[[suggestion]]
Ækvatorialguinea
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Malabo

Etniske grupper

Fang 85.7%, Bubi 6.5%, Mdowe 3.6%, Annobon 1.6%, Bujeba 1.1%, andre 1.4%

Sprog

Spansk 67.6% (officielt), andre 32.4% (inklusiv fransk (officielt), fang, bubi)

Religion

nominelt Christian and overvejende romersk katolske, hedenske ritualer

Bruttonationalindkomst per indbygger

16 080 PPP$

Andre landesider

Geografi

Ækvatorialguinea består af fastlandet og fem øer. På hovedøen, Bioko, ligger hovedstaden Malabo. Omkring tre fjerdedele af befolkningen bor på fastlandet, der hovedsageligt er dækket af regnskov. Bioko er en vulkanø, der hovedsageligt er dækket af jungle, undtagen i nord, hvor der finders kaffe -og kakaoplantager.

Der er mere end 140 forskellige træarter og et rigt dyreliv i Ækvatorialguinea, med elefanter og rødbøffler som de største. Der er også mange typer af primater, blandt andet lavlandsgorilla, chimpanse, mandril og marekat. Flere af dem er truede dyrearter. Ækvatorialguinea har været et fattigt land, hvor små landbrug, også kendt som selvforsynende landbrug, har været almindelige. Der har været nogen eksport af kakao, kaffe og tømmer indtil opdagelsen af ​​olie og gas i midten af ​​90'erne.

Udviklingen i olieindustrien og skovbrug har skabt mange miljøproblemer. Olieudslip har skadet kystlinjen og der er blevet ryddet store skovområder gennem intensiv skovrydning, der også er en trussel mod mange truede dyrearter.

Historie

Området har været beboet siden jernalderen og dets første indbyggere var pygmæer. De to hoveddele af landet, fastlandet og øen Bioko, havde helt separate historier frem til de begge blev en spansk koloni i 1778. På Bioko dominerede bubi-folket, mens bujeba, belungue, og kombe befolkningsgrupperne havde klansamfund på fastlandet.

Ækvatorialguinea blev en portugisisk koloni fra 1400-tallet og blev kendt i århundreder som en udskibningshavn for slavehandelen. I 1778 overtog Spanien den tidligere portugisiske koloni. Spanierne startede kaffe- og kakaoplantager på Bioko. I 1950’erne blev de første nationalistiske partier i Ækvatorialguinea dannet. De var domineret af fang-folket, og krævede selvstændighed fra Spanien.

I 1959 blev kolonien gjort til en integreret del af Spanien. Alle borgere blev automatisk borgere i Spanien, og havde mulighed for at vælge repræsentanter til det spanske parlament. Kolonien fik også en vis grad af selvstændighed. I 1968 blev Ækvatorialguinea en uafhængig republik, og Francisco Macias Nguema blev valgt som landets første præsident. Landets økonomi var meget lidt udviklet, da det blev uafhængigt af Spaniens kolonistyre. Landet udviklede sig hurtigt til et brutalt diktatur. Omkring en tredjedel af befolkningen blev dræbt eller flygtede ud af landet. I 1979 blev præsidenten henrettet ved et kup af hans nevø, Obiang Nguema, der var oberstløjtnant i hæren. Obiang Nguema er stadig præsident, og forholdene er ikke forbedret særlig meget efter at han overtog magten. Ækvatorialguinea var længe et af Afrikas fattigste lande.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Ækvatorialguinea ville vi bruge 1,1 jordkloder.

Samfund og politik

Fra 1991 blev der som følge af et stort internationalt pres indført en ny forfatning og et flerpartisystem i Ækvatorialguinea. Men landet er ikke blevet demokratiseret, og der er endnu ikke blevet afholdt et frit og retfærdigt valg. Oppositionspolitikere har længe arbejdet i udlandet, men der sker kun få ændringer. Obiang Nguema tilhører den største etniske gruppe i landet og har siden han overtog præsidentembedet i 1979 praktisk talt siddet på al magten. Derudover besidder hans slægtninge og klanmedlemmer vigtige positioner i regeringen – hans søn er eksempelvis vicepræsident. Der har været adskillige kupforsøg og uroligheder selv i de seneste år. Som følge af forfølgelse, er mange fra oppositionen flygtet til udlandet. I 2011 blev grundloven ændret, således at præsidenten kun kan besidde embedet i to valgperioder på syv år. I 2017 blev der afholdt parlamentsvalg, hvor det regerende parti fik 99 ud af 100 mandater i parlamentets underhus, samt alle mandater i senatet og de lokale råd.

Adskillige organisationer rapporterer om grove krænkelser af menneskerettighederne, retssystemet er ikke frit og brug af tortur er udbredt. Efter at det blev kendt, at støttemidler er blevet misbrugt, har Verdensbanken, FN og andre donorer trukket sig ud af landet.

Menneskelig udvikling

11

142 av 188

Ækvatorialguinea er nummer 142 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Ækvatorialguinea var et tidligere fattigt land, som levede af landbrug på lille skala, samt eksport af kakao, kaffe og tømmer. Efter der i 1995 blev fundet olie, ændrede landets økonomiske situation sig, og økonomien var en af de hurtigst voksende i verden. På omkring ti år havde landet i 2007 udviklet sig til at blive Afrikas syvende største olieproducent. Det forventes, at indtægterne fra gas vil stige i fremtiden. Olie og gas tegner sig for næsten 95 % af den samlede eksport, efterfulgt af tømmer, kaffe og kakao. På grund af kolonitiden handler Ækvatorialguinea meget med Spanien, men det er stadig USA, der er den største handelspartner for både import og eksport. Olie og gas eksporteres til flere lande og USA, Spanien og Kina er blandt Ækvatorialguineas vigtigste eksportmarkeder.

Bruttonationalproduktet (BNP) steg per indbygger (statistisk set) fra mere end 2000kr per person per år i 1995 til 110 000 per person per år i 2011. Dette gør Ækvatorialguinea til et af de rigeste lande i Afrika, men det kommer sjældent befolkningen til gode, da de fleste penge forbliver i de velhavende kredse. Afhængigheden af olie gjorde at den økonomiske vækst blev negativt påvirket da oliepriserne begyndte at falde i 2013, og landets økonomiske politik er fokuseret på at udbygge flere industrier end olie og gas.

Ækvatorial Guinea blev i 2010 nummer 117 af 169 på FN's liste over menneskelig udvikling. (Human Development Index)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ækvatorialguinea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

1 496 673

Mennesker i Ækvatorialguinea

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 0

4,1

børn per kvinde i Ækvatorialguinea

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79

79

børn der dør per 1000 levendefødte i Ækvatorialguinea

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

5

16 080

BNP per indbygger i PPP-dollar i Ækvatorialguinea

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Ækvatorialguinea

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 3

3,44

ton CO2-udslip per person i Ækvatorialguinea

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Ækvatorialguinea

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Ækvatorialguinea

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,44

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Ækvatorialguinea

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

Ingen statistik tilgængelig
er forventet antal år i skolen i Ækvatorialguinea

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

Ingen statistik tilgængelig
GII-indexen i Ækvatorialguinea

Jobb