været styret af Robert Mugabe.

Samfund og politik

I teorien er Zimbabwe en parlamentarisk republik med flerpartisystem. Siden selvstændigheden i 1980 er grundloven blevet ændret flere gange for at øge præsident Robert Mugabes magt. Mugabes parti har ZANU-PF kontrolleret de fleste dele af samfundet. Oppositionen har været splittet, og forfulgt af sikkerhedspolitiet CIO. Fejlslagne forsøg på at omfordele jorden fra den hvide overklasse til den sorte underklasse har fået katastrofale følger for landet. Store landbrugsområder er ødelagt, fordi de nye jordejere ikke er oplært til at drive det avancerede landbrugsmaskineri. I 1990 gik landet ind i en økonomisk krise. Mere end tre millioner mennesker er flygtet, og den zimbabwiske dollar er værdiløs. Skoler og universiteter, der tidligere var blandt Afrikas bedste, står tomme. Sygehusene er overanstrengte, hvilket går ud over de mange AIDS-syge i landet. Elektrisk strøm rationeres, benzin er ikke til at få fat på, og landet er truet af hungersnød. Mugabes regime har lagt skylden for problemerne over på Storbritannien og andre vestlige lande, som de hævder vil vælte præsidenten og erobre landet. Efter valget i 2008 blev der stiftet en overgangsregering, hvori dele af oppositionen fik plads. Overgangsregeringen skulle efter planen sidde frem til en ny grundlov blev vedtaget. I begyndelsen af 2013 blev Mugabe og oppositionslederen enige om et forslag til en ny grundlov, der er blevet vedtaget. Dog er der dele af grundloven, der først skulle træde i kraft efter 10 år.

Mugabe træder af

I oktober 2017 opstod en øget spænding mellem Mugabe og hans kone, Grace Mugabe, på den ene side og hans vicepræsident, Emmerson Mnangagwa, på den anden. Konflikten mellem de to parter resulterede i, at Mugabe fyrede vicepræsidenten den 6. november 2017 med argumentet om, at Mnangagwa udviste en illoyal og forræderisk adfærd. Dette efterlod imidlertid Mugabes kone som efterfølger til præsidentembedet. Mugabes handlinger medførte efterfølgende stor utilfredshed blandt befolkningen, i militæret og internt i Mugabes parti, Zanu-PF. Den 15. november slog militæret til og overtog kontrollen over hovedstaden Harare og satte Mugabe i husarrest. Efterfølgende krævede militæret, der afviste beskyldninger om militærkup, at Mugabe trådte af som præsident den 20. november. Denne frist blev imidlertid overtrådt, men allerede dagen efter kunne landets parlamentsformand, Jacob Mudenda, læse en meddelelse fra Mugabe op, hvor han udtalte, at han nu selv havde taget beslutningen om at træde af for at sikre stabiliteten i landet.

Dette har overladt præsidentembedet til den tidligere vicepræsident Emmerson Mnangagwa indtil Zimbabwes befolkning skal til valg i 2018.

Økonomi og handel

Zimbabwes økonomi har været i nedgang siden begyndelsen af 1990’erne, da landet blev ramt af tørke. Mange højtuddannede flyttede, og regeringen måtte optage store lån for at importere majs og andre madvarer. Verdensbanken og Den Internationale Valutafond satte gang i en række programmer for at få økonomien på ret kurs igen, men trak sig ud, da landet stoppede med at betale afdragene på de mange lån. Den politiske situation har ført til, at mange vestlige lande tilbageholder bistand og nægter at handle med Zimbabwe. I løbet af 00’erne udviklede situationen sig til en dyb økonomisk krise. Industrien fungerede kun delvist, og der var mangel på elektrisk strøm og kvalificeret arbejdskraft. Landbruget var næsten helt ødelagt efter de katastrofale jordreformer i 1990’erne og 00’erne. Eftersom pengene har mistet næsten al værdi, er stadig flere afhængige af at bytte varer og tjenester for at kunne overleve. I 2009 begyndte økonomien alligevel at forbedres lidt efter overgangsregeringen blev valgt.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Zimbabwe på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  725 830 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  21,4
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,149
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  72,30
  procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,408
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  38,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  25,1
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  12 020
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,78
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,326
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  22
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  42,23
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  102,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,0
  Procent av BNP
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  46,6
  Procent
  Undervægtige børn
  3,2
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  50
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  3,2
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  3,1
  Procent
  Forventet levealder
  54
  Antal år
  Malariaspredning
  95,2
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  563
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  22
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  110
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  221
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  90,4
  Procent
  Alfabetisme
  88,7
  Procent
  Antal år i skole
  10
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  84,8
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,540
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  49,1
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  33,20
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  537
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  38,2
  Prosent
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  14,7
  Procent
  Ledighed
  4,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  22 040 902 300
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 333
  US Dollar
  Primære erhverv
  10
  Procent
  Sekundære erhverv
  29
  Procent
  Tertiære erhverv
  57
  Procent
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  27,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Zimbabwe

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  641
  Personer
  Befolkningstal
  16 913 261
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  39 715
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  15 966
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,535
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  53
  År
  Forventet levealder for mænd
  54
  År
  Globalt lykkeindeks
  3,66
  Skala: 1-10 (10 er bedst)