[[suggestion]]
Angola
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Luanda

Etniske grupper

Ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, mestiso 2%, europæere 1%, andre 22%

Sprog

Portugisisk, bantu og andre afrikanske sprog

Religion

Traditionelle 47%, katolikker 38%, protestanter 15% (1998)

Befolkningtal

22 819 926

Styreform

Republik

Areal

1 246 700 km2

Valuta

Kwanza

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 454 PPP$

Nationaldag

11. november

Andre landesider

Geografi

Tre fjerdedele af Angola består af en højslette, der ligger mere end 1000 meter over havets overflade. I de nordlige dele af landet er der tæt tropisk regnskov. I den sydøstlige del er der tørt slettelandskab, der går over i Kalahari-ørkenen på grænsen til Namibia. Klimaet er tropisk med jævnt høje temperaturer året rundt. Sletten i midten af landet er mere tempereret på grund af sin højde over havets overflade. Regnskoven er truet af ureguleret træfældning til brændstof, og jorderosion og ørkendannelse er et voksende problem. Efter mange års borgerkrig er store dele af landet ubrugeligt til landbrug på grund af miner, og vandkvaliteten er dårlig over det meste af landet.

Historie


De nordlige dele af nutidens Angola var fra 800-tallet og fremefter en del af større kongeriger.
Portugiserne kom til Angola i slutningen af 1400-tallet og begyndte at handle med stammerne langs kysten. De næste århundreder blev mere end tre millioner mennesker fragtet ud af landet og solgt som slaver i Amerika. Portugal styrede landet ved at indgå handelsaftaler med de forskellige stammer. Først i begyndelsen af 1900-tallet fik portugiserne fuld kontrol over Angola, og i 1951 blev landet indlemmet som en selvstændig provins i Portugal. I 1970'erne begyndte flere oprørsgrupper at kæmpe for uafhængighed, og i 1975 blev landet selvstændigt. Kort tid efter selvstændigheden udbrød der borgerkrig mellem de tre største oprørsgrupper. Den kommunistiske gruppe MPLA tog magten, og Angola blev en folkerepublik med et etpartisystem efter traditionelt sovjetisk mønster. Etpartistaten blev ophævet i 1990/91. På trods af en ny grundlov, som indførte demokrati i 1992, beholdt MPLA magten. Borgerkrigen varede indtil 2002, da parterne underskrev en fredsaftale.

Økologiske fodaftryk

8

0,9

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Angola ville vi bruge 0,9 jordkloder.

Samfund og politik

Præsident Jose Eduardo dos Santos fra MPLA har styret Angola siden 1979. Hans magt blev styrket ved valget i 2008 samt ved en ny grundlov i 2010. Oppositionen er svag og splittet, og præsidenten kontrollerer i stor grad massemedierne, militæret og landets økonomi. Oveni udpeger han også dommere til domstolene og er chefen for rigsrevisionen. Angola står overfor enorme samfundsproblemer efter 27 år med borgerkrig. Under borgerkrigen flygtede millioner af mennesker. Nu er de fleste vendt hjem, men ofte til ødelagte områder uden et sted at bo, skoler, sygehus, rent vand eller fungerende jordbrug. Flere områder er dækket af miner, og store mængder håndvåben er i omløb efter borgerkrigen. Angola er blandt de mest korrupte lande i verden, og regeringen er blevet kritiseret kraftigt af FN for alvorlige krænkelser på menneskerettighederne.

Menneskelig udvikling

11

146 av 186

Angola er nummer 146 af 186 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Angola har været et ressourcerigt land, men den tidligere velfungerende økonomi blev til dels ødelagt efter mange år med borgerkrig. Da borgerkrigen brød ud i 1975 forlod mange højtuddannede portugisere landet. Den varierede og velfungerende økonomi brød sammen kort tid efter. Store mængder af diamanter og andre mineraler blev smuglet ud af landet, og regeringens planøkonomi fungerede dårligt.

Efter fredsaftalen i 2002 har Angolas økonomi gennemgået en periode med store forandringer. Angola er blandt Afrikas største olieproducenter og opsvinget i olieindustrien har ført til stor økonomisk vækst - uden at det dog er kommet befolkningen til gode. Oveni dette er landet en af verdens største diamantproducenter og har et stort potentiale for landbrug. Da den økonomiske vækst ikke er kommet den almindelige befolkning til gode, ernærer mere end 80% af befolkningen sig ved simpelt landbrug, og mange lever i ekstrem fattigdom. Kina og USA er landets vigtigste handelspartnere. De sidste år har der været fokus på genopbygning af landet, og store investeringer finder sted inden for sundhed, uddannelse og transport og veje.

Angola er afhængig af støtte udefra og har fået skarp kritik fra FN og andre internationale organisationer for den dårlige forvaltning af økonomien og udbredt korruption. Den Internationale Valutafond (IMF) har gennemført forskellige støtteprogrammer i landet i begyndelsen af 2000'erne, men har nu trukket sig ud, efter at regeringen har undladt at følge sine forpligtelser.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Angola på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

32 866 272

Mennesker i Angola

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 5 1

5,2

børn per kvinde i Angola

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75

75

børn der dør per 1000 levendefødte i Angola

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

6 454

BNP per indbygger i PPP-dollar i Angola

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2

1,29

ton CO2-udslip per person i Angola

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Angola

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

5,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Angola

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 6 8 9 10

6,60

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Angola

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8,12

er forventet antal år i skolen i Angola

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,578

GII-indexen i Angola

Arbeid